HUMANITAS AC PIETASVIVANT STUDIA GRAECA ET LATINA!


LATINE
LATINSKY
poslední aktualizace: 25. 2. 2018  Úvod | Obsah | Řecká a latinská studia | Typografie | pbTeX | Autor | Mé práce | Slovníček ]1. ÚVOD

Buď pozdraven, laskavý příteli,
jenž jsi při svém bloudění po spleti pavučinových nitek zavítal na tuto soukromou internetovou stránku, jejíž obsah vychází z autorových zájmů a zálib; tato stránka je tedy zaměřená především na klasická studia a na typografii.

Oddíl Řecká a latinská studia přináší účelně uspořádané odkazy na užitečné a zajímavé stránky z oboru klasické filologie. Oddíl Typografie se soustřeďuje především na základní informace o vysoce kvalitním, volně šiřitelném typografickém systému TeX. V oddíle pbTeX si můžete stáhnout oficiální verzi TeXovské podpory pro klasickou filologii. Několik slov o autorovi se lze dozvědět v oddíle lapidárně nazvaném Autor, na nějž bezprostředně navazuje oddíl Mé práce, přinášející autorovy skromné příspěvky k tématu stránky. Oddíl Obsah poskytuje pomoc při orientaci na této stránce; umožňuje přenést se na libovolnou jeho položku. V oddíle Latinsko-anglický slovníček počítačových výrazů naleznete všechna slovíčka z oblasti výpočetní techniky, která se vyskytují v latinské verzi této stránky.

Mezinárodní charakter stránky je dán užitím jedinečného mezinárodního jazyka, který mají v úctě všichni lidé hlásící se k evropskému dědictví. Její druhá - česká verze signalizuje to, že stránka vychází z českého prostředí. Přepínač mezi oběma jazyky je umístěn v horní části.

Připomínky k této stránce je možno zasílat na moji adresu: . Vítány jsou připomínky kladné i záporné, především však konstruktivní.

K názvu stránky: "Humanitas ac pietas" představují dva pojmy extrahované z dědictví antického východu i západu. První z nich značí mravní a vědomostní potenciál, kdežto druhá je jeho praktickým naplněním. Tyto pojmy zajisté nejsou cizí všem lidem dobré vůle, kteří se hlásí k evropské tradici, bez rozdílu národnosti. Evropa se totiž neomezuje na to či ono politicko-mocenské uskupení států, nýbrž Evropa znamená společenství lidí vzájemně spojených dědictvím antické civilizace.

Dne 20. března 2003 vyjádřil autor této stránky svůj nesouhlas se započatou válkou proti Iráku, kterou považuje za lidstvu nebezpečný zločin zosnovaný centrem morálního a kulturního úpadku, to jest Spojenými státy americkými. Od té doby vyzývám všechny, kdo považují onu americkou agresi za legitimní a souhlasí s ní, aby opustili tuto stránku a nadále nevyužívali informací na ní uvedených, neboť tato stránka je určena všem, kdo respektují tradiční evropské hodnoty, nikoli však jedincům, kteří pohrdají cizími životy.

P. B.

2. OBSAH

3. ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA

Řecké a latinské texty | Překlady | Slovníky | Mluvnice | Pomůcky | Mapy | Bibliografie | Pracoviště a latinské společnosti | Latinské časopisy | Latinský rozhlas ]


3.1. Řecké a latinské texty

The Latin Library:
http://www.thelatinlibrary.com/

Latinské texty (antické texty, římské právo, křesťanské texty, středověké texty, novolatinské texty, miscellanea). Texty jsou z různých zdrojů, uvedených na "Credit Page": http://www.thelatinlibrary.com/cred.html.


Corpus scriptorum Latinorum:
http://www.forumromanum.org/literature/table.html

Latinské texty a jejich překlady do různých jazyků (angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština aj.).


Bibliotheca Augustana:
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/a_summa.html

Řecké a latinské texty.


Perseus:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman

Texty, komentáře, překlady, slovník; texty jsou zobrazovány po částech. Řečtí autoři: Aeschines, Andocides, Antiphon, Apollodorus, Aristophanes, Aristotle, Bacchylides, Demades, Demosthenes, Dinarchus, Diodorus Siculus, Euclid, Euripides, Herodotus, Hesiod, Homer, Homeric Hymns, Hyperides, Isaeus, Isocrates, Flavius Josephus, Lycurgus, Lysias, New Testament, Old Oligarch, Pausanias, Pindar, Plato, Plutarch, Sophocles, Strabo, Thucydides, Xenophon. Latinští autoři: Caesar, Catullus, Cicero, Horatius, Latin Vulgate, Livius, Ovidius, Phaedrus, Plautus, Propertius, Maurus Servius Honoratus, Suetonius, Sulpicia, Tacitus, Terentius, Vergilius, Vitruvius.


Fonti Letterarie - Autori greci:
http://www.rassegna.unibo.it/autgr.html

Abecední seznam řecky píšících autorů; u jména každého autora jsou odkazy na různé stránky, přinášející materiály (především texty a překlady) ke studiu daného autora.


Fonti Letterarie - Autori latini:
http://www.rassegna.unibo.it/autlat.html

Abecední seznam latinsky píšících autorů; u jména každého autora jsou odkazy na různé stránky, přinášející materiály (především texty a překlady) ke studiu daného autora.


