PŘEDNÁŠKA

Up

Vodovodní přípojka
(z veřejné schůze v obci Osice)

 

            Jelikož se na Obecním úřadě množí dotazy na to, jak budou realizovány individuelní vodovodní přípojky, a technické věci s tím spojené, a ne každý se mohl zúčastnit přednášky šéfa organizace dodávající do nich svoji vodu, případně si již některé věci nepamatuje, dovolil jsem si pro Vás připravit záznam této přednášky, jak byla zaznamenaná na diktafon. Jelikož nahrávka není nikterak kvalitní, je možné, že ne úplně všechno bylo odposlechnuto z diktafonu naprosto správně. Stylisticky je článek místy upraven pro psaný projev, obsah však zůstává zachován.

 

Přednáška

 

Takže dobrý večer, jmenuji se Jaroslav Řezníček, dělám šéfa Vodovodů a kanalizací v Novém Bydžově. Obecní úřad v Osicích a Osičkách rozhodl o tom, že chtějí vstoupit s vodovodem do naší akciové společnosti, čili že vlastně  provoz Nový Bydžov se o tento vodovod bude starat.

Náš vodovod je ukončen v Syrovátce, kam dodáváme vodu, a ze Syrovátky se pak napojíme na Osičky a na ty zbývající obce, které budou na  tomto přivaděči. Tady to má takovou výhodu, že se ještě nezačal stavět vodovod, a už se tady sešlo 50 majitelů rodinných domků aby se dověděli co je potřeba udělat pro to, až se vodovod postaví mohla téci do vašich rodinných domků voda.

Dříve, než si začneme povídat o tom, co je potřeba udělat, vám jenom v krátkosti řeknu, jakou vodu budete pít. Naší firmě se podařilo vybudovat v několika letech takové monstrózní dílo, které nemá v naší společnosti obdoby. Vybudovali jsme vodárenskou soustavu Východní Čechy, tím že jsme propojily vodovody Pardubic, Chrudimska, Hradce Králové a Náchodska do jednoho celku, což má za výhodu to, že si můžeme vodu libovolně přesouvat kam potřebujeme a dokonce si můžeme i vybírat vodu nejkvalitnější a za nejvýhodnější cenu. V současné době kupujeme nejvíce vodu z Náchodska. Je to voda vysoce kvalitní, jejíž rozbor jsem vám také ofotil, aby jste viděli, jakou vodu budete tady v Osicích pít. Tak  to bylo něco o tom, jakou vodu tady budete pít. A nyní si povíme o vodovodních přípojkách.

Po obci se provedou vodovodní řády. U vás  je to trošku komplikované v tom, že se musí stavět vodovod a plynovod současně. Je to proto, že místa vhodná pro vodovod jsou již obsazena jinými podzemními vedeními. Bude to o to komplikovanější, že se bude muset uzavřít vozovka ( polovina) a za plného provozu tuto akci provádět. Myslím si ale, že se nám podařilo najít řešení a koncem léta by stavba mohla být zahájena. A pro vás pak z toho plynou vodovodní přípojky.

Co to vlastně vodovodní přípojka je? Vodovodní přípojka je propojení jednotlivých objektů na hlavní řád vodovodu. To znamená, že každé číslo popisné bude mít svoji vodovodní přípojku. Pakliže v domě je více nájemníků, je možné tam osadit podružné vodoměry, ale vždy tam bude voda měřena jedním hlavním vodoměrem. V letošním roce jsme sjednotili ceny pro podnikatele a domácnosti, proto bude i v objektu, kde je jejich kombinace osazen pouze jeden vodoměr. Přinesl jsem vám ukázat model vodovodní přípojky, aby jste si dokázali představit, jak vypadá, aby jste až kolem vás budou natahovat hlavní řád neměli strach, že vám tam nevysadili odbočku. Tato odbočka se totiž provádí navrtávkou za tlaku kdekoliv na hlavním potrubí. K tomu slouží tato aparatura, kterou zde vidíte. (ukazuje model přípojky, kde je na silnější trubku hlavního řádu pomocí jakési bandáže připojena tenčí, vedoucí k objektu). Zvolená aparatura je nejkvalitnější na našem trhu. Je to výrobek rakouské firmy HAWLE, která má mnohaletou tradici ve vodárenském průmyslu. Tyto přípojky mají atest, že jejich minimální životnost je 50 let. Proto jsme se i my rozhodli tento kvalitní výrobek používat, protože práce, která by se musela vynakládat na případné opravy přípojek je velmi drahá, mnohdy se musí rozbourávat asfaltová vozovka a jsou s tím další a další problémy. Takže přípojka se navrtá jak jsme si již řekli na jakémkoli místě hlavního řádu.

