PŘEČÍSLOVÁNÍ Přečíslování telefonních čísel
 

V noci z 21. na 22. září 2002 došlo k plošnému přečíslování telefonních stanic v celé České republice. Toto přečíslování se týká čísel telefonních stanic všech operátorů poskytujících veřejnou telefonní službu, jak v pevné, tak v mobilní síti.

Podrobné INFO si můžete přečíst ZDE a nebo přímo na webových stránkách Telecomu na  www.telecom.cz/precislovani .

V praxi přečíslování znamená, že u všech tel. čísla v ČR (jak u pevné i mobilní sítě) se odstraní vedoucí 0 z předvolby, čísla budou devítimístá a budou začínat čísliceni 1 - 9 . Zároveň zůstane jen 14 telefonních obvodů (místo současných 159) - viz. mapka a tabulka . 

U velkých měst se odstranila pouze nula z předvolby, u ostatních se číslo z předvolby úplně změnilo z důvodu snížení telefonních obvodů na 14  (z původních 159).


Staré číslo
(do 21.9.2002)
Nové číslo 
(po přečíslování)
 
0603 / 235689 603 235689   Mobilní síť - Paegas (T-Mobil)
0602 / 895623 0602 895623   Mobilní síť - Radiomobil
0777 / 748596 777 748596   Mobilní síť - Oskar
02 / 123456 2 123456   Pevná linka - tel.číslo do Prahy 
05 / 654321 5 654321   Pevná linka - tel.číslo do Brna 
0312 / 798123 312 7894123   Pevná linka - tel.číslo do Kladna u Prahy  
              
Menším městům se počáteční číslice změní v důsledku  přeřazení do jiného (většího) tel.obvodu - viz. mapka a tabulka .   
0301 / 123456 317 123456   Pevná linka - Benešov
0203 / 654321 321 654321   Pevná linka - Český Brod 
0312 / 798123 312 7894123   Pevná linka - Říčany u Prahy
0 - bude vynechána

Tyto informace uvádíme z důvodu, že ne všechny útulky stihnou ihned zaktualizovat své internetové stránky a v řadě případů budou nějaký čas uváděna stará tel.čísla.


Zde si můžete zjistit nové tel.číslo:

Telefonní číslo - zapojené(platné do 21.září 2002)
  Nové telefonní číslo (platné od 22. září 2002)
 0   
 Po vyplnění čísla klikněte myší na tlačítko s šipkou -->Národní směrové číslo (TC)

Telefonní obvod (TO)

Národní směrové číslo (TC)

Telefonní obvod (TO)

2

Praha

48

Liberecký

31, 32

Středočeský

49

Královéhradecký

35

Karlovarský

51, 53, 54

Jihomoravský

37

Plzeňský

55, 59

Moravskoslezský

38, 39

Jihočeský

56

Vysočina

41, 47

Ústecký

57

Zlínský

46

Pardubický

58

Olomoucký 

 

 
Přečíslování


V noci z 21. na 22. září 2002 došlo k plošnému přečíslování telefonních stanic v celé České republice. Toto přečíslování se týká čísel telefonních stanic všech operátorů poskytujících veřejnou telefonní službu, jak v pevné, tak v mobilní síti.

Po datu přečíslování došlo k těmto zásadním změnám v používání telefonních čísel:


 • všechna národní telefonní čísla účastníků budou mít jednotnou délku 9 číslic
 • tato devítimístná národní čísla budeme zadávat při každém volání v rámci ČR
 • při žádném volání v rámci ČR nebudeme volit na začátku 0.
V současné době existuje v České republice 159 uzlových telefonních obvodů (UTO). Každý z nich má své číselné označení (směrové číslo UTO), které při meziměstském volání vždy volíme před číslem účastníka. Tyto uzlové telefonní obvody budou od 22.září nahrazeny 14 telefonními obvody (TO), které budou mít svoje směrová čísla a budou, až na malé výjimky, odpovídat krajům. Po přečíslování se směrové číslo telefonního obvodu stane nedílnou součástí národního telefonního čísla účastníka.

Základní rozdělení číslovacího prostoru od 22. září 2002:

 • číslicí 1 budou začínat všechna tísňová volání, doplňkové služby a přístupové kódy pro volbu operátora
 • číslicemi 2, 3, 4 a 5 budou začínat národní účastnická čísla v pevné síti
 • číslicemi 6, 7, 8 a 9 budou začínat čísla mobilních operátorů, přístup na internet a ostatní přídavné služby všech pevných operátorů


K přečíslování veřejných telefonních sítí došlo 22.září 2002

 

Kdy došlo k přečíslování a kdo je inicioval?
K přečíslování veřejných telefonních sítí došlo v noci ze dne 21. na 22.září 2002 (mezi 00.00 - 03.00 hodinou). Přečíslování bylo provedeno našlo základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který tak reaguje na doporučení Mezinárodní telekomunikační unie. Obdobné přečíslování probíhá prakticky ve všech evropských zemích.