Corpus grammaticorum Latinorum:
http://kaali.linguist.jussieu.fr/CGL/

Soubor latinských pojednání o mluvnici ze III. až VIII. století.


Fontes rerum regni Bohemiae:
http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/index.htm

Legenda Christiani; Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae; Monachi Sazaviensis Continuatio Cosmae; Annales Bohemorum Vincentii; Annales Gerlaci Milovicensis; Excerpta ex Vincentio, Gerlaco etc.; Annales Bohemiae 1196-1278; Annales de rebus gestis Wenceslai I. regis; Annales Ottakariani; Annales de rebus gestis post mortem Przem. Ottakari regis, I-II; Annales Pragenses; Annales Bohemici; Annales Gradicenses-Opatovicenses; Petri Zittaviensis Cronica Aule Regie; Excerpta de diversis cronicis; Cronica Francisci Pragensis; Cronica ecclesiae Pragensis Benessii Krabice de Weitmile; Heinrici de Heimburg Annales; Vita Caroli IV.; Sermo factus per dominum Adalbertum Ranconis de Ericinio post mortem imperatoris Caroli IV.; Sermo factus per dominum Johannem archiepiscopum Pragensem post mortem imperatoris Caroli IV.; Iohannis Neplachonis Chronicon; Iohannis de Marignolis Chronicon Bohemorum; Chronicon Laurentii de Brzyezowa; Chronicon Universitatis Pragensis; Cronica Bartossii de Drahonicz; Cronica Domus Sarensis Minor; Cronica Domus Sarensis.


Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio:
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html

Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Ratione Habita Iussu Pauli PP. VI Recognita Auctoritate Ioannis Pauli PP. II Promulgata. Editio Typica Altera.


Documenta catholica omnia:
http://www.documentacatholicaomnia.eu/

Spisy všech papežů, koncilů, svatých Otců, učitelů a spisovatelů církve, kteří působili od apoštolské doby až do doby Benedikta XVI. Mimo jiné je zde řecká a latinská řada Mignovy Patrologie. Díla jsou zejména ve formátu pdf.3.2. Překlady

Des traductions françaises:
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SLInf4.html

Francouzské překlady řeckých a latinských textů.


Zeno:
http://www.zeno.org/Literatur/W/Inhaltsverzeichnis

Němcky psaná díla a díla přeložená z jiných jazyků do němčiny; z řeckých a latinských spisovatelů jsou zde zastoupeni: Aischylos, Anakreon, Apuleius, Aristofanes, Euripides, Hesiodos, Homér, Iuvenalis, Lukianos, Ovidius, Petronius, Plautus, Sofokles, Suetonius, Theokritos  Vergilius.


Gottwein - griechische und lateinische Lektüre:
http://www.gottwein.de/Grie/Gr.Lektuere.phphttp://www.gottwein.de/Lat/Lat.Lektuere.php

Řecká a latinská díla s německými překlady pro potřeby žáků gymnázií.


Corpus scriptorum Latinorum:
http://www.forumromanum.org/literature/table.html

Latinské texty a jejich překlady do různých jazyků (angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština aj.).


Perseus:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman

Anglické překlady: Aeschines, Aeschylus, Andocides, Antiphon, Apollodorus, Aristophanes, Aristotle, Bacchylides, Caesar, Catullus, Cicero, Demades, Demosthenes, Dinarchus, Diodorus Siculus, Euclid, Euripides, Herodotus, Hesiod, Homer, Homeric Hymns, Horatius, Hyperides, Isaeus, Isocrates, Flavius Josephus, Livy, Lycurgus, Lysias, Old Oligarch, Ovidius, Pausanias, Phaedrus, Pindar, Plato, Plautus, Plutarch, Propertius, Sophocles, Strabo, Sulpicia, Tacitus, Terentius, Thucydides, Vergilius, Vitruvius, World English Bible, Xenophon.


Fatym: patristická literatura:
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/nabidka.htm

České překlady starokřesťanských spisů: Didaché, List Barnabášův, Klement Římský, Ignác, Polykarp, Umučení sv. Polykarpa, List Diognetovi, Hermas, Justin, Marcus Minucius Felix, Tertulián, Makarios, Augustin, Ambrož, Eusebios, Sokrates Scholastikos, Euagrios Scholastikos.


Svatého Tomáše Akvinského SUMMA THEOLOGIAE latinsky a česky:
http://krystal.op.cz/sth/sth.php


Multi-Lingual Bibles:
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/

King James English, Luther German, Louis Segond French, Latin Vulgate.


Biblia:
http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

Starý zákon: Roháčkov preklad (slovensky), Evanjelický preklad (slovensky), Kralická bible (česky), King James (anglicky) a Elberfelder (německy). Nový zákon: Roháčkov preklad (slovensky), Evanjelický preklad (slovensky), Katolícky preklad podľa Novej Vulgáty (slovensky), Ekumenický překlad (česky), Kralická bible (česky), King James (anglicky), Elberfelder (německy) a řecký originál (bez diakritiky). Texty jsou rozděleny po jednotlivých kapitolách. K dispozici je také vyhledávání - konkordance.