Nyní si povíme, jaké tady budou profily potrubí. Ze Syrovátky k vám půjde profil, kterému my říkáme PVC 160, rozvody po obci budou ze 110 a na koncových obcích, jako je Trávník  a Polizy budou 90 a ještě menší profily, a je to proto, že tento vodovod je požární a my se snažíme ty profily zmenšit proto, aby až se vodovod nastartuje, měl každý občan pitnou vodu. (pravděpodobně myšlenkový posun).

Každý nový vodovod se musí uvést do provozu, a čím víc je vodovodních přípojek, tím je to rychlejší. Samozřejmě, že nastartování vodovodu je náš problém, protože pro vás není dána míra minimálního odběru. Pro nás je partnerem jak babička, která odebere do hrníčku za rok jeden kubík, tak podnikatel, který od nás odebere tisíce kubíků. Jistě bude následovat dotaz, jestli se platí z vodoměru nájem – tak ten se neplatí, to říkám předem. Nastartování vodovodu musí být provedeno naprosto perfektně, proplachy musí odstranit nahromaděné nečistoty po stavbě. Materiál je totiž na stavbě volně složen, může do trubky vniknout kamínek s bakteriemi a vodu následně znehodnotit. To je ale jak jsem již řekl náš problém. My vodu chlórujeme – opět předem odpovídám ano, voda bude chlórovaná – a tím se snažíme ve všech směrech zaručit její bakteriologickou nezávadnost. Víme totiž, že dětský organismus je dnes mnohem méně odolný než tomu bývávalo dříve. A proto musí mít voda skutečně nula bakterií B-koli. My i v případě, že obyvatelé nebudou odebírat vodu ji budeme vypouštět do kanálu, budeme odebírat vzorky a i těm málo odběratelům, kteří tady budou zajistíme nezávadnost vody, aby neměli jediný problém.

Samozřejmě bych si přál, jako šéf firmy prodávající vodu – a to velmi kvalitní vodu, aby odběry byly vysoké, ale na druhou stranu nenutím nikoho tu vodu odebírat. To by nebylo férové, to neděláme. I když doma každý máte stoprocentně ve studní závadnou vodu, nic se neděje. Vy jste na tu vodu zvyklí, berete ji celý život, a tak ji budete brát i v současné době a postupným přechodem třeba zjistíte, že voda prostřednictvím přípojky je pro vás výhodnější, že vám přináší jisté pohodlí, jako je tomu například u plynu. Je to v tom, že se nemusíte starat o vodárnu, nemusíte se starat o vodu ve studni a otočením kohoutku vždy máte vodu v baráku. Tedy nikoho k odběru nenutíme. Později vám řeknu, jak je to možné udělat, aby jste mohli brát jak vodu svoji i naši. Ale ihned zde připomínám, že tyto instalace nelze v žádném případě propojit. Je to proto, že při poklesu tlaku by se závadou uzavíracího ventilu by mohla voda vniknout zpětně do vodovodní přípojky a do celého řádu a tuto vodu znehodnotit. Tím by občan, který je na tom vodovodu níže mohl dostat závadnou vodu. Z tohoto důvodu toto norma naprosto jasně vylučuje.

Takže vodovodní přípojka do každého baráku bude samostatná, a bude to tažena profilem DM 32, lidově řečeno „coulka“. Tento profil naprosto stačí pro jakýkoli rodinný domek, pouze tam, kde bude škola nebo bytovka se tento profil zvětší na příslušný vypočítaný profil. Každý odběr bude měřen vodoměrem. Tomu, co tady vidíte říkáme vodoměrná sestava. My jsme tu sestavu trochu vylepšili, aby to vypadalo jako u slušných lidí. Sestava je vyrobena z nerezu. Zde vidíte takový model, jak se dá celá sestava přidělat na dlaždičky v koupelně. Nechá se dát na chodbu, do garáže, do špajzu, vlastně se tato sestava dá dát všude. Já osobně bych vám ale doporučoval dát tuto sestavu na místo, kde máte v současné době vodárnu. Proč? No, je to místo celého vodárenského rozvodu, a i když se rozhodnete vodu neodebírat, budete tam mít přiveden zdroj naší vody a kdykoli se rozhodnete ji odebírat, stačí stávající rozvody pouze propojit.

