domů

XIII. ročník 2015
Výsledky XIII. ročníku 20152014 >>> vice informací
Výsledky XII. ročníku 2014
Výsledky XI. ročníku 2013
Výsledky X. ročníku 2012
Výsledky IX. ročníku 2011
Výsledky VIII. ročníku 2010
Výsledky VII. ročníku 2009

Výsledky VI. ročníku 2008
Výsledky V. ročníku 2007
Výsledky IV. ročníku 2006
Výsledky III. ročníku 2005
Výsledky II. ročníku 2004
Výsledky I. ročníku 2003

  Úvod

Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy za podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové a ve spolupráci se ZUŠ Bohuslava Martinů Polička pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením se záměrem podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových skladatelů, zvláště pak o písňovou tvorbu B. Martinů. Zároveň tato soutěž vyplňuje mezeru v písňových soutěžích pro žáky a studenty ve věku od 10 do 20 let, které by odpovídaly svými požadavky možnostem mladých pěvců v daném věku. Soutěž je vyhlašována každoročně.

Písňová soutěž Bohuslava Martinů patří mezi soutěže doporučené MŠMT.

Soutěž je vyhlašována každoročně.


  Aktuálně

Vážení příznivci Písňové soutěže Bohuslava Martinů, od XIV. ročníku naleznete všechny informace o soutěži na adrese


www.pisnovasoutezbm.cz


Těšíme se na Váš zájem.

Za organizační výbor soutěže Mgr. Jaroslav Mrázek

 XIII. ročník Praha 16. – 18. října 2015

Výsledky

Výsledky

Výsledky XIII. ročníku 2015 >> vice informací     

Kategorie D-děvčata Kategorie I A Kategorie I B
download download download
Kategorie I C Kategorie II A Kategorie II B
download download download
Kategorie II C Kategorie II C -
Konz + Gym
Kategorie D - chlapci
download download download             Kontakt:

prof. J. Mrázek, předseda,
mob.: 732 557 781
e-mail: pisnovasoutezBM@seznam.cz

prof. J.Markvart, tajemník,
mob.:724 239 942
e-mail: janmarkvart@c-mail.cz

prof. J. Waldmann, zástupce ředitele GMHŠ
tel.: 221 434 711
e-mail: info@gmhs.cz

Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3 - Žižkov,
Tel. +420 221 434 711, Fax +420 221 434 794
www.gmhs.cz


Ceny

1.- 3.ceny ve všech kategoriích (na návrh poroty lze ceny dělit)
Cena NADACE ŽIVOT UMĚLCE pro nejlepšího účastníka soutěže,
Cena za interpretaci písně B.Martinů,
Cena Společnosti Jarmily Novotné pro nejmladšího oceněného účastníka I.kategorie,
Cena Beno Blachuta za interpretaci lidové písně pro účastníky II.kategorie,
Cena festivalu Nekonvenční žižkovský podzim za interpretaci písně 20.stol.,
další ceny v jednání, možnost čestných uznání


Koncerty vítězů se uskuteční v rámci
Nekonvenčního žižkovského festivalu, záznamu Českého rozhlasu – Vltava
a cyklu koncertů města Poličky – rodiště Bohuslava Martinů.


  Soutěž se koná za finanční podpory těchto přispěvatelů:


 • Magistrátu hl.m.Prahy
 • Ministerstva školství a tělovýchovy
 • Českého hudebního fondu,
 • Nadace ŽIVOT UMĚLCE,
 • Nadace Bohuslava Martinů
 • a Hudební společnosti Zdeny Janžurové.  Soutěž podporují:


 • Společnost Jarmily Novotné,
 • Společnost Beno Blachuta,
 • Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,
 • Festival Nekonvenční žižkovský podzim a
 • Úřad města Poličky.
Organizační výbor soutěže:

prof. J. Mrázek, předseda,
mob.: 732 557 781
e-mail:pisnovasoutezBM@seznam.cz

prof. J.Markvart, tajemník,
mob.:724 239 942
e-mail: janmarkvart@c-mail.cz

prof. J. Waldmann, zástupce ředitele GMHŠ
tel.: 221 434 711
e-mail: info@gmhs.cz


Hudební škola hl.m.Prahy
Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3 - Žižkov,
Tel. +420 221 434 711, Fax +420 221 434 794
www.gmhs
©Písňová soutěž Bohuslav Martinů 2006-2015