C A M P   O R L Í   H N Í Z D O

Počítadlo
návštěv

Odkazy na fotky kamarádek, kamarádů a související články. Pokud chceš přidat odkaz na tvoje fota nebo článek, napiš mi do vzkazů - viz níže. Dík.






Výsledky závodu dračích lodí:

1. Klačko
2. Sázava + Bobrík - shodně druhé místo
3. Kompot
4. Východ

CANCÁK - napište nám.


Tak už je po potlachu, stránku ještě neruším - do příštího potlachu bude ještě fungovat. Informace níže uvedené jsou už samozřejmě zastaralé, ale kdo chce může si ještě počíst, stáhnout zvadlo, podělit se o zážitky.
Kamarádi vítáme vás na stránce o 22.Československém potlachu. Potlach se bude konat 4.9.- 6.9 2015 na campu Orlí hnízdo, Vranová u Letovic, na březích Křetínské přehrady. Mám informace, že se tam konají závody dračích lodí a bude to hlavní soutěž i na potlachu.
Pořádající osady: Vlci Brno, Orlí hnízdo, Duha, Pacific, Panter.

Byli jsme vyrozuměni o objízdné trase, kterou přikládám pro stažení. Jsou tu obě strany zvadla na stažení, plánek potlachoviště, objízdná trasa, náhled zápisu na soutěžní list. Pravidla pro soutěž lodí jsou dole na této stránce.
Přihlásit se můžete přes níže uvedený e-mail.


A teď několik aktuálních informací:
1/ Mobilní trampské muzeum Freda Jedličky bude umístěno - viz náčrtek, v kulturním domě obce Vranová.
2/ Vozidla budou parkovat jen na vybraných místech viz náčrtek, čili na LEVÉM parkovišti, 80 metrů od campu OH karavany, autobusy a auta. A na louce VPRAVO, vedle stanů, osobní motorová vozidla. Auta v prostorách potlachoviště, čili uvnitř u hospody v campu Orlí hnízdo žádná stát nebudou!!!
3/ Z důvodu malé ROVINNÉ použitelné plochy, psy nezveme, pro těsnou blízkost skal, vody, silnice a příkrých svahů, zvažte účast malých dětí.
4/ Kontaktní info: vlcihup@seznam.cz    vlcidundy@seznam.cz a dále viz kontakty na našich stránkách.
5/ Oficiální stránky 22. ČSP jsou www.orli-hnizdo.er.cz
6/ K dotazům na obrácené umístění znaku na zvadle na slovenské vlajce sdělujeme, že to je tak schválně. Vlajky obou zemí jsou spojeny na obou koncích, čili i znak je obrácen. My tvrdíme, jak zaznělo na 16. ČSP na Žerotíně, v roce 2009, že jsme se jako českoslovenští trampi nikdy nerozešli a že svou činnností a kamarádstvím a konáním čs. potlachů obě země spojujeme. Čili my jsme ten SPOJ na zvadle, proto slovenská vlajka je obrácena koncem k české, tudíž znak je na druhé straně. Je to symbol a tak to zůstane.
7/ V současné době probíhají administrativní práce a činnosti spojené se sháněním sponzorských darů.
8/ Další brigáda pořadatelů na fleku bude 4.7.2015
9/ Od nového roku převzala hospodu jako provozní Zuzka s Kipem.
10/ Děkujeme celé řadě kamarádů a kamarádek, kteří nám malují placky a pomáhají s přípravnými pracemi na Orláku.
Sheriff T.O. Vlci Brno Dundy