Tak a teď si řekneme něco o tom minimálním odběru. Samozřejmě není předepsaný minimální odběr. Ten kdo chce mít doma zavedenou vodu, může jí odebírat i pouze jedním kohoutkem, například si jí dovede pouze do kuchyně, aby mohl odebírat kvalitní vodu na vaření a ostatní části baráku nechá zapojeny na svoji stávající vodu. Samozřejmě k tomu dřezu bude samostatná trubka, samostatný rozvod a nikde to nebude propojeno. Takto je to možné. Na dalším modelu vidíte, jak to vypadá, pokud si někdo nechá ve sklepě přímo za vodoměrnou sestavou jeden  kohoutek, jako rezervu, a tam si chodí pro vodu. Samozřejmě někdo bude chtít brát vodu  na jaře ze své studny a naopak v létě, když mu dochází chce brát vodu naší. I toto jsme vymysleli, aby to bylo možné. My tomu říkáme takzvaný hadicový systém. Tato nerezová hadice se upevní do vaší instalace a druhým koncem s matkou si přehazujete na vlastní, nebo náš zdroj vody. V žádném případě se tedy vlastně ta voda nesmíchá. Takže toto využívají občané, kterým jak se říká na jaře teče voda do sklepa, ale v létě jim naopak pravidelně dochází. Jak vidíte i toto řešení jsme vymysleli a je možné. To se pak objeví i v naší přihlášce a nebudeme samozřejmě chodit odečítat vodoměr v únoru, když víme, že v této době klient vodu nebere.

Vodoměrná sestava je vytvořena z nejmodernějších komponentů. Jsou v ní použity kulové kohouty, i když já mám na to názor takový, že klasický ventil, který se používal dokáže zavřít i babička, kdežto kulový kohout, pokud ho nebudete dvakrát za rok protáčet, může dojít k zapadnutí a pak se v případě potřeby použití špatně ovládá. To ale záleží na gustu, a to co si poručíte, to vám tam dáme. Někdo bude chtít klasické kohouty, někdo bude chtít kulové kohorty, a každý dostane to co si bude přát. Tento kulový kohout má tu výhodu, že je v něm zabudována zpětná klapka a je to proto, že se tím jistíme, aby teplá voda nemohla vniknout do vodovodní přípojky. Hodně poruch máme na starých přípojkách zapříčiněných tím, že nikdo z nás nekontroluje pojišťovací ventil na bojleru. Když pak nastane porucha termostatu, a stále vodu vytápí – i když je na noční proud, elektrárna ho zapíná podle potřeby, když mají proudu dost – voda v bojleru se přehřeje. Není-li v pořádku pojišťovací ventil, teplá voda se vytlačuje až do vodovodní přípojky. Tam potom jednak roztaví vodoměr – kolečka se úplně spečou – ale co je horší, nahřeje hadici a když se pak pustí voda, dojde k jejímu prasknutí. Nepamatuji, snad kromě jedné poruchy, kdy byla na této polyuretanové hadici podélná prasklina, jinou závadu, než tu, co jsem vám právě popsal. Tedy vyskytují se nám i poruchy zapříčiněné prokousáním hadic od krys. Ne asi že by jim tato polyuretanová hadice chutnala, ale asi jak jsou zasaženy jedem, cítí v ní zdroj vody, kterou pak vyhledávají. Jinak na této hadici nepamatujeme žádnou jinou poruchu. Tak, to bylo něco o vodoměru, opět říkám, že si myslím, že ideální místo pro jeho instalaci je v místě, kde je vodárna. Jinak ale samozřejmě je možné tento vodoměr dát kamkoli. Trochu problémy budou mít chataři, nebo občané, kteří opouštějí na zimu svůj rodinný domek a musí vypustit instalaci, aby jim ta voda v instalaci nezmrzla. Pak je potřeba vypustit vodu i z vodovodní přípojky, ale tyto vodoměry jsou konstruovány tak, že z nich nejde vypustit voda. Kolečka jsou včetně budíku zaplavena vodou a ta z něho nejde vypustit. Proto vodoměr musí být na zatepleném místě, nebo se umísťuje do šachty. Každému říkám, prosím vás, ta šachta až v tom nejnutnějším případě, protože je to práce navíc, ale ten chatař jinou možnost nemá a musí udělat šachtičku v tom nejnižším bodě baráku, aby dokázal vypustit instalaci. Někdo nemá tuto možnost a musí udělat šachtu venku před barákem. Ale opět říkám, to až v tom nejhorším případě. Proč? Protože vy vlastně vybudujete na svém pozemku jakýsi malý sklep,který jednak stojí peníze, a na druhé straně si přiznejme, že pokud takovou šachtu budete mít na svém pozemku, nikdo tam do ní nepůjdete uklízet, bude se v ní držet bordel mezi nímž bude vodoměr, nehledě na to, že třeba spodní voda to může zaplavit a jsou s tím jenom a jenom problémy. Ten kdo by jinou možnost neměl, třeba chatař, a chtěl by tuto šachtu, tak jsme vymysleli takovou šachtu z plastické hmoty, kde se do té šachty vůbec neleze, a vodoměr je umístěn na těchto nerezových hadicích, které jsou metr a půl dlouhé, a vy když chcete se dostat ke kohoutům, nebo vodoměr odečíst tak to celé vyndáte z té šachty ven a potom to tam zase spustíte. Výhoda této šachty je v tom, že v ní může být voda. Toto řešení je vhodné zvláště pro chataře. Ten když v pátek přijede na chatu, vytáhne si to ze šachty a pustí vodu. V neděli pak udělá to samé a vodu vypne. Tato plastová šachta – je zateplená, včetně těch hadic a deklu-  stojí 5.500 Kč, je tedy nutné si uvědomit, jestli není možné jiné řešení. Pokud by někdo vodoměrnou sestavu chtěl dát do jímky – jak vnitřní, tak venkovní – prosím vás, kontaktujte nás, abychom vám řekli rozměry této sestavy, aby se nestalo, že se tam nakonec ani nevejde. Například teď je taková móda dávat ji do niky – to je takový výklenek ve zdi, který se pak překryje třeba kusem závěsu – a stává se nám, že si ten výklenek uděláte malý a nakonec se to tam nevejde. My máme namnožené takové letáčky s rozměry a ty vám okamžitě pošleme. Můžete si je vyžádat i po telefonu, aby jste si to dopředu mohli připravit.  

