VOLBY 2002

Up

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 se konaly volby do zastupitelstva naší obce. Jelikož ne všichni se mohli podrobně seznámit s jejich výsledkem, dovolil jsem si pro ně na této stránce, s použitím zdrojů http://www.volby.cz/, připravit malý přehled.

 

Volby do zastupitelstev v obcích 01. - 02.11.2002

  Výsledky voleb

Druh zastupitelstva: 1  obecní zastupitelstvo
Okres: CZ0521  Hradec Králové

Číslo a název obce Počet volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Voleb.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Počet Zpr. v %
570532 Osice 7 1 1 1 100.00 322 202 62.73 202


  Výsledky dle volebních stran

Platné hlasy celkem: 1 246


Kandidátní listina Hlasy Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
abs. v %
1 Pavel Srpek 165 13.24 92.69 1
2 Taťána Kohoutová 60 4.82 33.70 0
3 Václav Jakoubek 134 10.75 75.28 1
4 Zdeněk Smola 51 4.09 28.65 0
5 Stanislav Bydžovský 185 14.85 103.93 1
6 Alena Bendáková 70 5.62 39.32 0
7 Marie Nováková 100 8.03 56.17 1
8 Leoš Pažout 107 8.59 60.11 1
9 Jaroslav Málek 92 7.38 51.68 0
10 Miroslav Štěpánek 142 11.40 79.77 1
11 Miloš Jakoubek 140 11.24 78.65 1


   Dne 12.11.2002 v 18 hodin proběhla veřejná schůze obecního zastupitelstva, na které zastupitelé mezi sebou volili starostu a místostarostu.

Starostou byl zvolen Stanislav Bydžovský a místostarostkou Marie Nováková.

Další informace týkající se voleb (nejen do zastupitelstva), včetně výsledků z let minulých, naleznete na http://www.volby.cz/.

 Stránku vytvořil dne

13.11.2002    Pavel Srpek