Současnost


      Vesnice Kostelec u Jihlavy ( starším názvem Wolframs bei Iglau nebo Wolframs in Mahren ) leží necelých 10 km jihozápadně od Jihlavy. Dnes má přes 780 obyvatel, je rozložena na obou březích Třešťského potoka a pravém břehu řeky Jihlavy, tvořící historickou zemskou hranici Čech ( levostranný břeh) a Moravy ( pravý břeh ).
     Vesnice sama se nachází v dosti hlubokém říčním údolí a je na všech stranách obklopena poměrně výraznými vyvýšeninami terénu. Nejvyšším okolním bodem je na západě se rozprostírající masiv Čeřínku ( v minulosti též nazýván Česmínek) s hlavním vrcholem - 761 m n.m. Na severu položený Kamenný vrch má nadmořskou výšku 604 m n.m. Vesnice přiléhá těsně k úpatí východně se nalézajícího Kosteleckého vrchu - 656,5 m n.m., který dříve nesl německý název Biegel ( někdy též Bugel ), v blízkém sousedství jej doplňují Popický vrch, 682 m vysoký a Korunní vrch - 614 m n.m. Jižně se pak nalézají Malý a Velký Špičák. Velký Špičák s výškou 734 m n.m. má na svém vrcholu přírodní rezervaci o výměře 45 ha se zbytky přirozeného smíšeného lesa a rulovým balvanitým skaliskem.
     Řeka Jihlava přitéká do Kostelce údolím od Dolní Cerekve a v katastru Kostelce přijímá významný pravostranný přítok, Třešťský potok. Soutok se nachází pod dnešní prodejnou potravin. Na Třešťském potoku byly založeny i dva největší kostelecké rybníky, Luční rybník a Silniční rybník ( Strassenteich ) o rozloze 12 ha. Řeka obtéká skalnatý ostroh se zbytky středověké tvrze a dvůr Vestenhof a pokračuje ke Dvorcům. Na okraji této vsi pod Pekárkovým mlýnem do řeky zleva vtéká Jedlovský potok, ve středověku nazývaný Otvírná, který byl v minulosti významnou pozemkovou hranicí mezi majetky kláštera Želivského na severu a pražského biskupství na jihu. Jedlovský potok přitom pramení nedaleko Zbilid v těsné blízkosti hranice evropského rozvodí Labe -Dunaj.
     Celoročně v kostelecké kotlině převládá drsnější podnebí než v přilehlých regionech s velmi častými severními a západními větry a vyšším množstvím srážek. Nepříznivé klimatické podmínky a horší kvalita půdy byly příčinou relativně pozdního osídlení této lokality, která se historicky nacházela uprostřed mohutného pohraničního hvozdu Českomoravské vrchoviny, oddělujícího obě země koruny české.

Pohled na dnešní Kostelec
(jen pro rychlejší připojení)
Nejstarší historie  První písemné zmínky  Kostelecká tvrz  Kostel sv. Kunhuty  Kaple Panny Marie  Archeologické nálezy  Současnost  Sport Školství  Z Radnice  Farnost sv. Kunhuty  Ubytování v Kostelci  Ubytování na okrese  Kostelecké uzeniny

Obecní úřad    Webmaster