Chodník

Up

 

Před Škroupovým domem vyrostl nový chodník

 

        Je jaro a opět se obnovují stavební práce v obci. První přišel na řadu Škroupův dům, na kterém byly specializovanou stavební firmou za cca 100.000 Kč provedeny izolace. Nedlouho na to byla zbořena šatna, která již byla v havarijním stavu, a i do budoucna by vadila dalším plánovaným stavebním úpravám podle projektu. Pak přišel na řadu nový chodník ze zámkové dlažby.

Nový chodník je prostorný a byl již dávno potřeba. To by potvrdili všichni, kteří v blátě staré pěšinky každý den chodili k autobusové zastávce.

Na tomto snímku je vidět nový chodník a odstraněná šatna na Škroupově domu. Bez jejího odstranění by nebylo možné provést podřezání.

Chodník se na konci rozdvojuje jednak k autobusové čekárně, a jednak ke sportovnímu hřišti.

Provádí se také úpravy u víceúčelového hřiště. Zde bude plocha pro lavičky, a příjezdová cesta, která bude navazovat na nový chodník před Škroupovým domem.

A tady se začíná budovat dětské hřiště. Bude vybaveno rozličnými komponenty pro sportovní vyžití našich nejmladších občanů. Okolo hřiště také povede chodník směrem k místnímu obchodu, čímž se mimo jiné značně zvýší bezpečnost silničního provozu, neboť nebude nutné ke hřišti i autobusové zastávce chodit po rušné silnici.

 

V Osicích dne 1. dubna 2003         Pavel Srpek