Weblog - můj webový diář :)

5. 3. 2006

Sny a astrální cestování (7.)
Pája - 20:17 | [Kategorie: Sny a astrál] | permalink
Sny. Prý mozek přetřiďuje zážitky z právě proběhnuvšího dne a vydává se na cesty fantazie. Někdy ale se taková fantazie může změnit a v patologický problém, dá-li se to tak říci.

Světlo a moje sny:

Už v několika pokračováních téhle série jsem psal o různých "neosobních" světlech, které mi nějak vadily či překážely, ale neřekl jsem řádný důvod proč se tak dělo …

Musím se vrátit hodně do minulosti, asi tak do svých šesti let, kdy jsem směl chodit samostatně ven, ale musel jsem být včas doma. Abych to stíhal, měl jsem nějaké postarší náramkové hodiny. Současně si pamatuji scénu, kterou dělal táta mému staršímu sourozenci, kterému dole ve městě ujel při přestupování další autobus, takže ač sourozenec běžel domů jak o život, nestihl to o pět minut… Bylo mu nařezáno 9

Někdy o pár týdnů později se mi o něčem podobném zdálo. Byla tma a já dobíhal domů. U dvířek na zahrádku jsem se zastavil a rozhlédl se. První co mě uhodilo do očí bylo divné osvětlení ložnice mých rodičů. Kromě klasického lustru, kterým byla ložnice vybavena vždy, byly u oken namontovány čtyři jednozářivková svítidla. V každém z nich byla rozsvícená fialová zářivka (ty v té době znám pouze z kolotočů a střelnic, nyní tuto zářivku občas vidím v některých domácnostech jako nepřímé světlo k televizi). Ve snu jsem z toho byl zmaten a tak vstupuji na zahrádku. Nepokračuji ale k domu, odbočuji doprava, kde sousedi mají zahradní domek. Tam vidím pasáčka a čtyři ovce (nevím, jak by se mohli dlouhodobě pást na trávníčku 25x10m ). Mírně poděšen oslovuji pasáčka a ptám se ho co se to děje. Jeho odpověď si pamatuji dodnes: Jejich syn se nevrátil včas domů a proto byli zakleti ! Neprozrazuji se a jdu spát na slámu …

Od té doby si uvědomuji různé sny, kde vystupuje světlo či tma. Prozatím pominu sny "o ochráncovství a ochráncích", nechám si je na někdy později.

Mnoho snů se mi zdá jen na principu světlo/tma. Někdy je v pořádku, že svítí světlo jindy ne.

Když světlo svítí:

Představte si například nemocniční chodbu osvětlenou zářivkami. Vy pod nimi projdete rychleji než se podle "zákona" smí a ony zhasnou. Tím pádem ten, kdo jde za vámi má smolíka, protože tma v onom snu má jednu nepěknou vlastnost. Funguje jako pružná leč neprůchodná stěna. A když ta zářivka zhasne, tak není cesty zpět …

Tenhle sen se mi zdál v mnoha variantách na mnoha místech, dokonce občas bývají v mých snech i zářivky v tramvajích, ale tam povětšinou jejich nečekané rozsvícení značí problém. I tyhle tramvajové sny si nechám na později, uvedu jen jeden z nich, který se od mých tramvajových snů liší tím, že dopadl pro mě dobře.

Když světlo nesvítí:

Předstate si silnici mezi Třemošnou a Plzní. Po ní jede tramvaj řízená mým dědou (v reálu řídil autobusy, pouze velmi vyjímečně řídil tramvaj). Já stojím ve dveřích kabinky a sleduji dění před námi. Před námi jede Dwčko (double wagon - souprava dvou tramvají T3) Jak naše tramvaj tak vozy před námi mají prostor pro cestující ponořený do tmy. A pak náhle se ve vlečňáku soupravy před námi rozsvěcuj zářivky. Ale nejsou to normální zářivky, nýbrž sklepní zářivkové svítidla určené do vlhka pověšené uprostřed. Cestující byly zakleti, děl děda, kolik zářivek se nerozsvítí, tolik prohřešků cestující udělali … Sen poté skončil, ale uvědomuji si jednu otázku - kdo způsobil 2 problémy v tramvaji, když jsem neviděl žádného cestujícího ?

Když má světlo jinou barvu:

Když má světlo jinou barvu s nádechem fialové, vždy to znamená problém. Nejzábavnější to bylo tehdy, když jsem šel ve snu ve večerních hodinách kolem místa, kde byla zaparkovaná Škodovka 120L, která na mě posvítila tímto světlem. Má slova na to byla tato: Doháje, já mu(si) budu muset zlomit ruku ... Tenhle sen byl tedy úsměvný, ale to je vyjímka potvrzující pravidlo...

Obvykle toto světlo brání v průchodu kolem něj, v tom horším mě "navěky" zkamení respektive zastaví (to byl konec snu v díle "případ s hotelem v Praze") Nebo způsobí nespecifikované zakletí.

Ale nejhorší je, pokud toto zvláštní světlo způsobí smrt, nebo dokonce mučení, bolest ....

Předchozí: Nová pravidla silničního provozu
Následující: Megalarp se blíží

Kategorie

Archiv příspěvků

Nekomentované odkazy