Předpotlachová zpráva k 5.8.2015


- Upozorňuji, že silnice z Letovic do Vranové už je uzavřena, nutno jet přes KUNŠTÁT!!! Mapka na stránkách ke stažení. Od kostela v Kunštátě, který je na náměstí a kolem kterého pojedete již budou od 1.9. naše šipky s nápisem 22. potlach. Cesta je to jednoduchá přes Rudku, tam na hlavní doleva a na Sulíkov a odtud do Vranové.
- Parkování je bezplatně zajištěno, viz mapka na stránkách, jak budete sjíždět z Vranové ke fleku, až uvidíte zezadu oba totemy, tak DOLEVA autobusy, karavany, a DOPRAVA osobní auta - ta budou parkovat na louce VEDLE stanového městečka a po obou stranách vozovky směrem na Letovice až po most - viz naše mapka na stránkách. Vjezd na louku pro osobní auta je ze silnice kousek od fleku, bude označen velkým LOGEM s nápisem 22. ČSP.
- A teď k množícím se fámám některých teoretiků /nemohu napsat vysíračů/, že se vše bude platit, tak sděluji: Týden před potlachem to je od 28.8.2015 je parkování všech vozidel a spaní ve stanech i na zemi je ZDARMA. Spaní v karavanech na levém parkovišti - je tam rovina , je rovněz zdarma.
- Uvnitř Orláku má sheriff Tatík z mistní pořádající osady celoročně 3 karavany a 6 buněk pro rybáře a jedině ty se platí a ty jsou již 2 roky dopředu obsazeny a zaplaceny.
- Mimo potlachoviště v obci Vranová jsou různé penziony a jejich kapacita je dostatečná, ikdyž i ty mají trampové témeř obsazeny.
- Jinak účast na 22. ČSP je beze PSŮ, na tom trváme a těm kteří s námi nesouhlasí se dopředu omlouváme.
- Děkujeme dalším dvěma dárcům kteří nám přispěli / Záhoráci a jedna osada z Kladna /. Počet dárců nám stoupl na celkový stav 12 / slovy dvanáct /, při návštěvnosti stránek Orláku 23.113., které jsou otevřeny od loňského října.
- Ale i přes všechna tato úskalí budeme připraveni, jak víte čechoslovák chystáme 4 osady, více jak 2 roky, jsme otevření nic netajíme., proto i tyto předpotlachové zprávy. Věřím, že tato už je poslední....
- Jako pořadatelé, se ještě scházíme na brigádě dne 21.8. na fleku, to zároveň na přehradě budou i dračí lodě Křetínka cup, co dělá místní Sokol Letovice a od nichž si pak dvě lodě na soutěže a jedno molo půjčujeme.
- Mějte se pěkně, přeji krásné prázdniny a dovolené a vandry, ve společnosti lidí, které máte rádi.
Ahoooj osado, těšíme se na shledání první víkend v září ve Vranové u Letovic na Campu Orlí hnízdo.
Za pořadatele: Sheriff T.O.Vlci Brno Dundy
Těšíme se na setkání.

Předpotlachová zpráva ze dne 7.7.2015


První víkend v červenci proběhla na Orláku brigáda, za účelem stavění podia.
- Děkujeme všem co se zúčastnili i přes obrovské vedro.
- Pozor na objížďkovou trasu vedenou přes Kunštát, viz dřívější zpráva a mapa na stránkách.
- Dále upozorňuji na účast BEZ PSŮ, jak je uvedeno v předchozích zprávách.
- Děkuji Korakovi za dovežení maskovacích sítí od Bedě, Hriboša, Charlieho a za dovezení již vyrobených pamětních odznaků.
- Jesience ze Slovenska děkujeme za úpravu státních vlajek.
- Gryzzlimu z Carabusu děkujeme za loď.
- Mistrové od Tatíka děkujeme za upomínkové keramické předměty a cancátka.
- Martě děkujeme za vedení stránek.
- Cvočkovi z Trampské expozice děkujeme za zvadla a logo a za chystání trampské naučné stezky.
AAAA tak v září u nás ahoooj.
Za pořadatele: Tatík, Budulínek, Zoli, Dundy.
Těšíme se na setkání.