Bible:
http://www.fee.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk.html

Bible kralická (Starý i Nový zákon), Nová Bible kralická (Nový zákon), Roháčkov preklad (Nový zákon), Weymouth New Testament in Modern Speach (Nový zákon). K dispozici je také vyhledávání - konkordance.3.3. Slovníky

3.3.1. Řecké

Wilhelm Pape: Griechisch-deutsches Handwörterbuch:
http://www.zeno.org/Pape-1880


Anatole Bailly: Abrégé du Dictionnaire grec-francais:
http://home.scarlet.be/tabularium/bailly/

Konzultovány zde mohou být jednotlivé strany zkráceného vydání Baillyho slovníku z roku 1901. Jediný soubor pdf obsahující všechny strany se nalézá jinde: http://www.archive.org/details/AbrgDuDictionnaireGrecFranais.


Henry George Liddell, Robert Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon & Henry George Liddell, Robert Scott: A Greek-English Lexicon:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.04.0057

Vychází z tohoto slovníku: Henry George Liddell, Robert Scott: A Greek-English Lexicon. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940. ISBN: 0198642261. Nachází se zde také Liddell and Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford. Clarendon Press. 1889. ISBN: 0199102066.


L. Feuillet: Lexique francais-grec a l'usage des classes:
http://www.archive.org/details/lexiquefranaisg00feuigoog

Paris 1897.


Alexandre, Planche, Defauconpret: Dictionnaire francais-grec:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k29499j

Paris 1885. Připojen je seznam vlastních jmen.3.3.2. Latinské

Totius Latinitatis lexicon ab Aegidio Forcellini lucubratum:
http://www.documentacatholicaomnia.eu/25_90_1688-1768-_Forcellini_Aeg.html

Pečlivě digitalizovaný, uložený v šesti souborech PDF, jejichž celková velikost přesahuje jeden gigabajt.


Karl Ernst Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch:
http://www.zeno.org/Georges-1913


Félix Gaffiot: Dictionnaire illustré latin-francais:
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php aut http://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-dico.html

Celý Gaffiotův slovník ve formátu PDF lze stáhnout na: http://www.prima-elementa.fr/Divers/Gaffiot-pdf.html.


Dictionnaire latin-francais:
http://www.prima-elementa.fr/Dico.htm

Vychází z těchto slovníků: Dictionnaire latin-francais de Ch. Lebaigue (Librairie classique d'Eugene Belin), 1881; Lexique latin-francais d'E. Sommer, augmenté par Emile Chatelain (Librairie Hachette et Cie), 1896; Dictionnaire latin-francais de L. Quicherat; Dictionnaire francais-latin de L. Quicherat (Librairie Hachette et Cie), 1884; Dictionnaire latin-francais de F. Gaffiot (Librairie Hachette), 1937; Lewis & Short Latin Dictionary (présenté sur le site Perseus). Autor: Gerard Jeanneau. Slovník je možné také stáhnout skomprimovaný ve formátu zip. Prohlížet lze též obrázky jednotlivých stran Gaffiotova slovníku a Lebaiguova slovníku.


Charlton T. Lewis, Charles Short: A Latin Dictionary:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.04.0059

Vychází z tohoto slovníku: A Latin Dictionary. Founded on Andrews edition of Freund's Latin dictionary. Revised, enlarged and in great part rewritten by Charlton T. Lewis, Ph.D. and Charles Short, LL.D. Oxford. Clarendon Press. 1879. ISBN: 0198642016. Nachází se zde také Charlton T. Lewis: An Elementary Latin Dictionary. New York, Cincinnati and Chicago. American Book Company. 1890. ISBN: 0199102058.


Karl Ernst Georges: Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch:
http://www.zeno.org/Georges-1910


Parvum verborum novatorum lexicum:
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/rc_latinitas_20040601_lexicon_it.html

Italsko-latinský slovníček moderní latiny. Vychází z vatikánského "Lexicon Recentis Latinitatis". Připravil Cletus Pavanetto.3.4. Mluvnice

3.4.1. Řecké

Herbert Weir Smyth: Greek Grammar:
http://www.textkit.com/learn/ID/142/author_id/63/

Podrobná anglicky psaná mluvnice řečtiny ve formátu PDF, 800 stran, velikost souboru: 16 MB.


William W. Goodwin: Greek Grammar:
http://www.textkit.com/learn/ID/100/author_id/38/

Anglicky psaná mluvnice řečtiny ve formátu PDF, 500 stran, velikost souboru: 8,5 MB.3.4.2. Latinské

Allen & Greenough: New Latin Grammar:
http://www.textkit.com/learn/ID/109/author_id/42/

Podrobná anglicky psaná mluvnice latiny ve formátu PDF, 500 stran, velikost souboru: 11,3 MB.


Charles E. Bennett: A Latin Grammar:
http://www.textkit.com/learn/ID/53/author_id/12/

Anglicky psaná mluvnice latiny ve formátu PDF, 300 stran, velikost souboru: 7 MB.3.5. Pomůcky

Dr. J. G. Th. Graesse: ORBIS LATINUS:
http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html

Slovník nejdůležitějších neantických místních jmen. Zohledňuje především německou historii, v druhé řadě historii sousedních zemí. Vychází z: Dr. J. G. Th. Graesse: Orbis Latinus. 2. vyd. Richard Carl Schmidt & Co., Berlin 1909.


