ZASTUPITELSTVO

Up KOMISE ODMĚNY

 

V této části budeme zveřejňovat informace o obecním zastupitelstvu a důležité zprávy týkající se obecního úřadu.

KOMISE - Složení výborů při obecním zastupitelstvu odhlasované na schůzi obecního zastupitelstva dne 17.12.2002

ODMĚNY - Tabulka odměn členů zastupitelstva schválené

na schůzi obecního zastupitelstva dne 17.12.2002 + platy zaměstnanců