Z HISTORIE

Up STŘÍPEK 1 STŘÍPEK 2 STŘÍPEK 3 Živnosti a řemesla Vlastivěda - Osice

Na této stránce vás budu postupně seznamovat s historií obce Osice, od nejstarších dob po dnešek. Jelikož se jedná o značně zdlouhavou záležitost, rozhodl jsem se ji provádět po menších etapách. Budou tak vznikat jakési střípky z historie, které až jich bude dostatečné množství složí v budoucnu  celý obraz. 

Seznam dosud dostupných střípků:

STŘÍPEK 1 - Pojednává o stavbě silnic a elektrifikaci Osic za první republiky

STŘÍPEK 2 - Pojednává o stavbě Škroupova domu

STŘÍPEK 3 - Pojednává o životě v obci za hospodářské krize a popisuji větrnou smršť v roce 1929

 ŽIVNOSTI A ŘEMESLA - Pojednává o živnostech a řemeslnících ve starých Osicích. Přepis ze zbytků připravované kroniky v meziválečném období.

OSICE  (VLASTIVĚDA KRÁLOVÉHRADECKA 1968) - Jak popisovali ve sborníků obcí našeho regionu v roce 1968? Co se změnilo za 34 let od vydání tohoto obsáhlého díla? Kolik by asi dnes dělala v JZD jednotka? 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU