VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRAHA 3

Máte z důvodu vyššího věku nebo zdravotního stavu obtíže
při zvládání péče o svoji osobu ?

Pečujete o seniora nebo blízkého zdravotně postiženého
a potřebujete pomoc ?

Víte ve svém okolí o osamělém zdravotně postiženém člověku,
který by potřeboval pomoc pečovatelky ?

Pokud ano, kontaktujte nás !

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3
Roháčova 26, 130 00 Praha 3
tel.: 222 585 258 nebo 222 586 262
e-mail: info@psp3.cz

ÚDAJE O ORGANIZACI:
     Pečovatelská služba Praha 3 
     se sídlem: Roháčova 26, 130 00 Praha 3
     zřízená Městskou částí Praha 3 
     jako příspěvková organizace
     usnesením zastupitelstva 
     č. 235 ze dne 02.01. 2001
     IČO: 70892326 DIČ:CZ70892326      
     Organizace není plátcem DPH

Úřední hodiny:
pondělí 8,oo - 15,oo hod.
úterý 8,oo - 15,oo hod.
středa 9,oo - 18,oo hod.
čtvrtek 8,oo - 15,oo hod.
pátek 8,oo - 14,oo hod.
Příjem žádostí a dalších podání, pokud není zvoleno zaslání na adresu: Pečovatelská služby Praha 3, Roháčova 26, 130 00 Praha 3, je zajišťován v úředních hodinách ve výše uvedeném sídle organizace v přízemí v kanceláři č. P13 - Informace. Návrh rozpočtu organizace na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 a 2023 najdete