Opět v novinách

Up

Dne 13. února 2001 vyšel v Hradeckých novinách článek o naší obci, zabývající se jak problémy s opravou Škroupova domu, ale i Nadačním fondem Františka Škroupa

Děkujeme jak redaktoru p. Fillovi, tak fotografu p. Hlouškovi.

Zpět na hlavní stránku