Obsah mé
skautské stránky


Kriz

Zdravovědné hry

Učit se zdravovědu je pro každé dítě ta největší nuda, to vím z vlastní praxe. My velcí víme, jak je zdravověda potřebná a proto ji dětem vnucujeme, ale je pro nás těžké učit zdravovědu hrou.
Na této stránce je několik her pro starší děti, které nám pomůžou. Pokud jsou někde soubory ke stažení jsou we wordu98.

Obsahuje: Pohádka hrůzy - Zlomyslní zdravotníci - Vázací závody - Kostlivec - Na život a na smrt - Poskládaná zdravověda - O nejhezčí mašličku - Moty moty - Kimova divná lékárna - Lékárna v kruhu - Uhoněná lékárna - Písmenková lékárna - Poskládaná lékárna - Katastrofa - Nosítkový maraton - Lékárna na vsechno - Nemocnice - Poskládej ho - Vysvobození raněných - Nitkový blázinec - Univerzita

Pohádka hrůzy

Vhodné prostředí: kdekoli
Počet hráčů: 1-20
Věková kategorie: 10-13
Pomůcky: pohádka hrůzy
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 10min.

Na hradě Kokořín žil kdysi jeden starý kastelán. Byl samá legrace. V horkém létě léčil úpal horkým čajem, když ho píchla včela, zaléval žihadlo limonádou a na popáleniny si sypal hrubou mouku. Jednoho dne vážně onemocněl. Dostal horečku a když chtěl vstát z postele, zlomil si nohu mezi kolenem a kotníkem. Paní kastelánová uložila kastelána do postele, narovnala mu nohu do správné polohy a na sražení horečky mu dala živočišné uhlí. Protože bylo panu kastelánovi stále hůře, zavolali doktora. Ten si hodil pacienta na záda a odnesl jej do sanitky. Aby mu kastelán nespadl po cestě z lůžka, připoutal jej za kotníky, břicho a krk. V nemocnici se už doktoři o pacienta postarali. Zlomenou nohu mu zalepili pevnou náplastí a horečku mu sráželi ledovou šťávou s příměsí peroxidu vodíku. Jak to nakonec s kastelánem dopadlo, nevíme. Je ale známo, že se na hradě brzy poté začal kastelánův duch objevovat a kolem půlnoci běhával po cimbuří…
Každému zdravotníkovi musí při této pohádce vstávat vlasy hrůzou na hlavě. Vedoucí přečte dvakrát pomalu celou pohádku a děti si při druhém čtení budou zapisovat, co všechno bylo na kastelánově léčení v nepořádku. Kdo si povšimne nejvíce nesmyslů vyhrává. Při vyhodnocování se samozřejmě vysvětlí, co bylo všechno špatně a proč. Pro jednoduchost jsou nesmysly označeny v textu proloženě.


Zlomyslní zdravotníci

Tuto hru si nejlépe stáhněte: ZloZdr.doc

Vázací závody

Vhodné prostředí: kdekoli
Počet hráčů: 6-16
Věková kategorie: 10-12
Pomůcky: obvazy, šátky
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 20min.

Hráči se rozdělí do 3-5členných skupin. V každé skupině bude jeden představovat pacienta, s mnohými poraněními. Pacient má vymknutý kotník, bolavé koleno, naražený prostředníček na jedné ruce a u druhé ruky má zlomenou klíční kost. Každá skupina má stejné množství obvazů a šátek. Úkolem je co nejrychleji ale nejvýše do 15 minut zavázat všechna postižená místa. Za rychlost získají družstva podle pořadí 2,4,6,8,10 bodů. Každé ošetřené poranění pak bude obodováno od 1 do 5 bodů. Které družstvo získá více bodů, vyhrává. Systém hodnocení by se měl oznámit předem.


