OBECNÍ NOVINKY

Up Výzva občanům mince V novinách Vodovod ALMANACH Mapa obce Opět v novinách OSKAR Kostel se natírá Pouť Posvícení Vánoce 2001 Odpady 2002 Přestavba hřiště U školy se pracuje Oslava 2002 Vichřice VOLBY 2002 Odpady 2003 Chodník

 

 

Víte že:

 

Že na oslavu přijel ministr kultury Pavel Dostál a další významné osobnosti?

 

 

Že k tomuto výročí vydala Česká pošta známky s portrétem Františka Škroupa?

Soutěž o návrh 200 Kč mince již má svého vítěze pro náhled mince použijte tlačítko "mince" na této stránce. Mince lze zakoupit přímo na oslavě, nebo později na obecním úřadě.

Na oslavě vystupoval dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou a mažoretky.

Vystoupení Filharmonie Hradec Králové patřilo k velkým lákadlům oslav. Pro velký zájem o lístky se v kostele uskutečnily dva koncerty.

Obec dostala státní podporu na plynofikaci ve výši 3.000.000,- Kč, což je polovina předpokládaných nákladů. Plynofikace započne letos v Trávníku a Polizích, v Osicích bude probíhat v příštím roce.

Obec převedla na konto Nadačního fondu Františka Škroupa základní vklad 100.000,- Kč. Dnešní stav již je cca 300.000 Kč.

O Naší obci píše tisk ( Hradecké noviny ) - stiskněte tlačítko "V novinách" pro náhled článku. Další článek se již připravuje.

Dne 13. února 2001 ve Večerníku na ČT1 byl příspěvek o naší obci a Nadační fondu Františka Škroupa. Následovaly daslší šoty z oslav.

Vandalizmus nezná mezí !!! Neznámí zloději odcizili ze sochy Sv. Josefa na návsi oba andělíčky. I když případ vyšetřuje policie Čr, víte všichni, jak je nízká objasněnost takovýchto případů.

Obec dokončila úpravu prostranství před prodejnou a údržbu zeleně jak v Osicích, tak Trávníku a Polizích.

Tak tohle už je minulost ! Tento snímek už bude patřit pouze do archívu. Chodník ze zámkové dlažby je již hotov. Našim občanům se po něm jistě chodí parádně. 

Budova obecního úřadu dostala nový kabát.  Ať jí sluší a hlavně vydrží déle, než ten poslední! Nyní probíhá úprava prostoru okolo budovy.

Vážení občané. Nedávno jste dostali domů dotazník s nabídkou na vytvoření projektové dokumentace přípojky vodovodu << VODOVOD >>. K této záležitosti se také konala přednáška ředitele VaK Nový Bydžov. Kdo se nemohl zúčastnit a o přípojku má zájem, nechť si potřebné formuláře vyzvedne na obecním úřadě.

K oslavě 200. výročí narození Fr. Škroupa byl vydán Almanach? Ačkoliv je Almanach již v prodeji, stále trvá moje prosba o pomoc při tvorbě druhého dílu kroniky. Tu zde najdete pod pod tlačítkem << ALMANACH >>. Za každou pomoc již předem děkuji.   

P.S: Opravdu děkuji všem, kteří mi potřebné informace poskytli. 

 Pavel Srpek

PODĚKOVÁNÍ: 

Děkuji paní Čihákové za zapůjčení starých pohlednic a fotografií Osic. 

Děkujiji ing. Zelenému za zapůjčení leteckého pohledu Osic, který si můžete prohlédnout i vy na našem webu.

Dále děkuji paní Šimkové za zapůjčení knihy a výstřižků, p. Kalenskému za zapůjčení pohlednic, paní Sůrové za zapůjčení pohlednic a plánku, paní Bendákové za zapůjčení výstřižků, a dalším a dal...

Kostel se také obléká do nového kabátu.
Také kostel se natírá a upravuje.  Nové světle zelené římsy se však ne všem líbí. Jsou ale i jiní, kteří tvrdí pravý opak.
 Závěrečná fáze se dělala z jeřábu - viz tlačítko Kostel se natírá

Zážitky z kabinky jeřábu zavěšené 30 m nad okolím lze prohlédnout ZDE 

 MAPA OBCE - zatím ne nejlépe převedená mapka z připravovaného almanachu. Budu na tom ještě pracovat

PODROBNOSTI Z OSLAV  - najdete v rubrice OSLAVA

Dne 14.6.2001 poslouchejte na stanici Český rozhlas Hradec Králové v 15:30 až 16:00 hod rozhovor Blanky Šancové se zástupci obce Osice.

POUŤ SE KONÁ LETOS 19. SRPNA !!!

Dne 29.7.2001 odjel starosta na zaslouženou dovolenou do Španělska. Přejeme mu všichni, ať si tuto čtrnáctidenní dovolenou pěkně užije.

Posvícení a jak dál? - malé zamyšlení nad určováním termínu pouti a posvícení v naší obci, zároveň s reportáží o tom, jak jsme letos oslavili posvícení.
Navrhovaný rozpis datumů poutí a posvícení do roku 2100 ( návrh )

V současné době připravuje obecní úřad plán rekonstrukce volejbalového hřiště v lesíku. Jeho součástí by měly být i nové lavičky a chodníky. Práce se započnou již letos. Plánovaná částka na prostavění v letošním roce je cca 150.000 Kč.

Hřbitov se bude upravovat. Jelikož stále dochází k podmáčení kostela, rozhodl obecní úřad na žádost faráře Pazdery o odvodňovacích kanálkách okolo celé stavby. Bude se jednat o cca 100 metrů odvodňovacích kanálů. Doufejme, že tím se špatný stav radikálně zlepší.

Vánoce 2001 - Jak bylo v Osicích během vánočních svátků

Odpady 2002 - (14.1.2002) - 19. ledna je nutné zakoupit nové známky na popelnice. Dopis rozesílaný občanům na sklonku minulého roku se všemi potřebnými informacemi.

Svozový plán na rok 2002 - (18.1.2002)  - Nevíte jestli tento týden vyvezou vaši popelnici? Podívejte se na svozový plán!

Rekonstrukce hřiště - (18.1.2002) - Hřiště na volejbal se rekonstruuje. Bude v Osicích povrch z umělé trávy?

Úprava kostela - (4.3.2002) -Meliorační práce okolo kostela, fotografie obnažených patek sloupů, ale také neutěšený pohled na necelý rok starý nátěr věže.

U školy se pracuje - (5.3.2002) - Nové schodiště základní školy, Farská zahrada se oplocuje, hostinec Na kopci bude opět funkční?

V obci se již naplno rozjela stavba plynovodu. Více zanedlouho. (22.5.2002)

Škroupovy Osice 2002 - (22.5.2002) - Také letos proběhne oslava na počest 201. výročí narození našeho slavného rodáka.

Vichřice 21.6.2002 - (28.6.2002) - Jak jsem prožil vichřici

VOLBY 2002 - (13.11.2002) - Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

Chodník - (1.4.2003) - Před Škroupovým domem vyrostl nový chodník

Svoz nebezpečného a objemného odpadu - (22.4.2003) - Na základě obecní vyhlášky o odpadech bude ve dnech 26.4 a 27.4. 2003 proveden svoz těchto odpadů. Více informací na okopírovaném letáku.