VODA-PLYN

Up DOPIS DOTAZNÍK PŘEDNÁŠKA DOTAZY JEN PLYN?

Vážení občané,

    v příštím roce proběhne v našich obcích stavba vodovodu a plynovodu. Jelikož se jedná o velmi důležitou záležitost, rozhodli jsme se na našich stránkách věnovat tomuto tématu samostatný oddíl. Zde budete moci sledovat všechny novinky týkající se této záležitosti.

Zde budou uvedeny jednotlivé hypertextové odkazy se zkráceným popisem daných stránek.

DOPIS OBČANŮM OD VAK - naši občané dostali od VAK Hradec Králové dopis s dotazníkem o připojení vody do jejich obydlí. Text tohoto dopisu převedeného do HTML podoby můžete vidět právě po kliknutí na tento odkaz.

DOTAZNÍK Z VAK - zde můžete vidět ofocený dotazník přiložený k dopisu od VAK Hradec Králové, viz výše. Stačí kliknout na odkaz.

PŘEDNÁŠKA O VODOVODU - v prosinci 2000 se uskutečnila v jídelně naší školy veřejná schůze s přednáškou  p. Řezníčka z VAK Nový Bydžov, který který osvětloval co pro nás stavba vodovodu bude znamenat. Přednášku jsem zaznamenal na diktafon a později přepsal pro ty, kteří se schůze nemohli zúčastnit, nebo si již ne všechno přesně pamatují.

DOTAZY - odpovědi

na vaše nejčastější dotazy týkající se vody a plynu