Donoři v roce 2012


Podpořte nás

                      D Ě K U J E M E ! ! !


Dotace a granty
Ministerstvo práce a sociálních věcí logo_mpsv
Ministerstvo zdravotnictví logo_mz
Ministerstvo kultury logo_mk
Magistrát hlavního města Prahy MHMP
Městská část Prahy 8 MCP8
Firmy
Vaše Kancelář.cz - Martin Beránek logo_ab
Nakladatelství AKIM - ing. Monika Zralá logo_akim
UPC Česká republika, a.s. logo_upc
Ekon Alfa, s.r.o., Alfa studio logo_alfa-studio
BPcopy logo_bpcopy
Incheba Praha, s.r.o. – Ing. Pavla Bubeníková logo_incheba
DDM hl. m. Prahy logo_ddm-spektrum
o.s. SUKUS
Nadace Fórum 2000 logo_forum2000

Mediální podpora: ČTK, Český rozhlas - rádio Regina, rádio Kiss, webové stránky MČ Prahy 8, Osmička, SHIFT Karlín, Místní kultura, Cokdyvpraze, Abilympijský zpravodaj, Vozka, Vozíčkář, Deník, Lipovský zpravodaj, Jesenický týdeník, 5+2 dny ad.


Poděkování mnoha individuálním dárcům a dobrovolníkům a Dumbo Praha, s.r.o. za poskytování prostoru výkladu prodejny na Karlínském náměstí k prezentaci.Povodeň v roce 2002 nám vše zničila - místnosti i vybavení.
Naši činnost a projekty podporují a při naší obnově v Karlíně také pomohli >>>