Mluvili jsme zde o tom, že používáme jen nejkvalitnější výrobky. Zde musím říci, že to vždy nejsou jen zahraniční komponenty. Například tato záklopová souprava je daleko lepší než ta rakouská. Vyrobili ji české ručičky a má například tu výhodu, že si můžete nastavit libovolnou výšku poklopu v terénu. To samo o sobě není zase až tak výhodné, ale když vám tam na to najede někdo s těžkým vozidlem, tak se nikdy nestane, že se rozmáčkne ta přípojka dole na té rouře, ale tato část pracuje jako teleskop a škody bývají minimální. Vy si potom pouze podhodíte ten kastlíček, který máte na trávníku, a všechno je zase v pořádku.

Nyní si povíme o tom, že se může spousta lidí rozhodnout udělat si vodovodní přípojku, ale vodu neodebírat. Prostě si řeknou: „Já mám vody dost, ale jsem tak kolegiální ke svým potomkům, že jim tu vodovodní přípojku zavedu a nebude mě ani obec odsuzovat za to, že bych později rozkopal vesnici.“ Musíme si uvědomit, že např. za pět let už to tady bude všechno upravené, asfaltové silnice, obrubníky a pak je strašně blbé, když se to musí rozkopat. Samozřejmě to jde. Jde všechno udělat, ale je to pak velký problém, když nevíte, co v té zemi je a chcete tu přípojku udělat. Teď se to budě dělat pěkně všechno najednou a já jsem přesvědčen, že se tím i samotné přípojky zlevní. Nehledě na to, že mi teď pan starosta oznámil. že obecní zastupitelstvo schválilo, že občanům, kteří jsou na druhé straně než je vodovod uhradí podvrt. To je úplně perfektní, protože nikdo nemůže říci, že soused, který je na stejné straně jako hlavní řád má tu přípojku kratší. Metr podvrtu stojí 400 Kč, tak si můžete spočítat, kolik již na přípojku „na druhé straně“ obec přispívá. Takže, jak jsem říkal, je možné si dovést vodovodní přípojku na svůj pozemek a tam ji zakončit záslepkou. Záslepka stojí 300 Kč, je to tam ukončené, my to máme zamalované a je to tam připravené pro to další pokolení, které tam bude. Já ale vždycky každému říkám: „Prosím Vás, jestli můžete, a ještě to zvládnete – může se stát, že už za pět let na to sílu mít nebudete -  dotáhněte tu přípojku se záslepkou až tam, kde jednou bude vodoměrná sestava. Často totiž řešíme případy, kdy se například v zimě rozsype vodárna, a my pak tam v mrazu kopeme, aby se ta vodovodní přípojka zavedla. Pokaď to nedokážete během našich prací, nechte si tam tu naší hadici, která stojí 18 Kč metr, a v klidu si to do zimy dokopejte až do vnitřku baráku. My vám v naší cenové nabídce nabízíme provedení výkopů, ale zpravidla na vesnicích si přípojky dokopávají lidé sami. Je to prostě úplně perfektní. Takže i toto  je možné, přípojku ukončit zátkou nebo vodoměrnou sestavou, bez odběrného kohoutku, kde se dá pouze zaplombovaný nástavec. Vy pak pouze zavoláte – my samozřejmě tady budeme mít nějakého pracovníka, už jenom proto, že je to tady koncový řád a nikdy tady odsud již žádná další obec nebude napojena. Ten pracovník tady bude měřit denně vodu, bude měřit kolik je tady chlóru a podle potřeby bude odkalovat. Takže tento zaměstnanec bude mít uzávěrové klíče, bude mít vodoměry a když se na něho obrátíte, že potřebujete vodoměr, tak vám ho během několika hodin dá a vy už můžete během několika hodin vodu odebírat. Je tedy vyloženě na vaší vůli, čím se ta vodovodní přípojka ukončí.Tak to bylo něco o zaslepení vodovodní přípojky…