Předpotlachová zpráva ze dne 21.5.2015


- v uplynulých dnech pořádající osady dělaly společně s kamarády a kamarádkami dřevo na oheň a stavěla se vlajkosláva.
- v minulém týdnu jsme dostali závěrečná povolení od jednotlivých úřadů na pořádání 22. ČSP.
- na Sázavě na potlachu Měsíčního údolí proběhla jednání s vážnými zájemci o pořádání 24. ČSP v roce 2017, tito budou schválení na sněmu sheriffů dne 5.9. ve 13.30 hod. u fleku nad zálivem
- minulý týden jsme obdrželi zprávu Okresní správy silnic o vyklizení hlíny na parkovišti pod campem a souhlas s jeho používáním.
- dnešního dne jsme byli vyrozuměni o objízdné trase, kterou přikládám. Za mostem v Letovicích se bude kopat voda od 1.6. do 30.10. a průjezd směrem na Křetín bude úplně uzavřen, a to tak že při jízdě autem ze směru od Svitav i Brna nejezdit do Letovic, ale jet na odbočku na KUNŠTÁT silnicí č.19, poté dále RUDKA, SULÍKOV a VRANOVÁ.
- v Kunštátě možno navštívit pěkný zámek, v Rudce jeskyni Blanických rytířů.
- pro cestu VLAKEM se nic nemění, z Brna směr Česká Třebová, v Letovicích staví i rychlíky a místním autobusem přes Meziříčko a Lazinov jet do Vranové, autobus zastavuje pod flekem zastávka se jmenuje Vranová rozcestí nebo je možno jít od nádraží kolem přehrady 3 km pěšky do mírného kopce, jako směrem na Křetín.
- z Brna jezdí autobus ze Zvonařky směr Polička, stojí 60,-Kč a zastavuje i on na zastávce Vranová rozcestí, přímo pod flekem.
- další brigádu máme jako pořadatelé první víkend v červenci /7. měsíc/ za účelem stavění podia.
- děkujeme za zasílání sponzorských darů, jak 4 trampům co nám přispěli, tak pořadatelům 21. ČSP z Čičavé. Moc se toho vážíme.
- děkuji malířúm a malířkám za nádherné placky a upomínky, zejména Jarce a Jindře z Netopýrů z Brna, sheriffovi Jimovi s Toulavých srdcí, Pavlovi vypalovačovi ze Sloupu, kamarádovi z Jeseterů Brno, Mistrové od Tatíka z Orláku, Cvočkovi z Trampského muzea z Brna Jurovi Cancákovi z Brna, Ervínovi z Rowerů, Emili z Blanska, Billovi z Orlických hor, Janě od Lidky z Blanska, Jimovi ze Skalákú z Humpolce, Wikinovi z Kolína, Karlovi Blažkovi, Spensrovi, Moukovi z Brna, Blance Pottyně Brna atd., moc díky vážíme si Vaší pomoci a všem dalším na něž jsem pozapomněl. Omlouvám se, je Vás mnoho co nám pomáháte.
Přeji Vám pěkné potlachy, výborné kamarády a kamarádky kolem sebe, pevné zdraví a věřím, že se první víkend v září u nás na Orláku sejdeme v hojném počtu.
Za pořadatele: sheriff T.O. Vlci Brno - Dundy