 

Jaké jsou důvody přečíslování?
 • Otevřít trh pro konkurenci.
 • Jednotný systém číslování pro celou Evropu.
 • Příprava n zavádění nových služeb, jako je například přenositelnost telefonního čísla (v případě stěhování apod.).
Jak budou nová čísla vypadat?
 • Všichni účastníci budou mít devítimístné národní telefonní číslo.
 • Toto číslo bude bez jakékoli předvolby, takže žádné volání v ČR nebude začínat číslicí 0.
 • Čísla svých známých tedy budete volat z jakéhokoli místa v ČR stejně.
 • Číslicí 1 budou začínat tísňová volání, doplňkové telefonní služby přístupové kódy pro volbu pevného operátora.
 • Číslicemi 2, 3, 4, 5 budou začínat národní účastnická čísla v pevné síti.
 • Číslicemi 6, 7, 8, 9 budou začínat hlavně čísla mobilních operátorů přídavné služby pevných operátorů, např. Zelená linka ČESKÉHO TELECOMU.
 • Přestupný znak 00 pro volání do zahraničí zůstává nezměněn.
Více místního volání
 • Vlivem přečíslování dojde ke zlevnění některých hovorů.
 • Přibližně 1/3 meziměstského volání se změní na místní.
 • Pásmo, ve kterém platí místní hovory se zvětší.
 • Srovnání místních a meziměstských volání u cenového programu HOME STANDARD:
   
  volání mimo špičku
  místní hovory - 0,70 Kč/min
  meziměstské hovory - 1,70 Kč/min
  (19.00 -7.00 hodin v pracovních dnech a celých 24 hodin o víkendech a svátcích)
   
  volání ve špičce
  místní hovory - 1,40 Kč/min
  meziměstské hovory - 3,65 Kč/min
  (7.00 - 19.00 hodin v pracovních dnech)
Nově budeme dělit volání v ČR na místní a dálková
 • místní volání - v rámci jednoho telefonního obvodu (TO)
 • dálková volání - z jednoho TO do jiného TO
Každý TO bude mít jedno, dvě nebo tři národní směrová čísla, kterými budou začínat národní čísla účastníků.

 

Internet
Pro připojení k internetu bude potřeba, abyste si upravili přístupové číslo ve svém počítači: místo 0971 ... bude jen 971 ...

 

Memobox
 • U služby Memobox dochází v souvislosti s přečíslováním k těmto změnám:
 • Čísla schránek budou devítimístná a budou změněna podle stejného principu jako účastnická čísla. Vždy bude platit: "Číslo schránky = telefonní číslo".
 • Přístup ke zprávám uloženým do Vaší schránky před přečíslováním (i po něm) Vám po přečíslování bude umožněn přes následující nová přístupová čísla:
  • přístup z vlastního telefonu přes Zelenou linku 800 12 13 14
  • přístup z ostatních telefonů přes číslo 960 + číslo schránky
  • přístup do schránek Virtual přes Zelenou linku 800 11 12 13
 • Služba Memobox bude při přečíslování rozšířena a doplněna. Při vstupu do své schránky budete požádáni o změnu hesla, nastavení jména schránky, případně nahrání osobního pozdravu, a budete informováni o nových možnostech, které budete mít po přečíslování k dispozici.
Záznamové schránky Memobox budou mimo provoz v den přečíslování 22.9.2002 od 00.00 nanejvýš do 7.00 hodin.

 

Barevné linky
Ke změně čísla dojde také u Barevných linek, které nově rovněž nebudou začínat nulou. Například Zelená linka 0800 123456 se změní na 800 123 456.

 

Znáte již své nové telefonní číslo?
Vaše nové telefonní číslo je uváděno:
 • Na Vyúčtování za telekomunikační služby.
 • V závorkách za stávajícím číslem ve Zlatých stránkách vydávaných od prosince 2001.
Nezapomeňte své nové telefonní číslo sdělit svým známým a od 22. září si je také pozměnit v paměti svých telefonů a faxů.

 

Kde získáte bližší informace o přečíslování?
 • Obecné informace na bezplatné lince 0800 111 111 (od 22.9.2002 jen 800 111 111).
 • Nejčastější otázky k problematice přečíslování naleznete na webových stránkách www.telecom.cz/precislovani
 • Kromě Zlatých stránek můžete získat informace o nových telefonních číslech platných po 22.září 2002 na čísle 14111 (placená služba).

 ZPĚTZPĚT
NAHORUNahoru

Vytvořeno 22.září 2002 dle stránek www.telecom.cz