 Měl jsem na jiných přednáškách také dotaz, jestli je možné se napojit na potrubí, které máte ze studně do baráku, protože v té studni máte stejně málo a špatné vody. Prostě chcete ušetřit kopání po dvorečku. Říkám ano. Pakliže je to původní potrubí z umělé hmoty, lze to napojit, pak se odpojí vodárna a propojí se to přímo na instalaci buď hadicemi, nebo používáme opět tyto nerezové hadice, na kterých si můžeme natvarovat jakýkoli úhel potřebný na napojení k rozvodu. Ale říkám vám, zvažte to, jestli se vám vyplatí napojení na stávající potrubí, protože i ty spojky potřebné k napojení stojí určitou částku peněz, takže jestli není kolikrát výhodnější vykopat ten kousek celý nový. To ale záleží na vás. Kdo má 6/4 pozinkovou rouru jako sání, tím tato trubka proleze; kdo má 6/4 slabostěnnou rouru polyetylenovou, tím tato roura proleze, ale 6/4 silnostěnnou už ne. V tom případě tedy pouze kopat, nebo napojit. Na železné roury se nikde napojovat nebudeme. Je pravda, že jsem řešil i takové případy, kdy dotyčný měl železnou rouru od studně a chtěl se na ní z jistých důvodů napojit, tak se ještě před studní udělala vodoměrová šachta a za ní se pak provedlo napojení na to jeho železné potrubí a on mohl okamžitě odebírat vodu. Tak i toto v principu je možné.

Já osobně si myslím, že až se taty ten vodovod budě dělat, tak naši montéři vám se vším poradí. Jejich vozidla jsou vybaveny úplně vším, co je potřeba. Montéři mají fytýnky, aby vám mohli udělat ten kousek instalace, co budete potřebovat k tomu kohoutku, mají veškeré nerezové hadice… Služby, které jistě využijete je vrtání základového zdiva. Náš montér vám za 200 Kč základ provrtá, nemusíte shánět trubkové majzlíky, nebo si v půjčovnách vypůjčovat elektrické vrtací kladiva apod.

Další častý dotaz je, jaká je vlastně ta voda co sem dodáváme, jestli je tvrdá nebo měkká… Já jsem vám tady ofotil rozbor naší vody. Co se týká nastavení elektrických myček, tak se tam nastavuje „VELMI TVRDÁ“. I když na praní norma uvádí, že ta velmi tvrdá voda je do 5-ti milimollů, což je maximální hodnota, jinak se musí změkčovat a my se pohybujeme na hodnotě 3,6. Víme dobře, že tvrdá voda je na tom chuťově velmi dobře, ale hospodyňky nadávají, že musí dávat do praček více pracího prášku, ale myslím si, že ta hodnota 3,6 je velmi dobrá dokonce i pro mytí aut v myčkách, kde jim taková voda nedělá žádné fleky na karosériích a odpovídá to té normě. To by bylo k tvrdosti vody.

Říkal jsem, že tento vodovod bude požární. To má tu výhodu, že tato obec může růst do krásy a do šířky, neboť určité objekty vyžadují požární ochranu. Tento vodovod již bude řešen jak já říkám podle „amerického“ moderního způsobu, kde se na hašení používají nadzemní hydranty. Určitě to znáte z filmů,že tam na ulicích stojí taví panáci, a přesně toto bude i tady ve vaší obci. Vzdálenost těchto hydrantů od sebe bude 400 metrů, tak jak říká norma, aby hasič mohl uskutečnit zásah. No a jestli je tady v obci hasičské družstvo, pak jim k zásahu bude stačit pouze kárka a několik klub hadic.

