O obci Osice

Up

 Nejprve něco o naší obci:

 Geografie:

Osice leží na samém jihu hradeckého okresu a svírají s Hradcem Králové a Pardubicemi rovnostranný trojúhelník. Ke konci 15. století se vyskytuje název i v podobě Vosice a v polovině 17. století také jako Vosice Velké, na rozdíl od Vosic Malých ( sousedních Osiček ). Obec leží na vyvýšené rovině, přečnívající okolí o 30 m. K jihu a východu se terén svažuje prudce,k severu pozvolna a na západ pokračuje rovina k Dobřenicím.Půda osického katastru je středně úrodná, k jihovýchodu převážně těžká. Ne zcela podložené jsou vinohrady na jižních svazích v období raného středověku. Uprostřed obce tryská sílný pramen pitné vody který nikdy nevysychá ( obecní kašna ). Pod obecní úřad v Osicích spadají též blízké obce Trávník a Polize. Celková výměra obce je 747 ha a počet obyvatel je 351.

 

Historie:

 

Při vykopávkách v Písníku v roce 1886, bylo objeveno na katastru obce pohanské pohřebiště. Je jisté, že vyvýšenina okolo Osic byla obydlena už v době předhistorické. Pravděpodobně šlo o hradiště z úsvitu slovanské epochy. První historické zprávy o vesnici souvisejí s dějinami opatovického kláštera, jemuž od 11. století patřila. Památky na nejstarší období Osic jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu v Pardubicích.

Od roku 1436 patřila Diviši Bořkovi z Miletínka, majiteli kunětického zboží.V roce 1491 připadly Osice s poddaným lidem Vilému z Pernštejna, který je připojil ke svému pardubickému panství. Robotou byli Osičtí povinni dvoru Staré Ždánice. Později Pernštejny vystřídala císařská komora. Po založení státu pak až do roku 1949 byly součástí pardubického okresu.

 

Slavné osobnosti:

 

Osice jsou rodištěm významné hudební dynastie Škroupů. Vedle Dominika Škroupa ( 1766-1830 ) a Jana Nepomuka Škroupa ( 1811 – 1892 ) je to pak hlavně

 

            František Jan Škroup ( 1801 - 1862 ).

 

Hudební skladatel a dirigent. Byl prvním českým kapelníkem pražské opery ( 1837 - 1857 ). Od roku 1827 byl druhým kapelníkem Stavovského divadla a po deseti letech prvním. Umělecky pozvedl zejména česká představení. V roce 1857 byl proti své vůli předčasně penzionován. O tři roky později se stal kapelníkem v holandském Rotterdamu, kde nabyl značné vážnosti, a zde také zemřel. Napsal několik oper, vedle Dráteníka ještě Oldřicha a Boženu, Libušin sňatek a dalších 5 německých. Napsal také řadu písní i  komorních a orchestrálních skladeb. Píseň “Kde domov můj ?” z Tylovy frašky Fidlovačka se stala národní a později státní hymnou.

 

Místní pamětihodnosti:

 

Kostel Nanebevzetí panny Marie z roku 1701. První gotická stavba pocházela z roku 1352. Uměleckou hodnotu má ručně vyřezávaný kůr z roku 1759. Po větrné smršti v roce 1929, kdy kostelní báň byla zcela stržena byla v příštím roce nahrazena současnou, s pozměněným tvarem. V objektu je i památkově chráněná márnice, o jejíž korouhvi v podobě smrtky s lukem se traduje pověst, že kam zamíří, tam někdo zemře ( pochází z doby velkých morů ve středověku ).

 

Fara postavená v barokním slohu si uchovala do dnešních dnů nástěnné malby z konce 18. století. V jídelně fary je i pamětní síň skladatele národní hymny. 

V Areálu fary je památkově chráněná sýpka na obilí 

 

Základní škola Františka Škroupa. Nově zrekonstruovaná budova školy s tradicí už od poloviny 18. století ( jako jedna z prvních v kraji ).

Nad vchodem pamětní plaketa Františka Škroupa ( díla to pražského sochaře Bohuslava Hlaváčka ), zasazená zde v roce 1901 u příležitosti stého výročí narození Františka Škroupa ,

V areálu školy je pomník tohoto skladatele, který zde byl umístěn v roce 1964 a jenž byl původně určen pro Rotterdam, kde skladatel odpočívá. 

 

 

Socha sv. Josefa byla postavena v polovině 18. století a je v barokním slohu.

 

Škroupův dům byl postaven ze sbírky občanů jako hold skladateli v roce 1928. Unikátní stavba sloužila vzdělávacímu a divadelnímu spolku Škroup od jeho založení v roce 1928 až do roku 1945. V současné době je objekt značně zchátralý a na jeho rekonstrukci byl založen v roce 2000 nadační fond. V areálu se též nachází památník 23 obětem první světové války, který plně financovali místní občané.

Podle literatury zpracoval P.Srpek © 2000  Foto: Pavel Srpek

KONTAKT NA OBECNÍ ÚŘAD:

OBECNÍ ÚŘAD OSICE
OSICE 36
503 26 OSICE

IČO: 653381

Telefon na úřad   : 049/5991823
Mobil na starostu: 0604 207820 

Upozorňujeme na Nadační fond Františka Škroupa, který vznikl za podpory obecního zastupitelstva. Cílem nadačního fondu je propagovat jméno osického rodáka jak u nás, tak ve světě. K tomuto účelu chce mimo jiné zrekonstruovat chátrající památku na skladatele Škroupův dům, který je v havarijním stavu. Plný text žádosti i s fotografiemi lze načíst odkazem NADAČNÍ FOND .