Textkit - Greek & Latin Learning Tools:
http://www.textkit.com/

Různé materiály pro studenty řečtiny a latiny (mluvnice, učebnice, komentované texty, novozákonní řečtina apod.).


Encyclopaedia gentium boni:
http://www.areopage.net/

Veliké množství pomůcek pro řečtinu, latinu, hebrejštinu, francouzštinu, historii, filozofii, mytologii, biblistiku atd. Stránka je francouzská, pomůcky jsou francouzské a anglické. Nyní se tento web plně zaměřuje na biblistiku. Encyclopaedia gentium boni, která se zde dříve nalézala, byla přesunuta na: http://www.areopage.net/index_OLD.html.4.6. Mapy

Mapping History:
http://mappinghistory.uoregon.edu/

Soubor interaktivních a animovaných map a schémat k dějinám, anglické popisky.4.7. Bibliografie


4.8. Pracoviště a latinské společnosti

Belgie | Česká republika | Německo | Vatikán ]


Belgie

Fundatio Melissa
Avenue de Tervueren, 76
B-1040 BruxellesČeská republika

Ústav pro klasická studia AV ČR
Na Florenci 3
CZ-110 00  Praha 1
URL: http://www.ics.cas.cz/


Ústav řeckých a latinských studií FF UK
Celetná 20
CZ-116 42  Praha 1
URL: http://urls.ff.cuni.cz/


Ústav klasických studií FF MU
Arna Nováka 1
CZ-602 00  Brno
URL: http://www.phil.muni.cz/wuks/


Katedra klasické filologie FF UP
Vodární 6
CZ-771 80  Olomouc
URL: http://www.kkf.upol.cz/


Katedra historie FF OU
Seminář latinského jazyka a kultury
Reální 5
CZ-701 03  Ostrava
URL: http://ff.osu.cz/khi/


Centrum medievistických studií AV ČR a UK
Jilská 1
CZ-110 00  Praha 1
URL: http://cms.flu.cas.cz/


Centrum biblických studií AV ČR a UK
Černá 9
CZ-115 55  Praha 1
URL: http://www.etf.cuni.cz/cbsNěmecko

Societas Latina
Universität des Saarlandes - FR 5.2
D-66041 Saarbrücken
URL: http://www.voxlatina.uni-saarland.de/Vatikán

Opus Fundatum "Latinitas"
(Fondazione Latinitas)
VA-00120 Citta del Vaticano
URL: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/index_lt.htm3.9. Latinské časopisy

Latinitas

Časopis pro pěstění latiny, je celý psán latinsky, pojednává o rozmanitých kulturních tématech (literatura, filologie, historie a jiné obory). Obsahuje též rubriku Diarium Latinum, která přináší zprávy o aktuálních událostech. Čtyřikrát ročně tento časopis vydává:
   Opus Fundatum "Latinitas"
   (Fondazione Latinitas)
   VA-00120 Citta del Vaticano
   URL: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/index_lt.htm


Vox Latina

Vox Latina je moderní, zcela latinsky psaný časopis. Nalezneme v něm cestopisné příspěvky, aktuality z latinského světa, návrhy nových latinských slov pro moderní pojmy, antické a novodobé latinské texty, filologické příspěvky, aktuální zprávy, pojednání o latinských seminářích, náměty pro učitele, recenze, básně, hádanky a příležitostně také něco pro zasmání. Vox Latina vychází čtyřikrát ročně. Jednotlivá čísla mají okolo 150 stran. Zdarma je možno získat jedno číslo na ukázku.
Adresa:
   VOX LATINA
   Universität des Saarlandes - FR 6.3
   D-66041 Saarbrücken
   Deutschland
   URL: http://www.voxlatina.uni-saarland.de/


Adulescens, Iuvenis

Latinsky psané časopisy, určené pro žáky, kteří se učili latině aspoň jeden nebo dva roky. Přinášejí kapitoly o římské kultuře, komiksové příběhy, hry a křížovky. Každé číslo má asi 20 barevných stran. Tyto časopisy vydává:
   ELI srl, European Language Institute
   Casella Postale 6
   I-62019 Recanati
   Italia
   (tel.: +39 / 71 / 976465, 750701, fax: +39 / 71 / 977851)
Též v mnohých dalších zemích jsou distributoři těchto dvou časopisů.3.10. Latinský rozhlas

Nuntii Latini (finský rozhlas):
http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/

Domovská stránka týdenního latinského zpravodajství "Nuntii Latini", které vysílá finský rozhlas - YLE. Vysílání je možno poslouchat nejen na klasických radiopřijímačích, nýbrž i pomocí internetu na počítači se zvukovou kartou a audioprogramem.


Nuntii Latini (Radio Bremen, Německo):
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/

Stránka latinských zpráv "Nuntii Latini", které každý měsíc realizuje Radio Bremen. Na této stránce lze zprávy poslouchat i přečíst si jejich latinský text.


