Junák - Svaz skautů a skautek ČR - KRJ-ORJ ZLÍN

Znak junáka

720 - Krajská rada Junáka Zlín
721 - Kroměříž
722 - Uherské Hradiště
723 - Vsetín
724 - Zlín
Zlínský kraj

VMLŠ
Východomoravská lesní škola

SSMS
Stálá skautská meteorologická skupina

SKAUTSKÁ

- symbolika
- odznaky
- kroje

Krajská rada junáka Zlín Junák WOSM WAGGGS ISGF Vlčata Světlušky Roveři a Rangers Vodní skauti Lesní škola
Úvodní motto webu (klikněte) Výměna informací Aktualizace
15.10.2004

A. Všeobecné
skautské
informace
 • Skautsky Vás vítáme na webových stránkách KRJ Zlín !
 • Jsou určeny nejen skautům a skautkám, ale také všem našim spoluobčanům - dětem, rodičům a především dospívajícím i dospělým
 • Stránky jsou připravovány tak, aby každý zde našel to, co jej zajímá nebo zaujme. Tomu odpovídá nabídka základní popis (Home page) KRJ Zlín
 • Dále můžete vyznačit ikony, které Vás zavedou do vybrané oblasti nebo Vás seznámí se specializovanou webovou stránkou. V záhlaví uvedené ikony VMLŠ a SSMS mají ještě své vlastní odstavce na domovské stránce. Ikona "skautská symbolika, odznaky a kroje" má samostatný odstavec a v záhlaví znázorněné symboly mají svou samostatnou stránku. Odznaky a kroje budou doplňovány pod základní ikonou skautské symboliky
 • Chceme připomenou, že webové stránky KRJ Zlín mají 54 samostatných kapitol (stránek). Aby dosáhly svého cíle, musí být více formálně-organizační a z těchto důvodů zde nejsou některé mezi-skautské druhy přímé výměny názorů a informací. Avšak existují samostatné webové stránky jednotlivých okresů Zlínského kraje a co považujeme za zvlášť důležité a přínosné i webové stránky výchovných institucí - viz.VMLŠ. Tam jsou přímé kontakty významnou součástí webu, např. forum na stránkách VMLŠ, které rovněž mají samostatnou E-Mailovou adresu pro přímou výměnu informací.
 • Tyto stránky by měly oslovit širokou veřejnost i případné zájemce o skauting a skautské hnutí v České republice. Prostřednictvím kontaktů uvedených na konci domovské stránky, můžeme vzájemně komunikovat na úrovni KRJ
 • Stránky se budou postupně obohacovat do konečné podoby a budou jedenkrát za měsíc aktualizovány, příp. dle potřeby častěji, v následujících odstavcích:
  >>Určeno veřejnosti
  >>Určeno dětem
  >>Skautský život
  >>Skautské aktuality

 • B. ORJ
  KRJ
  NJ-VRJ
  V souladu se státním členěním se Krajská rada Junáka Zlín (č.720) skládá z:
  - >>ORJ Zlín č.724
  - >>ORJ Vsetín č.723
  - >>ORJ Uh.Hradiště č.722
  - >>ORJ Kroměříž č.721
 • Informace a dokumenty na úrovni KRJ Zlín jsou uvedeny v samostatném odkazu v záhlaví této stránky
 • Pro svou specifičnost a určení aktivním skautům a skautkám, jsou vybrané informace a dokumenty NJ-VRJ opět uvedeny jako samostatná kapitola v odkazu KRJ Zlín. U některých informací bude uveden odkaz na interní materiály organizace (nebudou na webu)
 • Jednotlivé ORJ budou vkládat své informace samostatně a přímo do vyhrazeného odkazu. Tyto okresy také nesou plnou zodpovědnost za zveřejněné zprávy
 • KRJ má své zpravodaji old skautů (OS), svojsíkového oddílu (SO) a vodních skautů (KVS). Jejich informace budou uvedeny rovněž v odkazu KRJ. Některé však mohou být uvedeny na úrovni ORJ a to v odkazech ORJ
 • Jednotlivé okresní rady Junáka (ORJ) mají samostatná skautská střediska - celkem 39. Střediska mají oddíly rozdělené na dívčí kmen (DK) a chlapecký kmen (ChK). Podstatou skautské praxe je odborná výchovná činnost, rozdělená až na jednotlivé skautské družiny
  >>Skautská dokumentace
  >>Skautské odbornosti
  >>Střediskové časopisy pro KRJ
  >>Výtvarné práce
  >>Historie - archiv
 • C. VMLŠ Východomoravská lesní škola (VMLŠ)
 • má v programu vzdělávání činovnic a činovníků Junáka - Svazu skautů a skautek ČR
 • VMLŠ čerpá ze zkušeností instruktorů a vedení školy bývalé Valašské Lesní školy (VLŠ), která pracovala po celé období devadesátých let minulého století
 • VMLŠ má pevnou strukturu s přesným rozdělením úkolů a odpovědnosti jednotlivých činitelů - viz. samostatná kapitola VMLŠ v záhlaví této stránky
 • I když má sídlo a svou činnost vykonává ve Zlínském kraji, pracuje se všemi zájemci z celé ČR. Instruktorský sbor je složen ze zkušených činovníků. Ke spolupráci přibírá i profesní odborníky
 • Mimo první informace uvedené v záhlaví této stránky pod ikonou VMLŠ, má škola své speciální webové stránky
  >>Aktuality - zprávy, odkazy
  >>Lesní kurzy a čekatelské lesní kurzy
  >>Lesní škola a instruktorská škola
  >>Čekatelské a vůdcovské zkoušky
  >>Odborné činovnické kvalifikace (OČK)
  >>Speciální odbornosti - postgraduální vzdělávání
  >>Ediční činnost VMLŠ
  >>Archiv VMLŠ
  >>Souhrnný informátor VMLŠ

