Pravidelné klubové činnosti a sociální služby CID


OD PONDĚLÍ DO PÁTKU

Pondělí
09.00 - 12.00

11.00 - 16.00
13.00 - 15.00
13.00 - 14.30

Úterý
09.00 - 12.00

12.00 - 16.00
13.30 - 15.00
14.00 - 15.30
17.30 - 19.00
17.00 - 19.00

19.00 - 20.30

Středa
09.00 - 12.00

10.00 - 12.00

13.30 - 16.00
16.00 - 18.00
15.30 - 16.30

Čtvrtek
09.00 - 12.00

10.00 - 14.00
12.00 - 16.00
13.30 - 15.00
13.30 - 15.30
16.00 - 19.00
17.00 - 19.00

Pátek
09.00 - 15.00
12.00 - 16.00
16.00 - 19.00

 
Pecička - klub pro nejmenší děti  >>>, hlídání dětí (časově dle dohody)
Odborná poradna (dle dohody, objednání)
Pecka - arteterapeutický klub pro předškolní a mladší školní děti
Dračí doupě (mimo CID)

 
Pecička - klub pro nejmenší děti  >>>, hlídání dětí (časově dle dohody)
Odborná poradna (dle dohody, objednání)
Arteterapeutický klub a keramika (mimo CID)
Dračí doupě (mimo CID)
Tanečky maminek a hry dětí
Sokolíci – cvičení předškolních dětí a dětí s rodiči, mladší šk. věk (mimo CID)
Hluchavky - skupina s dramatickým programem, znakovaná čeština

 
Pecička - klub pro nejmenší děti  >>>, hlídání dětí (časově dle dohody)
Odborná poradna pro rodiče a nezaměstnané (dle dohody, objednání)
Doučování – mladší školní děti s poruchami učení, muzikoterapie
Malí tuláci – turisticko environmentální klub (mimo CID)
Dětská jóga (mimo CID)

 
Pecička - klub pro nejmenší děti  >>>, hlídání dětí (časově dle dohody)
PC a internet (k dispozici pro rodiče a nezaměstnané)
Odborná poradna (dle dohody, objednání)
Pecka arteterapeutický klub pro předškolní a mladší školní děti
Dračí doupě (mimo CID)
Akce pro děti a veřejnost v klubu Podsklepeno (a další mimo CID)
Sokolíci - cvičení rodičů s dětmi, předškoláci, mladší školní věk (mimo CID)
 
Odborná praxe studentů a dobrovolníků
Odborná poradna a terapie (dle dohody, objednání)
Schůzky a akce R-klubu, klubu rodičů a přátel CID

Hlídání dětí: pondělí až pátek, 9 – 15 hod.

Sociální poradenství: pondělí až pátek, 8 – 16 hod.

Víkendové, vzdělávací a tvořivé akce a akce pro děti a veřejnost: podle plánovaného programu a dohody – s rodiči, klienty a dobrovolnými spolupracovníky.CID najdete v Peckově ul.7, Praha 8 (roh Karlínského nám.), bezbariérový vstup! Kontakty: 224 817 724, 775 937 707, cidpraha8@centrum.cz, www.volny.cz/pecicka-cid

Průběžná klubová činnost zahrnuje tvořivé a hudebně pohybové činnosti s dětmi v klubech, zájmové vzdělávání v oblasti přípravy pro školu, enviromentální výchovu.

Další sociální služby (osobní asistence), hlídání dětí a konzultace po předchozí dohodě.

Jednání R-klubu (rodičů), víkendové výlety, setkávání s hosty a přáteli, návštěvy kulturních akcí, zkoušky a koncerty M-klubu, vystoupení tanečních a hudebních skupin, akce pro veřejnost, děti, mládež, seniory probíhají podle individuálního časového plánu. Cvičení a relaxace pro předškolní děti, děti s rodiči, mládež i dospělé: úterý a čtvrtek odpoledne a večer.

Po celý rok zveme na ozdravné pobyty, prázdninové tábory, lyže do CHKO Jeseníky do Lipanky.