Farář k oslavě

Up

   Protože se našemu faráři Janu Pazderovi nelíbily ohlasy tisku na oslavu 200. výročí narození Františka Škroupa, rozhodl se napsat do novin svůj vlastní článek, ve kterém vyjadřuje na tuto věc své vlastní názory:

Článek vyšel v Hradeckých novinách dne 18.6.2001

Pro ty, kteří již nevidí tak dobře, uvádím text i v počítačové podobě:

Kdo se máš za čím ohlédnout, udělej to rád! A tóny Osického rodáka nadšeně vyzpívané ať ti dále zní. Tak je nám dnes po Osicích. Proč do nekonečna vyprávět, co se udělalo a co se snad k větší oslavě u příležitosti výročí Františka Škroupa udělat mohlo.

Osice jsou vesničkou na ne velkém kopci, snad proto jsou, ač neprávem často zapomenuty, neviděny i neslyšeny. Jen kdo má vnímavý sluch a přímý pohled, ten pozná, že se jejich historie ani dnes neodvíjí přes počítače a propagandu zelených stolů, ale v učinlivé lásce mnohých, kteří nezapomněli na Boha, vlast i umění.

Kostel, který byl před třiceti roky mocnými odsouzen k zániku, přežil díky svépomoci těch, kteří uvěřili v novou radost. A v současnosti zazářil uvnitř i navenek novostí.

Hrstka čísel, abys neřekl a co těch 150 tis. Kč. Tak daně, půjčení lešení, zdvižného zařízení, materiál fasádní, barvy - 76 tisíc a všechna práce právě tolik. Jestli je někde  obdoba takového pracovního elánu, rád půjdu i tam v obdivu vzdát dík takovým osadníkům.

Napsal jsem to proto, aby nám paměť jednou nevracela minulost podle toho, jak jsme ji novinářsky předělali.

                                                   Jan Pazdera , farář, Dobřenice

 

Děkujeme našemu faráři

za jeho podporu.