Posvícení

Up Datumy na sto let

    "Tak kdy je letos pouť?" nebo "A kdy bude posvícení?", to jsou každoroční dotazy jak našich občanů, tak i přespolních. Ne všichni znají pravidlo pro určení těchto našich obecních svátků, pravidla jsou co člověk různá, církevní pouť neodpovídá namnoze občanské.

Obecně se pouť stanoví podle církevního svátku zasvěcení místního kostela, v našem případě Nanebevzetí Panny Marie (15.8.). Církev pak slaví vždy první následující neděli po tomto datu (nebo přímo tento den). Civilní pouť (neděle) se však stanovuje podle jakýchsi pravidel, která vznikla časem z potřeby pouť slavit v neděli (dříve bylo na svátek Nanebevzetí Panny Marie volno). A tak došlo k tomu, že pokud je 15.8. do poloviny týdne, pouťová neděle je před tímto datem, od poloviny týdne pak po tomto datu. Vzniká vždy problém, když je 15.8. ve středu. Je středa ještě do poloviny týdne, nebo až po polovině? A tak se stává, že někdo slaví pouť o týden dříve, než jiní.

Posvícení má být neděli před Sv. Václavem. Ale někdo ho počítá i tak, že má být šest týdnů od pouti, což například při stanovení letošní poutě na 19.8. by vyšlo až po Sv. Václavovi.

A to jsem zde ještě nevyjmenoval daleko "kurióznější" způsoby stanovení těchto svátků.

   A jak to bylo letos?

Pouť jsme slavili 19.8.2001 a to vedlo k "dvojitému posvícení". Ten kdo dodržel pravidlo před Václavem měl posvícení 23.9. a kdo se držel zajetého "po šesti týdnech" bude slavit 30.9. Tím, že se nepodařilo hasičům sehnat hudbu pro posvícenskou zábavu nebylo ani hráčům tradičního volejbalového utkání jasné kdy že se to vlastně má hrát. To se také projevilo i na účasti, kdy musely oba týmy nastoupit pouze v pěti hráčích, s minimální návštěvností diváků. To ale jistě nebylo příčinou porážky svobodných v poměru 3:1.

Stále se volá po sjednocení pravidel výpočtu obou svátků, jednoznačnosti, kdy si kdokoli může vypočítat pouť i posvícení sám.

Podle pravidel  starších lidí jsem sestavil kalendář poutí a posvícení pro dalších 100 let.

Otázkou je, jestli se bude používat.

 

Kalendář datumu

pouti a posvícení v Osicích na 100 let (navrhovaná první verze)