Emissiones audibiles Societatis Latinae Saravipontanae:
http://www.voxlatina.uni-saarland.de/


4. TYPOGRAFIE

TeX | Ostatní ]


Jednou z významných oblastí využití počítačů v dnešní době je psaní textů a jejich sazba, jež představuje vytváření konkrétní estetické podoby daného textu, která je posléze aplikována při tisku. Vytvořit skutečně vkusnou vnější podobu dokumentu je umění a vyžaduje jednak dobrou typografickou průpravu, v níž se odrážejí zákonitosti vytvořené generacemi typografů, jednak vhodné softwarové vybavení, umožňující uskutečnění zamýšlené vnější podoby dokumentu.

K seznámení s typografickými zásadami doporučuji především knihu Pop, P. aj.: Sazba I. Ruční sazba pro I. a II. ročník průmyslové školy grafické a střední odborné učiliště polygrafické. 2. vyd. Praha, SPN 1989. 188 s., užitečná je i kniha Blažej, B.: Grafická úprava tiskovin pro IV. ročník SPŠG, studijní obor polygrafie. 1. vyd. Praha, SPN 1990. 192 s. Základními otázkami počítačové typografie se zabývá brožura Rybička, J.: Základy zpracování textů počítačem. B. p. v. Brno, Konvoj 1996. [20 s.].

Pokud jde o softwarové vybavení, běžné komerční programy většinou neumožňují vytvářet typograficky dokonalé dokumenty, ba dokonce leckdy svádějí nezkušené typografy-amatéry k diletantství. Konečnou odpovědí na otázku po vhodném prostředku pro počítačovou sazbu je pro mnoho lidí typografický systém TeX.4.1. TeX

Profesionální typografický systém TeX, jehož autorem je známý expert v oboru výpočetní techniky Donald E. Knuth ze Stanfordské univerzity, patří mezi dávkové systémy pro sazbu, což znamená, že zdrojový text dokumentu obsahuje jednak vlastní text v neformátované podobě, jednak zvláštní příkazy pro sazbu, určující výsledný vzhled dokumentu, který se po zpracování zdrojového textu zobrazí na obrazovce či vytiskne na tiskárně.

Ve prospěch TeXu bývají nejčastěji uváděny následující argumenty:

Filologové a jazykovědci jistě ocení možnost snadné sazby různých akcentů a jejich kombinací (např. latinská čárka pro označení délky, oblouček pro označení krátké samohlásky), dále lze pohodlně pořizovat starořecké texty, nezanedbatelnou pomocí je i existence tabulek dělení slov pro latinu a starou řečtinu.4.1.1. Literatura

Pro českého (či slovenského) zájemce: Základním principům TeXu umožňuje porozumět dvaadvacetistránkový "manuál na jeden večer" od Petra Olšáka První setkání s TeXem, který je veřejně dostupný na adrese ftp://math.feld.cvut.cz/pub/cstex/doc/ ve zdrojovém TeXovském textu (prvni.tex), ve formátu PostScript (prvni.ps) a ve formátu pdf (prvni.pdf); na základě této brožury se může zájemce hned rozhodnout pro jedno z rozšíření - plain nebo LaTeX. Základní učebnicí pro formát plain je publikace Doob, M.: Jemný úvod do TeXu. 3. vyd. Praha, CSTUG 1993. [113 s.] (Přel. a upravili J. Daneš a J. Veselý.), dostupná i v počítačové síti na téže adrese (jemny.zip, jemny.tar.gz, jemny.errata). Kdežto učebnicí pro formát LaTeX je kniha Rybička, J.: LaTeX pro začátečníky. 2. vyd. Brno, Konvoj 1999. 191 s.; vedle ní však existují i volně dostupné texty: starší Úvod do LaTeXu (2.09), resp. LaTeX - stručný popis (H. Partl, E. Schlegl a I. Hyna, přel. P. Sýkora) a novější Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX2e (Tobias Oetiker, přel. Michal Kočer) - viz výše uvedenou adresu. Užitečné informace lze též čerpat z knihy Olšák, P.: Typografický systém TeX. 2. vyd. Brno, Konvoj 2000. 300 s., která rozebírá softwarové sovislosti TeXu. Pro ty, již se chtějí stát odborníky na TeX - tzv. TeXperty, je určena kniha Olšák, P.: TeXbook naruby. 2. vyd. Brno, Konvoj 2001. 486 s., dostupná i v elektronické podobě (viz tuto stránku http://math.feld.cvut.cz/olsak/tbn.html); jedná se o alternativní text k referančnímu manuálu The TeXbook (viz níže).

Pro ostatní zájemce: V počítačové síti (především v archivu CTAN [viz níže] v adresáři documentation) je pro obě v praxi nejvíce používané nadstavby systému TeX - plain a LaTeX - mnoho volně dostupných různojazyčných manuálů. Upozorňuji zvláště na učebnici pro formát plain od Michaela Dooba A Gentle Introduction to TeX (gentle) a na úvod do formátu LaTeX od Huberta Partla a kol. The Not So Short Introduction to LaTeX2e (lshort). Jsou k dispozici v překladech do mnoha jazyků. Referenčním manuálem programu TeX je publikace Knuth, D. E.: The TeXbook, volume A of Computers and Typesetting. Addison-Wesley, Reading, MA, USA 1986.4.1.2. Sdružení uživatelů TeXu