Připravte se na to, že vám na barák nebo na plot nalepíme takové tabulky. Máme na to ze zákona právo a navíc to slouží i pro vás. Všechny vodovodní přípojky, které se udělají budou značeny takovýma tabulkama (ukazuje přípojkovou tabulku). Je to z toho důvodu, že my teď víme, když to tady děláme víme kde ten uzávěr  je, ale za pět let se zapomene a když bude zachumeleno, budete tvrdit že je stoprocentně tady a ona bude o pět metrů jinde. Tato tabulka signalizuje montérovy, že se to zavírá ventilem, kolikrát dokola ( když tam bylo jenom K, tak je to o 90°), šestka znamená, že ta přípojka je polyetylenová, a to 5,40 znamená, že od této tabulky dopředu je ve vzdálenosti 5,4 m hlavní uzávěr. Tak toto bude nalepeno na každém baráku. Také tady budou samozřejmě i požární tabulky červené barvy. Ty jsou určeny pro hasiče, aby věděl, z jakého řádu je ten hydrant napojen. On to totiž samozřejmě neví, ale když se na tuto tabulku podívá, bude vidět, že tady je šestnáctka, a že tam dejme tomu může dát čtyři proudnice a ten hydrant mu to utáhne. Ale například na konci v Polizích uvidí, že je tam 0,8 a řekne si – pozor, tady je to tak na jednu proudnici, a možná bych tak u toho mohl ještě dotankovávat do cisterny. Vím, že budete na nás naštvaný, že vám to budeme lepit na baráky a na plot, ale musíte mít strpení a musíte nám to tam nechat nalepit. My ty tabulky lepíme, aby rezavějící hřebíky neničily fasády. Tabulky kupujeme z ciziny (české se neosvědčily) a ještě za deset let jsou stále červené a nehyzdí barák.

Tak a ještě jsem vám neřekl o ceně. Ceny jsou uvedeny na těch objednávkách a tam si zaškrtnete, co vlastně chcete. Vodoměr vy neplatíte, ten vám zdarma zapůjčujeme, a děláme to proto, že tento vodoměr má 6-ti letou záruční dobu, jako cejchovní, a po šesti letech se vyměňuje, posílá se do opravy a dává se tam nový. Proto nikoho nenutíme, aby si tento vodoměr koupil, protože by ho měl po šesti letech bezcenný. Celá přípojka tedy stojí z toho nejmenšího profilu s naším zadarmo zapůjčeným vodoměrem 7.990 Kč, metr hadice stojí 18 Kč. Vidíte, že ta hadice je skutečně levná a není velký rozdíl cenový u souseda s hadicí 50 metrů, nebo jen 20 metrů. Když budete měřit, radši si prosím vás naměřte té hadice o něco více, protože nastavení hadice je zbytečně drahé (ta spojka stojí okolo 300 Kč) a jsou to zbytečné problémy, když někde ten nějaký metr schází.

 

Tak a já jsem vám řekl všechno a můžete se mě ptát na všechno co chcete vědět.

 

Jaký bude provozní tlak?

 

Ano, my budeme muset udělat malinko taková provozní opatření a budeme muset v Syrovátce přemístit redukční ventil od prodejny ke hřbitovu do Dobřenic. Je to proto, abychom stáhli celý tlak dolů, aby tady u vás nebyl tlak větší než šest atmosfér. Tedy, nikde tady nebude tlak větší jak šest atmosfér, spíš počítejte s tím, že to bude kolem pěti na těch spodních místech. Na těch vyšších spíše bude odpovídat čtyřem atmosférám. Zase říkám, nebojte se, jak mi říkají lidé, že má teď ve vodárně tlak dvě atmosféry a že mu to popraská, říkám opět nebojte se, nepopraská! Na druhou stranu si myslím, že když je ten tlak větší, tak poznáte, co je to pořádně se osprchovat. Samozřejmě, budou vám třeba téct pojišťovací ventily u bojléru, ale přiznejme si, že by se tento ventil měl podle provozního řádu vyměňovat každé dva až tři roky. Je v něm totiž pružina, která je nastavena na tlak 6,3 atmosféry, a aby to dobře fungovalo, musí se ten ventil vyměnit a s tím se vymění i zpětná klapka, která je jeho součástí. Pak to bude v pořádku.

 

Jak to bude se stavebním povolením?

