JEN PLYN?

Up

    Jistě si již všichni naši občané všimli nezvyklého stavebního ruchu v naší obci. Ano, zahajuje se pozvolna výstavba plynu. Hlavní řád již prochází Polizemi a Trávníkem dále na Syrovátku a letos se provede připojení Osic a Osiček. Ten kdo zažádal o zavedení plynu si také jistě již vybral domeček pro HUP. Domečky budou součástí projektu hlavního řádu a bude je usazovat dodavatelská firma. Ten kdo bude chtít z HUP pokračovat dále do domu si musí nechat zpracovat projektovou dokumentaci a zažádat o stavební povolení, pravděpodobně bude stačit na obecním úřadě (v současné době se řeší).

   V sobotu 6. dubna 2002 se před obecním úřadem konala putovní výstava kotlů tuzemského výrobce plynových kotlů Protherm Praha. Společně s nimi zde byli i pracovníci firmy Mikeš, která má zájem provádět i jednotlivé topenářské práce, včetně zajištění projektu. Kdo se nemohl zúčastnit této akce, může se informovat na obecním úřadě.

   Smutnou zprávou ale je, že se letos s největší pravděpodobností vodovod budovat nebude. Vodovody a kanalizace HK nemají peníze, a tak se bude muset nějaký čas počkat. Doufejme, že ne dlouho.  

 

V Osicích dne 12. 4. 2002   Pavel Srpek