V souvislosti s TeXem vzniklo roku 1980 v USA při Americké matematické společnosti (AMS) mezinárodní sdružení uživatelů TeXu TUG (TeX Users Group), které mimo jiné vydává časopis TUGboat. Jeho internetová adresa je: http://tug.org/. Od této organizace jsou odvozená národní sdružení uživatelů TeXu, působící v některých zemích. Jejich kompletní seznam je na adrese: http://www.tug.org/lugs.html. Posláním těchto sdružení je podporovat kvalitní TeXovskou sazbu, přinášet novinky z této oblasti, spravovat rozsáhlé softwarové příslušenství spojené s TeXem atd. Pokud jde o národní sdružení uživatelů, jejich nezanedbatelnou úlohou je národní lokalizace a standardizace TeXovských instalací pro jednotlivé jazyky.4.1.3. Veřejný archiv TeXu

V mezinárodní počítačové síti Internet pracuje mnoho tzv. ftp-archivů s anonymním přístupem. Jedná se o počítače, na kterých je udržován software pro širokou veřejnost. Každý, kdo má přístup k internetu, si z nich může zkopírovat cokoli do svého počítače. Některé z těchto archivů udržují a zveřejňují tzv. CTAN (Comprehensive TeX Archive Network). Jedná se o archiv softwaru k TeXu, který nabízí řádově několik gigabytů informací (podpůrných programů, fontů, maker, dokumentace atd.). Struktura archivu CTAN je vytvářena na serverech ftp.shsu.edu, ftp.tex.ac.uk a ftp.dante.de. Z těchto počítačů je CTAN zrcadlen do mnoha dalších ftp-serverů po celém světě. V České republice je ftp-server s plným zrcadlením archivu CTAN v Brně: ftp.muni.cz nebo ftp.cstug.cz.4.1.4. Jednotlivé instalace TeXu

Dobře dokumentovaný zdrojový text TeXu je napsaný v jazyce WEB, nezávislém na operačním systému; podobně je to i s rodnou sestrou TeXu - s programem METAFONT, který slouží k práci s písmy a je tedy důležitým pomocníkem při práci s TeXem. Uživatelé však chtějí verzi TeXu spustitelnou na jejich počítači pod konkrétním operačním systémem. Tak vznikají v dílnách mnoha dalších programátorů instalace pro konkrétní operační systémy, vybavené dalšími podpůrnými prostředky (editory, prohlížeče, ovladače pro tiskárny atd.). Přesto mají instalace TeXu spíše charakter stavebnice, jejíž jednotlivé prvky si uživatel zvolí a přizpůsobí tak, aby mu co nejvíce vyhovovaly; to také odlišuje TeX od konkurenčních komerčních produktů.

Důležitější volně šiřitelné instalace:4.1.5. Rozšíření systému

Jedná se o nové systémy, vzniklé ze systému TeX doplněním nových funkcí.4.1.6. Užitečné softwarové "balíčky"

Ve veřejném archivu TeXu - CTAN se nalézá mnoho užitečného softwaru, týkajícího se TeXu. Upozorňujeme zvláště na následující softwarové "balíčky" (vždy je uvedeno jméno adresáře v archivu CTAN):

Jazyková podpora

Tabulky dělení slov
Fonty4.1.7. Další internetové stránky týkající se TeXu

Petr Olšák: http://math.feld.cvut.cz/olsak/. Stránka obsahuje Olšákovy zajímavé články o TeXu a o typografii a také jeho prográmky.4.2. Ostatní

MultiKey (Windows):
http://www.oeaw.ac.at/kal/multikey/

Ovladač klávesnice pro MS-Windows (3.1/9x/2000), který podporuje psaní textů v různých jazycích - polytonická řečtina, hebrejšina, arabština aj. Součástí balíku je řecké polytonické písmo Aisa, příp. latinkové písmo pro středo- a východoevropské jazyky EETimes New Roman (obě jsou ve formátu True Type Font) a makra pro MS-Word.


MS-WordViewer (Windows):
http://www.latrobe.edu.au/fsp/wordviewer.html

Prohlížeč dokumentů ve formátu doc, tj. vytvořených programem MS-Word, a dokumentů v "univerzálním" windowsovském formátu rtf (Microsoft Rich Text Format).


Adobe Acrobat Reader:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Prohlížeč dokumentů pro elektronickou publikaci ve formátu pdf (Portable Document Format). Užitečné pro výstupy z pdfTeXu.


GSview:
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/

Umožňuje ve spolupráci s Ghostscriptem, který je nutno též stáhnout a nainstalovat, na zařízeních nepodporujících PostScript prohlížet, resp. tisknout PostScriptové dokumenty. Lze využít jako vhodný doplněk k TeXu.

5. PBTEX - TEXOVSKÁ PODPORA PRO KLASICKOU FILOLOGII

Rozvoj výpočetní techniky umožnil autorům, aby sami prezentovali své články, či dokonce knihy v takové podobě, jaká v minulých dobách vyžadovala autorovu spolupráci s profesionálními sazeči. Tento potenciál ještě nezaručuje pozitivní výsledek. Jeho dosažení je více méně v rukou autorových a závisí na jeho zodpovědnosti vůči dobrým kulturním tradicím; jde především o obeznámení se základními typografickými pravidly a o výběr adekvátních technických prostředků. Typografické zmetky, zpochybňující poctivost odvedené práce, s nimiž se velmi často setkáváme, a absence vhodných a snadno dostupných nástrojů pro elektronickou sazbu filologických textů mě přiměly k zahájení soukromého projektu, na jehož konci by měla stát komlexní podpora pro tvorbu esteticky kvalitních dokumentů v českém prostředí klasických studií.