 

Každá přípojka bude provedená na stavební povolení. My zatím děláme projekt pro územní řízení, a pak hned se tady objeví projektant, který na základě vaší žádosti, kterou nám dáte - nebo panu starostovi -  a ten vám tam pošle projektanta, který vám přípojku vyprojektuje a zařídí vám zároveň i stavební povolení. Myslím si, že ta cena za ten projekt, včetně všech těch povolovaček se pohybuje od 12-ti do 14-ti stovek. On vám všechno namaluje a vy skutečně na něm vyžadujte, aby vám to všechno zařídil až po to stavební povolení. Nikde nelítejte, nikde nic neshánějte, ať vám to udělá skutečně na klíč. Když vám to neudělá tento projektant, tak zavolejte do Bydžova a my vám tam pošleme projektanta, který to udělá. Prostě nikam nelítejte, nic si neshánějte.

 

Chcete už nyní udat, kolik metrů hadice budu potřebovat, když ani nevím kudy hlavní řád povede obcí?

 

Ne , ne …  Ti montéři budou mít samozřejmě tu hadici na voze. Vy tam napíšete jenom „asi“, to je proto, že pokud by jste chtěl 80m hadice, aby nepřijeli náhodou s 20-ti metrovou hadicí. Ten údaj je jenom přibližný. Vždyť vlastně ani na té žádosti tuto hodnotu nechceme. Tyto údaje nám říkají o jaký druh odběru půjde. Kdo napíše materiál na celý barák a čtyři osoby, budu vědět, že se bude připojovat celý barák. Když tam ale uvidím jenom jeden kohoutek a čtyři osoby, budu vědět, že se v tom baráku bude používat jen jeden odběrový kohoutek. Podle toho si my uděláme takový průřez vesnicí, jestli ten vodovod bude fungovat bez problémů nebo nebude. Ale opět říkám, počítejte s tím, že minimální odběr nikoho neohrozí. Naší povinností, a my se o to postaráme, jako provozovatele vodovodu je, že vám ta  voda poteče v kvalitě odpovídající normě. Na té žádosti je také třeba uvedeno, kam chcete posílat faktury. Ono to vypadá jednoduše, ale není to tak jednoduché. Někdy odebírá vodu babička a dole je napsáno, že to za ní bude platit třeba syn, a pak ta faktura jde třeba úplně někam jinam.  Já to také poznám ze stavebního povolení. Tam je třeba napsáno, že přípojka je pro čtyři majitele baráku.

 

Ale znovu říkám, využijte toho, že ta vesnice bude rozkopaná, a udělejte to v klidu. Říkám, vím že je to hodně peněz, že třeba musíte dát těch 8.000 plus zajistit ty zemní práce, ale myslím si, že je to do budoucna a věřím, že jednou bude pitná voda v každém baráku.

 

 Do kdy mají být poslány ty přihlášky?

 

Úplně do kdy chcete, samozřejmě, když se nám pak sejde třeba deset žádostí, hnedka zařídíme projekty a všechno se to urychlí. Úplně v klidu! Ten vodovod se ještě nezačal stavět, takže v této vesnici máme úplně perfektní náskok, takže všechno můžeme naprosto perfektně udělat. V klidu to doma prodiskutujte, všechno jde udělat. Já si na vaše žádosti zavedu desky, tam je budu evidovat, takže vás už povedeme v patrnosti a kdykoli zavoláte do Bydžova – do materiálů jsem vám dal telefonní číslo- bude se vše řešit.

 

Jak dlouho trvají opravy poruch?

 

Ano, samozřejmě, přestože děláme všechno z kvalitních materiálů, může se stát, že porucha na vodovodu nastane. My se samozřejmě snažíme, aby byla každá porucha odstraněna do 24 hodin, protože víme, že těm to lidem pak voda schází. Jakmile si totiž již někdo na tu vodu zvykne, je to pak v případě výpadku velmi nepříjemné, například chcete jít na záchod a nemáte s čím spláchnout… Prostě jsou s tím problémy. Tedy jak již jsem řekl poruchy opravujeme do 24 hodin. Zde bychom si také mohli říci, jak se provádí nahlášení poruchy. Je to možné nahlásit na našich telefonních číslech – také je máte v materiálech – nebo na čísle hradeckého dispečinku, kde je nepřetržitá služba, je to pro vás výhodnější, neboť tam je to od vás místní hovor a proto na tento dispečink dávejte jakoukoli zprávu. Zde vám ale informace nepodají, takže tam volat až po najetí vodovodu. Na tomto dispečinku se všechny hovory nahrávají a já vám zaručuji, že se ta zpráva dostane k tomu, komu je určena.

