KOMISE

Up

 

 

Složení výborů při obecním zastupitelstvu obce Osice

 

FINANČNÍ VÝBOR :

ing. Zelený Oldřich , předseda

p.Kalenská Miluše a p. Srpek Pavel, členové

 

SOCIÁLNĚ - ŠKOLSKÝ VÝBOR :

p. Burdová Hana , předseda

MUDr.. Jakoubková Stanislava a p. Pažout Leoš, členové

 

STAVEBNÍ VÝBOR :

p. Štěpánek Miroslav, předseda

p. Jakoubek Václav a p.Jakoubek Miloš, členové

 

 KONTROLNÍ VÝBOR :

p.Holubová Jitka, předseda

p. Nováková Marie a ing. Zelená Milada, členové

Pro civilní obranu a požární ochranu bude pro obec zástupce p. Jakoubek Václav.