 • D. SSMS Stálá skautská meteorologická skupina (SSMS)
 • Stálá skautská meteorologická skupina (SSMS) svou prací přispívá k bezpečnému pohybu a pobytu v přírodě
 • je určena všem zájemcům o meteo informace a jejich praktické využití. Přednostní je zaměření na přímé situace v přírodě a následné správné řešení
 • činnost není zaměřena jen na pasivní přebírání informací z odborných institucí, ale vlastní aktivitou přispívá ke shromaždování a včasnému předávání meteo informací
 • pro svou dobrovolnou práci využívá moderních přístrojů a zvláště přenos informací a jejich vyhodnocování po internetové síti
 • metodicky i tématicky je SSMS zařazena jako specialita a priorita VMLŠ do tzv. bloku poastgraduálního vzdělávání
 • předpokládá se rovněž trvalá spolupráce absolventů VMLŠ se specializací "meteo". V rámci SSMS bude průběžná výměna informacídle přesně stanovených pravidel včetně zprostředkovaných celosvětových poznatků z družic, radarů a meteorologických stanic
 • spolupracovníci SSMS budou zpracovávat projekty pro skautské využití důležitých "meteo informací" ve vyznačených oblastech s cílem postupného zmapování všech zájmových míst v České republice
 • v rámci VMLŠ je centrum SSMS ve Zlíně, kde je také zřízeno organizační sídlo spolupráce, včetně předávání meteoaktualit. Průběžně je pořizován archiv SSMS
 • první informace jsou na odkazu SSMS (klik na ikonu) v záhlaví této stránky KRJ
 • SSMS má tyto specializované stránky:
  >>Organizace "Skaut - Meteo"
  >>Aktuality - zprávy - analýzy
  >>Meteo-dokumentace - archiv

 • E. Odkazy Přímé odkazy na dílčí stránky tohoto komplexního webu ORJ.KRJ.ZLÍN - vyznačte (klikněte):
  A. Všeobecné informace B. Krajská rada junáka Zlín (č.720) (aktualizováno: 21.12.2003)
  C. Znak VMLŠ - Základní popis (aktualizováno: 29.2.2004)
  D. Znak SSMS - základní popis
  Skautská symbolika - popis (aktualizováno: 21.12.2003)
  Základní webové adresy (aktualizováno: 21.12.2003)
 • http://www.skaut.cz
 • http://www.volny.cz/skaut.6.zlin
 • http://www.trojka.cz
 • http://www.skauti.cz
 • http://vmls.jinak.cz
 • http://www.scout.org
 • http://www.eurolife.org
 • http://www.scouting.sk
 • http://www.zhp.org.pl
 • http://www.wagggsworld.org

 • F. Kontakty
  Adresa : ORJ-KRJ Zlín
  nám.T.G.Masaryka 2433
  76001 ZLÍN
  Telefon
  FAX
  záznamník
  577 213 505
  E-Mail : web.skaut.zlin@volny.cz
  WWW : http://www.volny.cz/orj.krj.zlin

  Počet návštěv :