Chystaná podpora je založena na typografickém systému TeX; motivací k tomuto rozhodnutí jsou důležité vlastnosti TeXu, odlišující ho od dalších možných prostředků pro přípravu elektronické sazby: stabilita, nezávislost na zařízení, nástroje k dosažení výborné typografické kvality, postavení vně komerčního světa. Komponenty výsledného balíku, nazvaného pbTeX, by měly uspokojit potřeby českých klasických filologů:

Na tomto místě bych chtěl nadále zveřejňovat průběžné výsledky svého úsilí. S vědomím, že žádné lidské dílo se neobejde bez nejrůznějších nedostatků, rád přijmu všechny kritické připomínky či upozornění na chyby, které mně můžete zasílat na elektronickou adresu .

V současné době jsou k dispozici tyto povinné a nepovinné komponenty pbTeXu:

* Soubor "readme":
stáhnout [ readme.txt ]

* Soubor "changes":
stáhnout [ changes.txt ]

* Formát gcsplain (zahrnuje mj. vzory dělení slov pro řečtinu a latinu):
stáhnout dokumentaci k formátu gcsplain ve formátu [ PostScript, 1200 dpi ]
stáhnout dokumentaci k řeckým vzorům dělení slov ve formátu [ PostScript, 1200 dpi ]
stáhnout dokumentaci k latinským vzorům dělení slov ve formátu [ PostScript ]
stáhnout [ vstupní soubory pro gcsplain ]

* Fonty metrických symbolů:
stáhnout dokumentaci ve formátu [ TeX ], [ PostScript, 600 dpi ]
stáhnout [ fonty (mf a tfm) ]

* Řecké PostScriptové fonty:
stáhnout dokumentaci ve formátu [ TeX ], [ PostScript, 1200 dpi ]
stáhnout [ fonty ]

* Podpora pro 35 základních fontů od URW:
stáhnout dokumentaci ve formátu [ PostScript, 1200 dpi ]
stáhnout [ podporu pro fonty od URW ]

* pbutils:
stáhnout [ pbutils ]

6. AUTOR

Petr Březina
(*22. 3. 1981)
e-mail:

fotografie

Mezi mé zájmy patří klasická filologie, lékařství, typografie.

7. MÉ PRÁCE

V tomto oddíle uvedené dokumenty si můžete vytisknout pro vlastní potřebu. Můžete je také distribuovat, ale pouze v nezměněné elektronické podobě, a to zdarma. Součástí distribuce musí být poučení odpovídající smyslu tohoto odstavce a dále případné poznámky a pokyny pro tisk. Některá zde uvedená díla mají však zvláštní podmínky pro užití a šíření.

Dokumenty jsou uveřejňovány obvykle ve formátu PDF nebo PostScript, případně také ve zdrojovém TeXovském textu. Pro prohlížení a tisk uvedených dokumentů můžete použít programových prostředků, které je možno stáhnout z internetu pomocí odkazů na této stránce: PDF - Adobe Acrobat Reader; PostScript - GSview, případně viz adresář support/ghostscript v archivu CTAN; TeX - o TeXu pojednává celý pododdíl 4.1.


Antické reálie, Plzeň 2000, 45 stran A4.

V souvislosti s přípravou na maturitní zkoušku z latiny vznikl soubor mých referátů, týkajících se reálií o antickém životě. Jedná se o tyto kapitoly: Jména, Čas, Úřady, Vojsko, Výchova a vzdělání, Tělesná kultura, Hry a zábavy, Náboženství a mytologie. K souboru referátů byl připojen přehled historický a přehled literatury, obsahující seznam antických spisovatelů a jejich děl, leckdy opatřených stručným obsahem.

stáhnout ve formátu: [ PDF ]


Hlavní zásady římské metriky

Referát připravený pro Latinský proseminář 2001/02. K dispozici je též osnova referátu, jíž bylo užito jako pracovního a demonstrativního materiálu při prezentaci tohoto referátu. Pro zájemce připojuji synopsi básní Sapfó 2 DiehlCatullus 51.

stáhnout referát ve formátu: [ PDF ], [ TeX ]
stáhnout osnovu referátu ve formátu: [ PDF ], [ TeX ]
stáhnout synopsi ve formátu: [ PDF ]


Přehled latinského souvětí

stáhnout ve formátu: [ PDF ], [ TeX ]


Cizojazyčná sazba, Plzeň 2005, 36 stran A5.

O sazbě starořeckých, novořeckých, latinských, italských, francouzských a německých textů.

stáhnout ve formátu: [ PDF ]


Hrstka tipů pro TeXovskou sazbu (Some tips and tricks for TeX typesetting)

Článek vyšel v: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, ročník 16/2006, číslo 1, strany 10-25, ISSN 1211-6661.

stáhnout ve formátu: [ PDF ], [ TeX ]


TeXovský makrobalíček "index"

Abecední řazení, sestavování rejstříků.

stáhnout [ balíček ve verzi 2 beta 2 ]

Toto je nestabilní verze, určená zejména k testování.


