Ocelové konstrukce z akciové společnosti Opravny Telč

Firma Opravny Telč v dnešní podobě navázala na třicetiletou tradici opravárenského a výrobního podniku SZP OS. Omezení zájmu o opravy zemědělské techniky a o výrobu zemědělských strojů z tehdejšího programu, přinutilo vedení společnosti ke změně a to směrem k lehkým a těžkým ocelovým konstrukcím. Základ položila velmi úspěšná spolupráce s prestižní rakouskou firmou, jejíž výsledkem ke konci roku 2002 je dodávka 211 kompletů různých ocelových konstrukcí hal, jízdáren a přístřešků. V sortimentu dodaných výrobků jsou také kruhové jízdárny a rozhledny.

Aplikace rakouského stylu řešení výroby konstrukcí a jejich montáže na staveništi , přináší maximální možnou úsporu výrobního a montážního času. Z počátku jsme byli nuceni, při dodávkách konstrukcí na tuzemský trh , překonat rozdílné pojetí statiky a montážních postupů. I tady se našlo řešení plně respektující požadavky. Dnes má firma za sebou 360 realizovaných staveb na území ČR . Své uplatnění nachází konstrukce a z nich tvořené prostory především ve skladovém hospodářství, v zemědělství, ale také jako výrobní a montážní haly. Doplněním o skládací lamelová vrata v plné šířce rozponu konstrukcí vznikají velmi pohodlné a účelové hangáry pro lehká a ultralehká letadla , kluzáky a vrtulníky.

Otevřené nosné profily, vrchní nátěr konstrukcí a nenáročnost na provedení spodní stavby z pohledu přesnosti usazení patek, jsou důležité faktory při volbě typu a dodavatele konstrukcí. Dále jednoduchost celého řešení včetně kompletní přípravy pro zastřešení a opláštění materiálem podle výběru investora, příznivé ceny a systémem řízená kvalita výroby, jsou dalšími důležitými faktory při rozhodování. I v roce 2003 dojde ke změnám, výroby zejména z pohledu kvality svařování a povrchové úpravy. Půjde především o zavedení tryskání základního materiálu před svařováním , ale také tryskání svarových spojů po svaření konstrukcí a bezprostřední nátěr základní a vrchní barvou v časovém limitu.

Lubomír Ježek, ředitel akciové společnosti© 2001 OPRAVNY TELČ a.s.
webmaster