Weblog - můj webový diář :)

9. 12. 2004

Nový projekt se neobejde bez důkladné revize
Pája - 19:52 | [Kategorie: Osobní] | permalink
Otázka:Kolik tlapek mají myši?

Původní odpověď:Myši mají čtyři tlapky. Připomínka vedoucího:Rozpracovat.

1. revize:Myši mají pět končetin, čtyři z nich jsou tlapky. Připomínka vedoucího:A co pátá končetina?

2. revize:Myši mají pět končetin, čtyři z nich jsou tlapky a pátý je ocásek. Připomínka vedoucího:Cože? Tlapky bez nohou?

3. revize:Myši mají čtyři nohy, čtyři tlapky a jeden ocásek na myš. Připomínka vedoucího:Zmatené. Znamená to dohromady 9 končetin?

4. revize:Myši mají čtyři sestavy noha-tlapka a jednu sestavu ocásku na jedno tělo. Připomínka vedoucího:Není probráno vyčerpávajícím způsobem.

5. revize:Každá myš je vybavena čtyřmi nohami a ocáskem. Každá noha je vybavena tlapkou, a to na opačném konci, než je tělo. Ocásek tlapku nemá. Připomínka vedoucího:Popisné, ale málo rozhodné.

6. revize:K jedné myši přísluší: čtyři sestavy noha-tlapka, jeden ocásek. Žádná odchylka od této zásady není přípustná, protože by vznikla disproporce v nedostatkových zásobách končetin. Připomínka vedoucího:Příliš autoritativní, potlačuje kreativitu.

7. revize:Myši mají čtyři tlapky; každá tlapka je připojena k jedné malé noze spojené do jednoho celku s celkovým strukturálním subsystémem myši. K subsystému myši je připo­jen rovněž tenký ocásek, v podstatě bez funkčního významu - plní pouze okrasnou úlohu. Připomínka vedoucího:Příliš rozvláčné a odborné. Odpovězte na položenou otázku.

Konečná revize:Myši mají čtyři tlapky. Připomínka vedoucího:Schvaluje se.

Předchozí: Mahájího "vtip" měsíce
Následující: 9. jízda na koni

Kategorie

Archiv příspěvků

Nekomentované odkazy