Abecední řazení a sestavování rejstříků výhradně pomocí makrojazyka TeXu (Alphabetical sorting and creation of indexes exclusively by means of TeX language)

Článek vyšel v: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, ročník 17/2007, číslo 1, strany 23-30, ISSN 1211-6661.

stáhnout ve formátu: [ PDF ], [ TeX ]


M. Tullius Cicero: Scipionův sen / Somnium Scipionis, Srní 2008, ISBN 978-80-254-0480-5.

Latinsko-řecko-české vydání.

zobrazit [ informace o knize ]


Zrcadlová sazba (Parallel typesetting)

Článek vyšel v: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, ročník 18/2008, číslo 4, strany 212-226, ISSN 1211-6661.

stáhnout [ kód prezentovaný ve článku ]
stáhnout celé číslo časopisu ve formátu [ PDF ] (užívat této elektronické verze časopisu a šířit ji je dovoleno jen takovým způsobem, jak předepisuje vydavatel časopisu, viz http://bulletin.cstug.cz/)


Sazba trojjazyčné knihy (Typesetting of a trilingual book)

Článek vyšel v: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, ročník 18/2008, číslo 4, strany 227-236, ISSN 1211-6661.

stáhnout [ kód prezentovaný ve článku ]
stáhnout celé číslo časopisu ve formátu [ PDF ] (užívat této elektronické verze časopisu a šířit ji je dovoleno jen takovým způsobem, jak předepisuje vydavatel časopisu, viz http://bulletin.cstug.cz/)


Využití TeXu při sazbě zrcadlových vydání (Parallel typesetting of bilingual editions with TeX)

Místo této starší české verze článku doporučuji číst novější, rozšířenou francouzskou verzi, která je níže k dispozici pod názvem "Éditions bilingues et TeX".

stáhnout českou verzi ve formátu: [ PDF ],


Éditions bilingues et TeX

Rozšířená francouzská verze článku, který byl původně uveřejněn česky pod názvem "Využití TeXu při sazbě zrcadlových vydání" (viz výše).

stáhnout ve formátu: [ PDF ]


Kritische Bemerkungen zum griechischen Teil der sogenannten Europäischen Sortierregeln und zum Dokument CEN/TC 304 N877

stáhnout ve formátu: [ TXT (UTF-8, Unix) ]


Pontus Euxinus. Commentarii Pilsnenses, Srní 2014, ISBN 978-80-260-6071-0.

Sborník zaměřený na antické Černomoří a obsahující články napsané různými autory.

zobrazit [ informace o sborníku ]


Marci mysticum evangelium

Markovo tajné evangelium: latinský překlad, úvod a poznámky.

stáhnout ve formátu: [ PDF ]


Carolus Clostermannus: De alumno

Latinský překlad Klostermannovy povídky "Schovanec".

[ zobrazit ]


Fasti anni Domini MMXVII

Latinský kalendář na rok 2017.

stáhnout ve formátu: [ PDF ]

8. LATINSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍČEK POČÍTAČOVÝCH VÝRAZŮ

claviatura, ae, f. [melius: pinnae, arum, f.]- keyboard
collectio, onis, f. (datothecarum) [melius: loculamentum, i, n.] - directory, folder
colloco, are - install
computatoria, iorum, n. - informatics
computatrum, i, n. - computer
computatrum moderans - server
copia mandatorum [= corpus mandatorum] - macro
copio, are [melius: transcribo, ere] - copy
cursus electronicus - e-mail
datotheca, ae, f. [melius: volumen) - file
disculus, i, m. - diskette
(instrumentum) editorium, ii, n. [melius: scriptorium, ii, n.] - (text) editor
extraho, ere - download
fasciculus collocationis - installation package
fenestra, ae, f. - window
formo, are - format
generator sonorum - sound card
gigaoctonarium, ii, n. - gigabyte
impressorium, ii, n. - printer
instrumentum electronicum - program, application
instrumentum electronicum, quod computatrum administrat [melius: instrumentum electronicum, quo computatrum administratur vel administratorium] - operating system, platform
instrumentum, quod data electronica comprimit [melius: instrumentum, quo indicia electronica comprimuntur vel compressorium] - archive utility
instrumentum, quod vira electronica delet [melius: instrumentum, quo vira electronica delentur vel remedium contra vira electronica vel antidotum (adversus vira electronica)] - anti-virus program
instrumentum electronicum, quo libelli typis exscribendi parantur - system for DeskTop Publishing
interrete, is, n. - internet
locutorium, ii, n. - chat
moderamen, inis, n. - driver
monitorium, ii, n. [melius: visorium, ii, n.] - monitor
nota delegans - hyperlink
pagina interretialis - internet page
pagina (interretialis) domestica [etiam: pagina prima]- home page
programma, atis, n. - program
programmator, oris, m. - programmer
repositorium, ii, n. - archiv
supellex, supellectilis, f. - hardware
tracto, are - process
transfero in rationem binariam [= verto in numeros] - digitise
utile, is, n. - utility
volumen electronicum [parum Latine: datotheca] - file