Ochoz u Brna on-line   oficiální domovská stránka obce

zpět na úvodní stánku

O obci
   historie
   současnost 
   kultura
   služby
   škola Zastupitelstvo
   zprávy ZO
   rozpočet
Obecní úřad
   aktuality
   info 106/99
    pošta
    lékaři
    odpady
    plyn
    kontakty
Zpravodaj
Obrázky
Mapy
Odkazy

Jak je to správně?

"Prodali jsou dvě ochozi lesů" čili TEN Ochoz, nebo TA Ochoz?

Mnoho přírodymilovných lidí, zvláště Brňanů, zná naši obec Ochoz s jejími překrásnými lesy a tajuplnými jeskyněmi, ale málokdo z nich správně, v psaní i řeči, Ochoz skloňuje. Neuvědomují si patrně, že jméno obce Ochoz je rodu ženského, a ne, jak se mnozí domnívají, rodu mužského. Je tedy opravdu správně ta Ochoz? Vždyť obecné jméno ochoz, znamenající chodba, chodník nebo cesta, kterou lze obcházet nějaký prostor, je rodu mužského. Mluvíme přece o krytém nebo otevřeném ochozu, (např. kolem stadionu), zřizujeme železný nebo betonový ochoz (např. kolem strojů a pecí) apod. Obyvatelé Ochoze a okolí však užívají jména Ochoz v rodě ženském a někdy se přímo podivují nad tím, že by mohl někdo jejich obci přiřknout rod mužský. Stejně tak se drží ženského rodu obyvatelé Ochoze u českých Nasavrk.

Ve spisovném jazyce je třeba vyžadovat u jména Ochoz ženský rod. Skloňujeme tedy takto: ta Ochoz, do té Ochoze, k té Ochozi atd. Ženský rod tu nová čeština zdědila z češtiny staré, ve které je doloženo i obecné podstatné ženské jméno ochoz(ě). V tomto jméně se ukrývá kořen chod-, znamenající chození, a přípona -ja, kterou se ve starém jazyce tvořila dějová podstatná jména. Mělo tedy naše slovo nejprve podobu "ochodja", pak "ochóza", po provedení přehlásky "ochoze" a nakonec vypuštěním koncové samohlásky "ochoz".

Až do 17. století se drží u tohoto jména rod ženský, v obrozenecké češtině rod kolísá a v době pooobrozenecké se ustaluje rod mužský. Ženský rod se zachoval jen v některých nářečích a potom u jmen místních jako živý archaismus (zastaralý výraz).

Pokud jde o význam obecného jména "ochoz", znamenalo nejprve obejití, popř. obcházení. Pak se začal tímto slovem označovat prostor (obyčejně lesy nebo pole a louky), který se za jistou časovou jednotku obešel. Např. J. Jungmann uvádí z Desek zemských r. 1615 větu: "Prodali jsou od dědictví svého statku Oujezdského dvě ochozi lesů." Tento význam tkví zajisté i v místním jméně "Ochoz". Jak ves moravská, tak česká byly pojmenovány v době, kdy u slova ochoz žil ještě význam "obejitý pozemek". Ochoz u Brna se připomíná poprvé r. 1237 (jako část panství kláštera zábrdovického) a Ochoz u Nasavrk poprvé r. 1438. Vedle významu "obejitý pozemek" nabylo slovo "ochoz" i dalšího konkrétního významu, totiž chodba nebo cesta k obcházení nějakého prostoru, ale ten se pro výklad místního jména nehodí.

Proto ta Ochoz u Brna vždy rodu ženského!

Jaromír Škrob