Sbírkové konto


Sbírkové konto na podporu činnosti CID a projektu Lipanka:

1970750309/0800, VS: 777


SBÍRKA BYLA UKONČENA 31. 12. 2007 A SBÍRKOVÉ KONTO BYLO UZAVŘENO!!!

VYÚČTOVÁNÍ ZA CELÉ OBDOBÍ:
Datum zahájení a ukončení sbírky: 26. 4 .2006 - 31. 12. 2007
Čistý výtěžek celkem: 31 106,12 Kč
Celkem na účel sbírky použito: 31 106,12 Kč (jako příspěvek na mzdové náklady zaměstnanců CID).
ZA VŠECHNY PŘÍSPĚVKY A DARY SRDEČNĚ  D Ě K U J E M E !!!

Podrobná zpráva ZDE >>>


Příspěvky a dary na činnost CID posílejte na číslo účtu 1921325349/0800
u ČS, a.s, Praha 1, variabilní symbol je 777.

D Ě K U J E M E !!!