Odpady 2002

Up Svozový kalendář

OBECNÍ ÚŘAD OSICE

 

 


INFORMACE PRO NAŠE OBČANY

 

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2002

 

 

Vážení občané,

 

            možná, že jste z denního tisku nebo ze sdělovacích médií zaznamenali skutečnost, že od 1.1.2002 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Tento zákon přinese řadu změn do oblasti nakládání s odpady. Například umožňuje obcím podle zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění předpisů pozdějších vybírat od každého občana přihlášeného k trvalému pobytu poplatek 250 Kč + až dalších 250 Kč za rok na likvidaci komunálního odpadu v domácnostech. Tento model se již například v minulém roce realizoval v Pardubicích, avšak z malých obcí zkušenosti zatím chybí. Obce však podle výkladu zákona mohou zvolit i jinou variantu. Proto Obecní zastupitelstvo na své schůzi dne 27.11.2001 rozhodlo zůstat ještě minimálně příští rok u zavedeného systému odvozu popelnic firmou Marius Pedersen.

            Z toho vyplývá, stejně jako vloni, povinnost všech domácností, které nepředloží na obecním úřadě doklad o tom, jak nakládají s domovním odpadem (např. faktury ze skládky), povinnost zakoupit na popelnici příslušnou svozovou známku, a to takové hodnoty, které odpovídá velikost domácnosti a druh topení, minimálně však s frekvencí vyvážení 13 svozů za rok (1 x za 4 týdny).

            Prodej nových známek bude probíhat 19.1.2002 od 900 do 1100 a od 1300 do 1500 a dále po celý leden v úředních hodinách na obecním úřadě ( pondělí 1830 až 2030 a ve středu 1830 až 1930). V této době musí také ty domácnosti, které nebudou chtít využít možnosti odvozu odpadů zajištěné obcí, předložit doklady o likvidaci svých odpadů, jinak budou v souladu s novým zákonem postiženy.  V měsíci lednu budou platné jak známky zakoupené v roce 2002, tak ještě známky staré z roku 2001.

 

Na počátku roku 2002 proběhnou vždy ve čtvrtek tyto svozy:

 

3. ledna

42 svozů

 

 

10. ledna

42 svozů

26 svozů

13 svozů

17. ledna

42 svozů

 

 

24. ledna

42 svozů

26 svozů

 

31. ledna

42 svozů

 

 

7. února

42 svozů

26 svozů

13 svozů

 

 

Nové ceny za známky na odvoz pro rok 2002

 

 

42 svozů

26 svozů

13 svozů

Bez pronájmu popelnice

1.250 Kč

880 Kč

490 Kč

S pronájmem popelnice

1.380 Kč

1.010 Kč

620 Kč

 

Ceny byly navýšeny  firmou Marius Pedersen s ohledem na rozpis navýšení cen za skladování odpadů na skládkách pro roky 2002 až 2009, tak jak to ukládá nový zákon č.185/2001 Sb.

 

 

 

 

 

V Osicích dne 17. prosince 2001                              Stanislav Bydžovský, starosta Osic