Podpořte nás


Přehled donorů 2012 Materiální pomoc

Děkujeme za spolupráci, podporu a pomoc našemu občanskému sdružení. Vážíme si jí o to více, když přichází i v této obtížné době. Vaše podpora nám pomáhá realizovat naše hlavní projekty Integrované dětské kluby a Ozdravné pobyty a tábory.

Seznam materiální a jiné pomoci naleznete zde >>> a pro Vaše finanční dary použijte prosím buď bránu Darujme.cz, kde je pomoc i drobným příspěvkem možná převodem z účtu nebo pomocí platební karty. Nebo pro váš dar využijte přímo náš bankovní účet č. 1921325349/0800 u ČS, a.s, Praha 1, VS 777.

Dárcům nabízíme vystavení darovací smlouvy, případně umístění loga na webové stránky, do seznamu donorů, do výroční zprávy, na prezentační materiály pro veřejnost.

Za jakoukoli finanční nebo materiální pomoc srdečně děkujeme!

Chci darovat organizaci Centrum integrace dětí
a mládeže, o.s.
nebo ,- Kč

Velice děkujeme za příspěvek na integrované činnosti klubů dětí.
Formulář má tři části, na třetí se dostanete pomocí šipky doprava.


DO LIPANKY ZA POKLADEM SKŘÍTKA LIPÁNKA
Osm týdnů v roce - v létě, v zimě i na jaře (2012 – 2013)

Program s ozdravnými a pohybovými aktivitami:
KLIMATOTERAPIE
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY (balneoterapie, masáže, fyzioterapie)
HIPOTERAPIE
KOUPÁNÍ, JESKYNĚ
JÓGA PRO DĚTI
DECHOVÁ GYMNASTIKA
VÝLETY, HRY a BOJOVKY
POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KRÁS
MAŠKARNÍ BÁL
TÁBORÁKY
ZÁBAVNÉ SOUTĚŽE A KVIZY
A MNOHO DALŠÍHO

Program není jenom ozdravný, ale i zábavný!

Táborová hra "Za pokladem skřítka Lipánka"
V Lipance bydlí skřítek. Jmenuje se Lipánek. Jsme zvědavi, co zase vyvede za skopičiny! Jaké úkoly si pro děti vymyslí? A dokážou je děti splnit? Možná jim pomohou Jesenické víly. Pak budou odměněny pokladem skřítka Lipánka. Hry se účastní děti mladší i starší, starší poradním hlasem a vymýšlením úkolů.V červenci 1992 se konal první tábor s lázeňskými procedurami v Lipance v Lipové – lázních v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Od té doby zde tábory pořádáme každoročně a za 20 let se na nich vystřídalo přes 10.000 dětí, kterým pobyt ve zdravém, klidném a krásném prostředí Jeseníků velmi prospěl. Rodinné prostředí našich táborů umožňuje instruktorům a praktikantům individuálnější přístup k dětem.

U dětí se v lázeňském prostředí zlepšují jejich alergie, atopie, neinfekční kožní a respirační nemoci a další kombinované zdravotní problémy. Na tábory jezdí děti od 5 do 15 let, pořádáme také pobyt pro děti od 2 do 15 let s rodiči či prarodiči. Na táborech se setkávají děti zdravé s dětmi se zdravotními problémy - chronickými a civilizačními chorobami, děti ZTP s dětmi sociálně ohroženými, zkrátka všechny navzájem.

Poslání naší organizace je integrace dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, včetně jejich rodičů a prarodičů. V rámci ozdravného pobytu s prevencí pro zdravé děti se daří navazovat hezké vzájemné vztahy všech dětí. Navzájem se poznávají, pěstuje se tak u dětí rozvoj tolerance a spolupráce.

Motto: Krásné a zdravé dětství i dětem se specifickými potřebami!

V současné době všeobecná krize doléhá na řadu účastníků, kteří tyto pobyty potřebují, a finančních prostředků se jim na ně nedostává. Rádi bychom jim pomohli slevou na tábor, aby se těchto pobytů pro zlepšení jejich zdraví mohli účastnit.

Z tohoto důvodu máme projekt na Fondomatu na podporu našich táborů. Za vaše příspěvky předem moc děkujeme!!! Více >>>.