NADAČNÍ FOND

Up ŽÁDOST O PODPORU DYNASTIE ŠKROUPŮ DÁRCI

Na této stránce se nachází text dopisů, kterými Nadační fond Františka Škroupa oslovuje potenciální dárce. Pod tlačítkem ŽÁDOST O PODPORU je kompletní text naší žádosti o grant, zasílaný organizacím, které je přidělují - bohužel bezúspěšně. Pod tlačítkem Z HISTORIE se skrývají další zajímavé texty z knih a časopisů, související s Františkem Škroupem, nebo naší obcí. Pod tlačítkem dárci lze nahlédnout do seznamu dárců NFFŠ, kterým tímto také děkujeme.

 

   NADAČNÍ  FOND
FRANTIŠKA  ŠKROUPA

OSICE  č.p. 36
 503 25
 
IČO : 25942069
'
049 – 599 18 23 mobil: 0604-207820
 účet : 1084844319 / 0800

 

 Vážení přátelé,

 v letošním roce uplyne 200 let od narození autora české hymny, osického rodáka, Františka Škroupa  (* 3. června 1801 ). Při této příležitosti  v Osicích slavnostně vzpomeneme  v sobotu 2. června  2001  tohoto výročí. Na  oslavu, vpravdě národní, byla přislíbena účast jak kulturních, tak politických špiček našeho státu a předpokládá se i zahraniční účast. Je pozván  starosta Rotterdamu, kde F. Škroup zemřel a je pochován, ale i další osobnosti. Je pravděpodobný  i značný zájem masmédií o tuto akci, neboť jiná podobná  k tomuto výročí není ohlášena. 

Františka Škroupa nám v jeho rodné obci  připomíná  nejen památník a pomník, ale i Škroupův dům. Byl postaven k 10. výročí vzniku československého státu s cílem zřídit zde pamětní síň komponisty. Na jeho výstavbu přispěli občané z domova i zahraničí. Škroupův dům byl celá léta kulturním i společenským střediskem obce. Minulý režim poznamenal i tuto památku. Dnes je v takovém stavu, že se jeho prostory již nedají  využívat a pohled na něj je žalostný.

Jelikož obec není schopna sama tento stav změnit, byl zřízen Nadační fond Františka Škroupa, jehož cílem je zrekonstruovat Škroupův dům a provádět osvětovou činnost spojenou se jménem skladatele. Nadační fond Františka Škroupa připravuje vytisknutí pamětního průvodce oslavami, kde bude první část věnována osobnosti Františka Škroupa, druhá pak bude seznamem všech dárců nadačního fondu. Domníváme se, že jde o dobrý způsob, jak pomoci dobré věci a zároveň pomoci i Vám  zviditelnit se prostřednictvím reklamy. Dárcům bude též umožněno, po domluvě s předsedou nadačního fondu, se presentovat v den oslav na vývěsní tabuli přímo v objektu Škroupova domu, který bude součástí hlavní prohlídkové trasy.

 

Obracíme se s prosbou na Vás občany, podnikatele, firmy a na všechny ty, kteří jsou ochotni i malou částkou pomoci. Kontaktujte starostu Osic a předsedu Nadačního fondu Františka Škroupa p. Bydžovského, nebo přímo zašlete dar na konto u České spořitelny, pobočka Hradec Králové č. 1084844319 / 0800, které bylo pro tento účel nadačním fondem zřízeno.

Další informace o obci, či Nadačním fondu Františka Škroupa lze získat na internetových stránkách  http://web.quick.cz/osice .

 

 

V OSICÍCH DNE :  13. března 2001      

 

    Předseda Nadačního fondu
           Františka Škroupa

         

Stanislav Bydžovský