Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID)


Humanitární občanské sdružení


Kontaktní osoby
 
Adresa


Spojení

Telefon
IČO
DIČ
Číslo účtu
Lipanka
E-mail
Web
facebook
twitter

PhDr. Marie Petrželová - statutární zástupce a ředitelka CID
Jiřina Čamrová - statutární zástupce a předsedkyně CID
Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 (bezbariérový přístup)
růžový dům vpravo od kostela na Karlínském náměstí
zvonky: CID, kluby CID
Metro B - Křižíkova, metro C a B - Florenc,
tram. 3, 8 do stanice Karlínské nám.
224 817 724, 222 951 167, 775 937 707
40612627
CZ 40612627
1921325349/0800 u ČS, a.s, Praha 1
790 61 Lipová - lázně 529 (ozdravné pobyty a tábory)
cidpraha8@centrum.cz, cidpraha8@seznam.cz
http://www.volny.cz/pecicka-cid/
http://www.facebook.com/cidpraha8
@cidpraha8 >>>