Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID)


Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) - humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů.

CID - Centrum integrace dětí a mládeže bylo založeno 24. listopadu 1990 a od 26. dubna 1991 je registrováno na MV ČR podle zákona 83/90 Sb. jako občanské sdružení s působností na celém území ČR. Po svém založení byla organizace CID zaměřena převážně na poradenskou, integrační a terapeutickou činnost ve svém centru v Praze 8 - Karlíně. Rozvíjející se systém práce a podmínky pro činnost byly významnou měrou postiženy v létě 2002 ničivými povodněmi. Díky podpoře z dotací, grantů, darů, pomoci mnoha příznivců a dobrovolníků, vysokému nasazení a obětavosti členů CID mohla být obnovena kontinuita činnosti CID, ale trvá stálý boj o zlepšení podmínek pro její realizaci.

V současné době CID pokračuje v původních činnostech, krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou činnost, propagační i tradiční akce a speciální programy. Zaměřuje se na ochranu práv dětí, podporu jejich zájmů a potřeb a na vytváření podmínek pro integraci zdravotně a sociálně handicapovaných dětí a mládeže, včetně jejich rodičů. Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizačních onemocnění - alergie, atopie, kožních a respiračních chorob. Sociální služby jsou určeny pro děti - z narušených či neúplných rodin, bez rodičů, s nezaměstnanými nebo příliš zaměstnanými rodiči, z dětských domovů, děti s problémy sociability, učení, komunikace.

Dlouhodobým úsilím a s pomocí řady dobrovolníků, mnoha sponzorů, dárců, dotací a grantů ČV UNICEF, ČRHO, MZ ČR, MŠMT ČR, MK ČR, HMP, N ROS, VZP, ČS a Obce Lipová-lázně se CID podařilo za 10 let opravit, zrekonstruovat a zprovoznit pronajatý Dům dětských radostí - "LIPANKU" v Lipové-lázních. Ekologické a bezbariérové úpravy pokračují, je třeba dokončit a vybavit budované rehabilitační zázemí uvnitř objektu a venkovní areál (pro provoz a k využití zahrady). Od listopadu 2002 objekt LIPANKY spravuje a provoz zajišťuje majitel - obec Lipová-lázně. Projekt CID "Lipanka" trvá, ozdravné pobyty a integrované tábory v Jeseníkách CID pořádá od července roku 1992 dosud. V létě jsou pravidelně organizovány také ozdravně léčebné pobyty u moře.

Aktuální nabídka CID je určena nejmenším dětem a vozíčkářům - odborné poradny, terapie, kluby Pecka, Pecička aj., dále maminkám na mateřské dovolené a seniorům - sociální služby, laktační poradna, práce na PC a s internetem, kulturně společenské akce. Ve spolupráci s UK Praha a ÚP HMP je vedena odborná praxe studentů a absolventů, rozvíjí se práce s dobrovolníky a nezaměstnanými.

Výčet aktivit CID po povodních uzavírá koncepce nového komunitního projektu