DomůOdkazyKontaktE-Mail

  Fyzioterapeutka
 

Od roku 1985 pracuji v oboru fyzioterapie. Rehabilitační metody se v této profesi stále vyvíjejí. Proto je důležité další odborné studium. V současné době se vzdělávám v nejnovější diagnostické metodě od pana R. McKenzie z Nového Zélandu. Uvedená metoda je vhodná pro terapii odstranění bolesti a omezeného rozsahu celé páteře.

 

 

ŽIVOTOPIS  
SOUKROMÉ  
STUDIUM  
 

McKenzie metoda.

Tři kroky vedoucí k úspěchu.

Více informací ...


Publikace pro pacienty.

Více informací ...

 
Zakladatel.

Více informací ...


Rozlišení syndromů.

Více informací ...


Test a terapie u syndromů.

Více informací ...


  Příklad Mckenzie vyšetření.  
 

Více informací ...

 
 

Diagnostická rehabilitační McKenzie metoda.
MOTO: Bolest pod kontrolou.

Prvním krokem je vyšetření!
Bolest je příznak neboli symptom - nejde o diagnózu. Abychom mohli léčit, nejdříve je nutné rozpoznat s čím bolestivý příznak souvisí a to lze pouze na základě důkladného vyšetření.
Přestože mechanické vyšetření McKenzie metodou přináší prospěch každému pacientovi, né všichni pacienti jsou vhodní pro mechanickou terapii – a pro ně je přínosem včasné rozpoznání a doporučení dalších alternativ léčebných postupů, které mohou zahájit okamžitě.
Výzkum prokázal, že určit zdroj problému a rychle rozpoznat, kdo z vyšetřených bude či nebude reagovat na léčebné postupy MDT využívající fenoménu centralizace lze pomocí vstupního McKenzie vyšetření prováděné MDT odborníkem, a tyto vyšetření jsou stejně  spolehlivá jako drahá diagnostická vyšetření ( např. RTG, MRI ).
MDT výhodou je schopnost naučit pacienta jak se může sám léčit, kontrolovat své příznaky, prevencí předcházet obtížím a nebýt závislý na lékařské péči.

Vytváření nezávislosti. 

McKenzie metoda oslovuje neustále se rozrůstající počet pacientů trpících na bolesti hybného systému a také profesionály, kteří poskytují rehabilitační služby a tito pak jsou schopni edukovat pacienty k autoterapii, která je cenově levnější a časově nejméně omezující. 
Rovněž umožňuje spuštění vlastního potenciálu hojení těla bez medikace, tepla, chladu, ultrazvuku, injekcí, chirurgického zákroku nebo závislosti na terapeutovi.

Co se skrývá pod pojmem McKenzie metoda?

Rovněž nazývaná Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT), McKenzie metoda je založená na filosofii aktivního přístupu pacienta k léčbě a edukace. Využívá se na celém světě a je vhodná pro celý pohybový systém tj. jak pro problémy dolní části zad, krku tak i pro klouby končetin.
Metoda je v současnosti jednou z nejvíce výzkumem podložených metod v oblasti fyzioterapie. Hlavním odlišujícím rysem je vstupní vyšetření – které bezpečně a spolehlivě odhalí a určí diagnózu a teprve po té stanoví vhodný léčebný plán. Zřídkakdy jsou potřebné nákladné a časově náročné další testy, kvalifikovaní McKenzie terapeuti již ze vstupního vyšetření jsou schopni určit, zda-li tato metoda bude prospěšná pro daného pacienta.

Nejpravdivější výklad McKenzie metody.

Jde o komplexní koncepci založené na spolehlivých principech a zásadách, které jsou-li plně pochopeny a následovány, jsou velice úspěšné.

Co bylo napsáno na téma "McKenzie metoda" -

Najděte si čas na to, abyste se ujistili, že zdravotní středisko, klinika, nemocnice či fyzioterapie hlásající,
že poskytují péči podle McKenzie metody, mají kvalifikované vyškolené terapeuty v MDT.
Více najdete na www.mckenzie.cz nebo napište.

 

NAVRCHOLU.cz
DOMU   │   Odkazy   │   Kontakt   │   Životopis   │   Soukromé   │   Studium
Co to je fyzioterapie  │  Prevence proti vertebrogenním chorobám  │  McKenzie metoda  │  Metoda paní Mojžíšové  │  Vojtova metoda  │  Zajímavosti z medicínské praxe
Eva Nováková  - Privátní rehabilitace  ©  2008