Armáda

 

„Odzbrojíme a zrušíme armádu! Ostatní to udělají také a všechny spory se budou řešit bez použití zbraní!“
(Poslední slova mírového štváče před smrtí)

Ruku v ruce s rozvojem civilizace a technologií jde i rozvoj zbraní a ozbrojených uskupení (domobrana, armáda …).
Již u opic lze pozorovat projevy inteligence, které se mimo jiné projevují určitou mírou organizované činnosti a dělby práce podle schopností a získaného postavení ve skupině. K těmto projevům patří i určitá forma „domobrany“. Existují filmové záznamy (jeden běžel i na ČT2), kde opice při ohrožení lvem okamžitě odeslali staré, těhotné a mladé opice do týlu na stromy. Naopak silní jedinci se chopili zbraní (větve, kameny) a zaujali obrannou linii na břehu řeky (využili přirozenou terénní překážku). Kdykoli se lev pokusil překonat řeku, začali hlasitý povyk a zasypali jej soustředěnou „palbou“ kamenů. Lev po pár pokusech pochopil, že nemá šanci a nechal si zajít chuť.
Uvedený příklad jen ilustruje, že každý projev inteligence jde ruku v ruce se schopností se ozbrojovat a vytvářet ozbrojené struktury. Jde tedy o přirozený projev civilizace nikoliv něco negativního, jak se nám často snaží někteří vnucovat. Je přirozenou nutností tyto struktury udržovat a rozvíjet a současně i udržovat a rozvíjet jejich vybavení v souladu se současnou technologií. Bez tohoto přístupu se vystavujeme nebezpečí, že naše obranné schopnosti nebudou v potřebném okamžiku k dispozici v požadovaných technologických a organizačních parametrech. O civilizacích, které tento základní princip rozvoje nedodrželi, se dnes dočteme v dějepisných pojednáních jako o zaniklých civilizacích. Zpravidla jde o stále stejný scénář, kdy nějaká dynamická silně vyzbrojená civilizace vyhladila civilizaci, která trpěla představou, že je úžasně na výši a převyšuje ostatní po všech stránkách a tak se nemusí ničeho obávat a ani nepotřebuje vydávat tolik prostředků do svých ozbrojených sil a může je využít raději pro další zlepšení své životní úrovně (na kulturu, nové chodníky a kanalizaci, veřejné lázně…). A pak to přišlo! Jejich územím se jak povodeň převalila vojska jiné civilizace a dílo skázy bylo dokonáno.
Pokud si chceme zlepšit úroveň, pak je dobré si ji také dokázat ubránit. Mrtví totiž rozvoj životní úrovně nepotřebují, ta je jen pro živé, tedy zásadně jen pro vítěze.

 

Další videa


 
Letectvo
 

 

 
Námořnictvo
 

 

 
Pozemní vojsko
 

 

 
Odkazy na jiné WWW stránky
 

 

Zpět na hlavní stránku.