INDEX O NÁS FOTOGRAFIE MAPA CENA KONTAKT

Při návštěvě našho pensionu PANORAMA se můžete podívat v okolí i na tato místa...

Historie obce Malé Úpy a Horní Malé Úpy ( POMEZNÍ BOUDY )

Malá Úpa byla založena dřevaři z Korutan a Štýrska v 16. století.V roce 1609 musela komise kutnohorských dolů těžbu dřeva v Krkonoších zastavit, protože většina porostů byla vymícena.Z části dřevařů se tak staly osadníci jejichž hlavní činností a obživou byl chov hovězího dobytka a koz. Dalším vžitým zdrojem obživy bylo v Malé Úpě pašování.Důležitou událostí byla pro zdejší obyvatele návštěva císaře Josefa II. v r.1779,který dal podnět ke stavbě krásného horského kostelíka sv. Petra a Pavla v Dolní Malé Úpě.

KOSTELÍK svatého PAVLA A PETRA

Tento kostel je po Kvildě, Božím Daru a sv. Tomáši u Lipna 4. nejvýše položeným kostelem v České republice.K rozvoji turistiky a pohostinství došlo až po první světové válce.I nadále si však udržovala výrazně zemědělský ráz,čímž se lišila od sousední Velké Úpy a Pece pod Sněžkou,kde bylo mnoho chalup přestavěno na penziony.Proto si uchovala až do dnešních dnů původní ráz ryze horské osady s typickými boudami a chalupami lidové architektury,rozptýlenými po horských svazích.

Zajímavosti

V Horní Malé Úpě-Pomezních Boudách,v sedle mezi Smrčinnou strání a Pomezním hřebenem v nadmořské výšce 1.050 m leží správní a turistické centrum obce a hraniční přechod do Polska.Tento přechod je otevřen 24 hodin denně slouží pěším turistům,cyklistům a osobním automobilům.Pěším turistům umožňuje zajímavý pohled na Krkonoše i z druhé strany.Je to i výchozí místo vysokohorské túry na nejvyšší horu obce a zároveň nejvyšší horu České republiky Sněžku 1.602 m.Na Pomezních Boudách začíná vycházková trasa Malou Úpou,která spojuje dvě centra obce.Historické u kostelíka a mladší na Pomezních boudách.na této trase je i pension PANORAMA.Trasa je vybavena informačními tabulemi a odpočinkovými místy s lavičkami.V místním infocentru stojí za zhlédnutí malá galerie s historickou expozicí obce s řadou fotografií a dobových předmětů.Nejvýraznějším exponátem je bezesporu motor z třímotorového vojenského dopravního letadla Junkers 52,které se zde zřítilo v únoru roku 1945.V dolní části obce stával Mohornův mlýn,ve kterém se v r.1779 při své cestě ubytoval Josef II. doprovázen generálem Laudonem.Později tento mlýn vyhořel a od té doby je toto místo známo jako Spálený mlýn.Zvláště děti by si neměli nechat ujít atraktivní Čertův mlýn s pohádkovými postavičkami.Přes Spálený mlýn se dostanete i dále např.po Pěnkavčí cestě na Portášky a přes Růžohorky na Sněžku nebo přes Boudu Jana do Velké Úpy a do obce Pec pod Sněžkou.

SNĚŽKA 1602 m.n.m

ČERNÁ HORA - JÁNSKÉ LÁZNĚ - LANOVÁ DRÁHA 20 km

Janské Lázně - světoznámé lázeňské středisko se rozkládá na úpatí Černé hory (1299 m n. m).Na její vrcholek je vyvedena přímo z města kabinová lanová dráha.

Adršpašské skály - Teplické skály - Broumovské stěny - Národní prírodní rezervace

Adršpašské skalní město je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou tvořeny kvádrovými pískovci.Skalní město je zpřístupněno značeným prohlídkovým okruhem.

 

KUKS - HOSPITAL -50 km

Z rozsáhlého komplexu bývalých lázní, zámku a dalších staveb je v Kuksu zřejmě nejzajímavější barokní špitál milosrdných bratří s kostelem Nejsvětější Trojice a tzv. Betlém, o kterém bude ještě bližší zmínka. Špitální kostel byl vystavěn podle plánů G. B. Alliprandiho v letech 1707-1715. Zadavatelem stavby byl hrabě František A. Špork. Při pohledu na průčelí kostela se na pravé straně od něj nachází sochařský alegorický cyklus 12 Neřestí, na druhé straně cyklus 12 Ctností. Kromě jedné všechny tyto hodnotné sochy vytvořil Matyáš. B. Braun. Vlastní špitál založil hrabě Špork roku 1708 a byl vystavěn krátce po roce 1715.

ZOO - SAFARI - DVŮR KRÁLOVÉ - 45 km

 

Horní Maršov - Leží v údolí řeky Úpy při ústí Lysečinského potoka.Je zde renesanční hřbitovní kostel, který postavil italský stavitel Carolo Valmadi v letech 1605 – 1608.V roce 1792 byl v centru obce postaven zámek, který se zachoval po několika stavebních úpravách v novorenesančním stylu...

Krkonošské muzeum v Jilemnici - 40 km

Jilemnice Muzeum

bylo založeno v roce 1891. Sídlí v zámku a zaměřuje se především na historii a národopis západních Krkonoš a počátky a vývoj českého lyžování. Vedle expozice o počátcích a vývoji českého lyžování do roku 1914 a expozice historicko - etnografické nalezneme v muzeum galerii s díly malíře Františka Kavána. Práce toho vynikajícího českého krajináře je v galerii zastoupena příbližně 90 díly. Stálé expozice doplňují výstavy a doprovodné akce.

TEMNÝ DŮL - Aichelburg - 13km

toto je jen malý výčet míst,při návštěvě našeho pensionu Panorama Vám samozřejmě doporučíme i jiná mista na výlety po okolí ve Vychodních Krkonoších

 

INDEX O NÁS FOTOGRAFIE MAPA CENA KONTAKT