Kaplička Panny Marie

v Kostelci

     Na severním návrší nad obcí Kostelec stojí kaplička, památka lidového stavitelství z konce 18. století. Je to osaměle stojící stavba při levém okraji silnice ve směru od Jihlavy, jednoduchá pravoúhlá stavba v pozdně barokním slohu, vystavěná mezi lety 1782 až 1811 (na Tereziánském katastrálním plánu z roku 1782 ještě zakreslená není, ale na Mapě jihlavských panství z roku 1811 se již nalézá).

     Ke kapličce se váží lidové pověsti. Stará německá kronika jihlavského profesora dr. Antona Altrichtera v článku 248. Wolframser Kapelle uvádí pověst o vzniku kaple:

     Jednomu kosteleckému sedlákovi se pokaždé při návratu z Jihlavy přihodila podivná příhoda. Jak se vracíval často navečer nebo i v noci a přicházel od Hosova směrem ke Kostelci, dolehla na jeho ramena neuvěřitelná tíha a velmi na něj tlačila. Teprve, když nechal na tomto nepříjemném místě postavit kapličku, bylo strašidlo zažehnáno. Pan Josef Novák, poštmistr v Kostelci (přistěhoval se roku 1923) vyprávěl pověst: Jeden kostelecký sedlák jel s koňmi z Jihlavy, ale na kopci nad Kostelcem se koně splašili. Náhle se nad kapličkou zjevila Panna Marie a koně se zde zastavili. Tento sedlák nechal kapličku vyzdobit. Jiná varianta praví, že se splašené spřežení zachránilo před pádem z prudkého kopce tím, že se zde zastavilo, když z místa ke stojí kaplička vyšlehla oslnivá záře a zachráněný vozka pak zde teprve nechal kapličku postavit.

     Kaple zasvěcená Panně Marii byla vždy na svátek Panny Marie slavnostně vyzdobena a konaly se k ní procesí. Kaple byla opravována v letech 1921 a 1957. Od té dob ponechána postupnému rozkladu a vandalismu. Z původního mobiliáře se nezachovalo nic. Strop kaple je vyzdoben štukovou rozetou. Značně devastovaná a výrazně staticky narušená stavba byla komplexně opravena v letech 1994-1997.

     Tato jedinečná památka (lidové architektury pozdního baroka) nemající na Jihlavsku obdoby byla zrekonstruována do původního stavu nákladem 80.900 Kč.


Kaplička v polovině 20. stol.
Kaplička Panny Marie v polovině 20. stoletístav kaple v roce 1993


rekonstrukce v roce 1994


rekonstrukce v roce 1994 - záchrana kaple těsně před zánikem


rekonstrukce v roce 1994

současný stav
Nejstarší historie  První písemné zmínky  Kostelecká tvrz  Kostel sv. Kunhuty  Kaple Panny Marie  Archeologické nálezy  Současnost  Sport Školství  Z Radnice  Farnost sv. Kunhuty  Ubytování v Kostelci  Ubytování na okrese  Kostelecké uzeniny

Obecní úřad    Webmaster