Vodovod

Up

OBECNÍ ÚŘAD OSICE

 

  

 

 

         Našim občanům

 

 

 

 

 


Vážení spoluobčané,

 

v současné době se zpracovává firmou VAK Hradec Králové projektová dokumentace na vodovodní řád pro naše obce Osice, Trávník a Polizy. Kdo z občanů by měl zájem o přípojku na vodovodní řád současně s jeho výstavbou ( rok 2002 ), nechť doručí zpět na obecní úřad vyplněnou žádost, která je součástí tohoto dopisu.

Cena za projektovou dokumentaci domovní přípojky je přibližně ( podle délky přípojky ), cca  1.400, až 1.800,- Kč. Na tuto přípojku se bude vztahovat stavební povolení na výše uvedený hlavní řád. Zhotovení projektové dokumentace tímto způsobem je velmi výhodné, neboť pozdější provedení projektu mimo této akce bude nejen podstatně dražší, ale bude pro občany znamenat  i kontaktovat různé instituce ( VČE, Telecom, plynárny atd. ), které musí  toto stavební povolení parafovat.

Jakékoli dotazy či nejasnosti ohledně projektové dokumentace a vodovodního řádu Vám rádi zodpovíme na veřejné schůzi , která se koná dne 29. března od 18:00 hod  v jídelně základní školy, kde bude přítomen i zástupce VAK Hradec Králové. V případě, že se nebudete moci této schůze zúčastnit,  informace získáte v úředních hodinách na obecním úřadě. Vyplněný formulář prosím odevzdejte buď na veřejné schůzi, nebo co nejdříve na obecním úřadě, případně zašlete poštou. 

 

 

                        Za Obecní zastupitelstvo
                                       Stanislav Bydžovský
                                               
starosta Osic

 

 

 

Zde odstřihněte

 
V Osicích dne 5. března 2001                                                                                    

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA

 

                  Závazně žádám Obecní úřad v Osicích o bezplatné zprostředkování vytvoření projektové dokumentace na moji vodovodní přípojku k hlavnímu  řádu, která se bude realizovat v roce 2002. Jsem obeznámen s přibližnou cenou projektové dokumentace, která bude v závislosti na délce přípojky  cca 1.400,- až 1.800 Kč.

 

 

                      Jméno a příjmení: …………………………………….

              

            Obec a číslo popisné: …………………………………

                        

 

 

                  Datum: …………………         Podpis žadatele: ……………………