TRKAČ

Původ: Vodní trkač vynalezl Josef Montgolfiér, jeden z bratrů, mnohem více proslulých svými vzduchoplaveckými pokusy.
Princip trkače je jednoduchý, jeho účinnost minimální. Voda z nádrže (nebo přímo z potoka) je vedena potrubím zakončeným záklopkou. Tlak v potrubí stoupá, až otevře další záklopku, otevítající malou nádrž, tzv. větrník. Voda tedy proudí do nádržky a odtud potrubím do další výše položené nádrže. Tlak v potrubí klesá a v určitém okamžiku se záklopka větrníku vlastní hmotností uzavře. Tlak začne opět stoupat, až otevře záklopku na konci potrubí a voda začne vytékat volně ven do potoka. Tím se ale tlak sníží a záklopka se vlastní hmotností uzavře. Tlak v potrubí začne narůstat, až otevře záklopku větrníku. Celý proces se neustále opakuje. Část vody se pomocí trkače skutečně dostane do vyšší nádrže, ale mnohem více jí proteče bezúčelně dál potokem.

ALE JE TO "ZADARMO" !!!

Praktická konstrukce...

(Fotografie ze staršího ABC)
Další odkazy na TKRAČ na internetu:

(moc jsem jich nenašel, prote jsem zprovoznil tuto stránku :)
1) KČT Funkční trkač na Kozákově!!!!
Zpráva ze Semilských novin
2) OBNOVITELNE ZDROJE ENERGIE NA SLOVENSKU
Ukázka TRKAČE v EKOPARKU Bratislava


Budu vděčný za každé další odkazy či návody ( i v cizim jazyce ) na téma TKRAČ na muj mail

Zpět na hlavní stránku