Sociální služby


POSKYTUJEME TYTO ZAREGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: ODBORNÁ PORADNA
Pro koho – mládež, rodiče, nezaměstnaní, senioři, rodiny v krizových situacích.
Kdy – pondělí 11 – 16 hod., úterý 12 - 16 hod., středa 10 – 12 hod., čtvrtek 12 - 16 hod., pátek 12 – 16 hod.: po předchozím objednání, po dohodě i v jiných termínech.
Návaznost na další odborná pracoviště – v případě potřeby zprostředkováváme kontakt s dalšími zařízeními: pedagogicko psychologická poradna, psychologická ambulance, odborní lékaři (pediatrie, alergologie, imunologie, dermatologie, foniatrie, psychiatrie ad.)

TERAPIE
fyzioterapie, cílená rehabilitace, psychoterapie, sociální terapie, speciální cvičení, individuální a skupinová arteterapie, muzikoterapie, prvky speleoterapie a hipoterapie – v návaznosti na odbornou poradnu, v rámci klubů, ozdravných pobytů a táborů.

ODBORNÁ PRAXE
Pro koho – studenti SŠ, VOŠ, VŠ, matky na MD, nezaměstnaní.
Obsah praxe – program je koncipován v návaznosti na obor studia, odborné zaměření a speciální požadavky praktikantů, skupinová praxe studentů VŠ a VOŠ formou exkurze, hospitace a odborných konzultací v našem a dalších zařízeních, individuální praxe jednotlivců – v klubech pro děti a rodiče s dětmi, na ozdravných pobytech a táborech (pedagogická práce), v rámci odborné poradny (pedagogicko-psychologická praxe), při pořádání akcí pro rodiče s dětmi (různé).
Kdy – skupinová praxe probíhá v pátek 8 – 12 hod., praxe jednotlivců průběžně po celý rok (dle dohody a konkrétní smlouvy).

VÍCE INFORMACÍ U NÁS:
CID, Peckova 7 v Karlíně, tel. 224 817 724, 222 951 167, 775 937 707.