Předpotlachová zpráva ze dne 1.4.2015

V současné době doděláváme různá administrativní povolení, z nichž ta nejhlavnější již máme schválena a to od 9 různých státních úřadů.
V chodu jsou žádosti o dotace různým subjektům, zatím se záporným výsledkem. Dále jsme podali žádost o záštitu hejtmana Jmk, která nám byla schválena.
V měsíci dubnu chystáme brigádu na dřevo, poradu pořadatelů a vzpomínku na totemáře Vasila, který nám sochal totemy na Orláku a domácí osada Orlí hnízdo chystá potlachový oheň - pálení čarodějnic.
Vzhledem k tomu, že se množí zprávy o NEVHODNOSTI fleku k pořádání ČSP, že je v těsné blízkosti obce., chat a silnice, že to není romantické místo uprostřed přírody, že to není trampské, že je to mastňácké, že je to nejmenší flek, kde byl ČSP pořádán, že je tam hluk od silnice apod. tak sděluji následující stanovisko.:
- camp Orlí hnízdo byl vybrán záměrně pro jeho poměrně nízké náklady a vydatné zázemí /je to potlachové místo jedné ze spolupořádajících osad Orlí hnízdo a je v osobním vlastnictví sheriffa Tatíka/.
- potlach je potřeba zaplatit, náklady jsou i tak vysoké, zejména ceny sousedních pronajatých pozemků, mobilních záchodů, dřeva, energií, výroby odznaků apod.
- na potlachovém účtu, který visí na stránkách Orláku už 6 měsíců a je tam 15.394 přístupů, tak bylo vybráno pouhých 586,- Kč !!!
- potlach zaplatíme z prodeje piva a odznaků, pivo za 25,-Kč a odznak za 50,-Kč, limo 20,-Kč.
- na předcházejících pěti uvažovaných místech, která známe a které jsme fyzicky obešli a s místními majiteli jednali, by byli náklady o více jak 50 procent vyšší nebo by jsme nedostali oficiální úřední povolení.
- k tomuto sděluji, že všechny přípravné práce si děláme svépomocně, po dobu dvou let, od doby našeho schválení v Bojanovicích.
- osady, které již čs. potlachy dělali ví o čem mluvím.
- z výše uvedených důvodů bude potlach, jak je naplánováno na Orláku a kamarádům a kamarádkám, kteří mají opačné, výše uvedené názory a kritiky se dopředu omlouváme /a to někteří z nich ani neví, kde Orlák je/.
Za pořadatele: sheriff T.O. Vlci Brno - Dundy
Těšíme se na setkání.

Soutěž v plavbě dračích lodí - pravidla


- Soutěží 20-ti členné posádky + jeden bubeník - kapitán.
- Kormidelník lodi, řádně zaškolený se zkouškami je 22. člen posádky, bude dodán na místě firmou, která nám lodi půjčuje.
- Zájemci se napíší do tabulky umístěné na nástěnce před hospodou v pátek do 22.00 hod. nebo dodatečně v sobotu na molu.
- V tabulce jsou DVA ČASY, jeden dopolední rozplavby, a druhý odpolední čas hl. závodu. Nutno dodržovat.
- Například posádka napsaná v 9.00 hod. jede hlavní závod ve 14.00 hod., posádka napsaná v 9.30 jede hl. závod ve 14.30 hod.
- Možnost tréninků již v PÁTEK. Přidělený čas posádce je stejný, jako čas hlavního závodu v sobotu.
- Posádka si vymyslí název lodi, např. Nautilus.
- Časy jsou závazné, k molu na přehradě je to od fleku 300 metrů, přehrada je hned pod flekem.
- Kdo bude mít zájem, může plout i s jinou posádkou, bude-li jich v lodi málo, to samé všichni pořadatelé a to tak, aby lod byla vždy plně obsazena.
- Pluje se 200 metrů na čas, jak dopoledne tak i odpoledne, pořadatel může i trasu pro všechny stejně i prodloužit nebo zkrátit.
- Vítězí nejrychlejší posádka, měří se klasickými stopkami.
- Nutno dbát zvýšené opatrnosti při nastupování a vystupování z lodí a i při plavbě samé.
- Soutěžící s trojkou v žíle /opilí/ nebudou na loď pořadateli vpuštěni.
- Plují 2 lodě, děti od 15 let mohou plout v doprovodu zákonného zástupce.
- Tabulka pro pochopení soutěže je přiložena jako vzor nahoře na této stránce.
- Posádky se mohou přihlásit i dopředu mejlem na vlcidundy@seznam.cz

zvadlo na potlach