Přestavba hřiště

Up

    Jistě jste si mnozí na konci minulého roku všimli podivného ruchu na volejbalovém hřišti v lesíku. Nestaví se tam žádná odpalovací rampa pro rakety středního doletu, alebrž započalo se s dlouho plánovanou rekonstrukcí stávajícího hřiště. Po vypracování projektu započaly práce, ale bohužel byly předčasně ukončeny vlivem špatného počasí. Takže se bude pokračovat opět z jara.

Jak je vidět z těchto snímků, stavba se provádí skutečně precizně, včetně meliorací, čistících šachet a odvodu jímané vody do rybníka. Precizní zaměření a nivelace byla nutným předpokladem k započetí prácí.

Celé hřiště bude podstatně výše. Jako podklad  budou podle projektu  použity různé druhy štěrků a písků. A to nejdůležitější. Pokud se vše zdaří a obec dostane další dotaci od státu (vloni to bylo 150,000,-Kč), celá stavba by měla být zakončena umělým trávníkem (stejný nahradil škvárové hřiště na Malšovickém stadionu). Jak by mělo asi toto multifunkční hřiště vypadat předkládám na dalším obrázku, který je okopírován z projektové dokumentace.

Hřiště by mělo sloužit jak na volejbal, tenis, košíkovou, házenou, tak i na malou kopanou. Starosta ke stavbě podotýká, že se na tomto hřišti nebude vybírat žádný poplatek a pravděpodobně bude našim dětem přístupné bez časového omezení. Zajisté ho bude moci využívat i škola. Popřejme tedy všem, kdož se stavbou zabývají, aby se jim dílo zdařilo.

 

18. ledna 2002                            Pavel Srpek

 

DODATEK K PŮVODNÍMU ČLÁNKU:

    Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo na svém březnovém zasedání uzavření smlouvy s dodavatelem umělého povrchu na naše hřiště. Podle předpokladu by pak mělo být hřiště slavnostně otevřeno na plánované oslavě 201. výročí narození Františka Škroupa konané dne 1. června 2002. Takže sportovci se již teď mají na co těšit.

12. dubna 2002                        Pavel Srpek

 

Návrat na

hlavní stránku