fa. Rosecký

Újezd 29, Praha 1, 118 00
IČO: 17030579
DIČ: 001- 530624076
Č. účtu: 422342 - 051 /0100

PROJEKTOVÁNÍ, ZAKLÁDÁNÍ, REKONSTRUKCE A ÚDRŽBA ZELENĚ

- projektování zeleně
- zajištění a výsadba rostlinného materiálu
- zakládání všech druhů trávníků výsevem
-
pokládání kobercových trávníků
-
realizace střešních zahrad
- rekonstrukce porostů
- rizikové kácení stromů
- terénní úpravy
- stavby zahradní architektury
- hodnocení zdravotního stavu dřevin
- zemní práce ( nakladač Bobcat 7531)
- drobné stavební práce
- pergoly, loubí, palisády
- odvoz odpadu a suti
-
pokládání všech druhů dlažeb
- pokládání zatravňovacích panelů
- výzdoba interiérů

252 64 Velké Přílepy 20
tel: 02/20930672, 0603/429 327, 0604/284019, tel/fax: 02/ 536446
E-mail:
pece.o.zahradu@volny.cz

Stránka byla aktualizována naposledy 11.7.2000 a Vy jste její návštěvník č.

Seznam