Obsah mé
skautské stránky


Něco o mě

Jen abyste o mě něco věděli. Je mi 29 let, 11 let jsem vedl skautský oddíl v Brně. Ten jsem již předal. V současné době přednáším na kurzech a zkouším metodiku v Brně. Také se podílím na organizaci VLŠ. Tato stránka má sloužit k tomu, aby to co jsem kdy nachystal nebo vymyslel mohli používat i ostatní. Řada věcí bude přímo ke stažení. Ručně dělané věci dám k dispozici v kopiích. Stačí se se mnou spojit.
Martin Pokorný

Já a skauting


Bratříčku,

Smysl posledního ze skautských zákonů se nedá dost dobře vyjádřit slovy. Nejlépe jej budeš moci pozorovat na nějakém šlechetném charakterním člověku se kterým přicházíš do styku. Nezáleží na tom, kdo to je - učitel, soused, kamarád, oddílový vůdce, táta nebo příbuzný. Vůbec to nemusí být skaut. Když jej budeš chvíli pozorovat, uvidíš, že se něčím liší od ostatních lidí, které běžně potkáváš kolem sebe. Neuslyšíš jej hrubě nadávat, pomlouvat, lhát, nemstí se, nenaříká, když musí pracovat, když něco řekne, tak to udělá, (i maličkosti) svým slovem spíše povzbuzuje než kritizuje, je přátelský, a cítíš z něj jakési lidské přítažlivé teplo. To teplo vychází ze srdce, ve kterém všechno to, co na lidech odsuzujeme, jaksi chybí. A to co zbylo, to je láska k bližnímu. Jak to ale souvisí se skautským zákonem? Velmi mnoho. Zákony o ničem jiném nemluví. A ten poslední je ze všech nejvýznamnější. To správné srdce je otevřené a jeho postoje odpovídají tomu, co člověk říká a jak se chová. Nestane se mu, že něco slíbí a nesplní, že se s někým baví s přetvářkou a pak si řekne - to byl ale šašek... To správné srdce má myšlenky, slova i činy v krásné jednotě. A ta jednota není ledajaká. Je čistá. Vše, co můžeme za svou osobnost ovlivnit, má být spravedlivé, poctivé, přátelské a milosrdné. A když ano, pak v nás pokvete ta krásná přirozená přátelská šlechetnost, po které tolik toužíme, a kterou tak často nenacházíme. Bratříčku můj skautský i neskautský. Já chci dát každému příležitost, aby tu přátelskou šlechetnost mohl najít u mne. A čím více lidí ji bude nalézat a čím více lidí ji začne nabízet, tím krásnější bude náš společný život. Věříš tomu? Já ano!

Martin

Můj e-mail: martinpok@centrum.cz
Hlavní stránka: http://www.volny.cz/pokornymartin/
© Martin Pokorný ©