Odborná poradna


logo

Pro mládež, rodiče, nezaměstnané, seniory, rodiny v krizových situacích.

Po předchozím objednání v těchto dnech:

Po dohodě i v jiných termínech.

Návaznost na další odborná pracoviště – v případě potřeby zprostředkováváme kontakt s dalšími zařízeními: pedagogicko psychologická poradna, psychologická ambulance, odborní lékaři (pediatrie, alergologie, imunologie, dermatologie, foniatrie, psychiatrie ad.).

Více informací:
CID, Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: 224 817 724, 222 951 167, 775 937 707.