 

Když není hlavní projekt, jak se budou dělat už nyní projekty jednotlivých přípojek?

 

Toto již jsme s panem starostou diskutovali, samozřejmě, že tento projektant již ví, kudy povede hlavní řád. V podstatě ten projekt už v kostce je.

STAROSTA: Hlavní řad bude vlastně kopírovat plyn, takže kdo jste viděl projekty na plyn při minulé schůzi to můžete určit i podle tohoto.

Ten projektant vás každého navštíví, protože vy znáte váš barák nejlépe a už si vlastně naplánujete, kudy ta přípojka půjde. A projektant s vámi bude o tom diskutovat. Je jasné, že je nesmysl, aby vám to nakreslil zprava, když vy nejlépe víte, že to je lepší zleva. Někdy se může stát, že nakonec ještě přijdete na jiné řešení i po nakreslení projektu. Tak ten projekt se dá samozřejmě ještě upravit. Problémem jsou v každém případě pozemky. Nesnažte se to dávat na cizí pozemky! Jsou s tím ukrutné problémy, aby náhodou majitel s tím dodatečně souhlasil. Samozřejmě, někdy se dohodnete se sousedem, aby jste ušetřili kopání, že to oba povedete pod vaším okapem, ale nechte si to potom od něho podepsat, že s tím souhlasí. Teď jste kámošové, ale za pět let se budete držet u krku a bude vám vyhrožovat, že vám vykope přípojku. Když, tak si všechno nechte napsat, že s tím souhlasí.

 

Jaká je nutná hloubka výkopu?

 

Tak, já říkám, že stačí nezámrzná hloubka 80 centimetrů, ale prosím vás, raději to udělejte metr. Také to záleží, kde to je. Když tam bude mít něco v trase, tak my to řešíme tak, že když se jde například na těch 60 a musí se tam projít, jinak to nejde, třeba tam jsou kabely, tak se přes vrt položí polystirenové desky a pak už to nezamrzne. Mohu říci, že máme tisíce a tisíce přípojek a měli jsme pouze jednu havárii, kdy to zamrzlo, při těch největších mrazech a pak jsme zjistili, že to byla vlastně i vina toho majitele, protože ten když dělal podezdívku odebral násep do baráku a  přípojku nechal na 50-ti centimetrech. Nejhorší bylo, že pak v zimě odjel na dovolenou a když se vrátil, měl přípojku zamrzlou. My umíme samozřejmě tyto  umělé hmoty rozmrazit, ale je to už problém. Také to stojí peníze. My tam do toho ženeme páru abychom to rozehřáli a jak jsem řekl, stojí to peníze. Takže dejte to alespoň do 80 cm a věřím, že to bude perfektní.

My když vrtáme základ zdiva, tak montéři mají pistoli a zastříkají to vodotěsnou pěnou. Výkop je totiž přeházen a začne působit jako trativod, takže doporučuji si toto od našich montérů udělat. I kdyby jste si tu díru sekali sami, tak si to nechte od montérů tou pěnou zastříkat, aby jste neměli problémy, že se vám voda z toho výkopu začne stahovat do sklepa. To je vždy nepříjemné, protože to tam pak máte nateklý a ošklivý.

 

Ještě k těm zemním pracím, co na veřejném pozemku?

 

Ano, zemní práce na veřejném pozemku je problém. Spíše bych vám doporučil toto: jestli chcete vybít své stavební úsilí, tak bych spíše kopal po svém pozemku, a na to hlavní potrubí bych to nechal vykopat nějakého odborníka, buď naší firmu, nebo máme i firmy, které pro nás kopou. Je to proto, že oni pak přebírají záruku za poškození kabelu a i za schůdnost výkopu. Jestliže to bude například ve vozovce, tak je to potřeba utemovat pěchem, aby se  pak  nestalo, že se vozovka v místě vaší přípojky nepropadla. Dodavatelská firma také chce práce v určitém časovém období, aby se nestalo, že oni udělají asfalt a my potom tam budeme chtít hrabat. Ale vždy se to podařilo nějak sladit.

 

Kam dát žádost o přípojku?

 

Můžete ji poslat přímo nám, ale pro vás bude jednodušší i levnější  ji donést panu starostovi na obecní úřad a ten nám je pak najednou předá.

 

 

Děkuji všem za pozornost, s jakou jste mě vyslechli.     

 

 

 

Záznam z veřejné schůze z prosince 2000 z  diktafonu přepsal Pavel Srpek

 

<< Zpět na hlavní menu >>         << Zpět

na menu VODA-PLYN >>