Kostlivec

Vhodné prostředí: les
Počet hráčů: 6-20
Věková kategorie: 13-16
Pomůcky: pily, sekery, provázky, obrázky kostry
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 2-3 hod

Skupinky hráčů po 3-5 lidech dostanou obrázek kostry a technické vybavení. Jejich úkolem, je sestrojit co nejhezčího a nejpropracovanějšího kostlivce. Hodnotí se zda umí kostlivec samostatně stát nebo viset, z kolika kostí se skládá a estetický dojem.


Na život a na smrt

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 4-10
Věková kategorie: 8-12
Pomůcky: bílý a černý šátek, sada 20-30 zdravovědných tvrzení
Čas na přípravu: 15 min.
Čas na hru: 15 min.

Hráči se rozdělí na dvě družstva, která si stoupnou na jeden konec klubovny. Na druhý konec klubovny se položí dva šátky. Jeden bílý a jeden černý. Šátky jsou asi 1-2m od sebe tak, aby k nim měly obě družstva stejně daleko. Vedoucí přečte jeden výrok ze svého seznamu. Z každého družstva vystartuje jeden zástupce, který se snaží ukořistit správný šátek dříve než jeho soupeř. Který šátek je ten správný? Pokud vedoucí přečetl pravdivé tvrzení, vede k "životu" a hráči se snaží vzít bílý šátek. Bylo-li tvrzení nepravdivé, vede ke "smrti" a hráči bojují o černý šátek. Které družstvo vezme správný šátek první, získává bod. Druhé družstvo nezískává nic. Vítězí družstvo, které získá více bodů.
K těmto pravidlům je možné přidat další. Na začátku má družstvo 3 životy. Může se stát, že se některý z hráčů vezme z neznalosti špatný šátek. V takovém případě ztrácí jeho družstvo jeden život. Pokud družstvo přijde o všechny tři životy, prohrává celou hru. Toto pravidlo vede hráče k většímu zamyšlení nad pravdivostí výroků.
Sady výroků je třeba připravit tak, aby je bylo možné jednoznačně zhodnotit z hlediska pravdivosti. Současně je třeba, aby výroky odpovídali úrovni znalostí hráčů.


Poskládaná zdravověda

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 2-10
Věková kategorie: 8-11
Pomůcky: kartičky s nápisy pro hru
Čas na přípravu: 5 min.
Čas na hru: 7 min.

Každá dvojice hráčů dostane sadu kartiček. Na těchto kartičkách je napsán buď nějaký úraz či zdravotní potíž nebo možnosti léčení a ošetření. (např.: úpal, výron, zlomenina, otrava, klíště, odřenina, utonutí, omrzlina, drobné říznutí - ochlazení, zpevnění, znehybnění, zvracení, namazání, vydrhnutí, umělé dýchání, prohřátí, zalepení). Hráči co nejrychleji poskládají k sobě dvojice zranění-ošetření tak, aby žádná kartička nezbyla. Která dvojice rychleji zvládne správně poskládat kartičky do dvojic, vyhrává. Na konci hry se vysvětlí a odůvodní, správné složení dvojic. Jinou variantou je dát dětem kartičku s hesly, na které děti spojí příslušné dvojice čarou. Příklad takové kartičky si můžete stáhnout: Karta.doc


O nejhezčí mašličku

Vhodné prostředí: kdekoli
Počet hráčů: 2-10
Věková kategorie: 8-10
Pomůcky: náplast bez polštářku a dostatek nůžek
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 10 min.

Ze zkušenosti víme, že při ošetření tržné nebo řezné rány mašličkou, potřebujeme rychle dobrou mašličku. Proto si mašličky natrénujeme. Nejprve vedoucí předvede, jak rychle a snadno udělat pěknou mašličku (přiměřeně dlouhou a širokou, uprostřed úzkou, ale nepřetrhnutou a nezmuchlanou). Každý dostane nůžky a kousek náplasti a pokusí se vyrobit tři mašličky. Tu nejhezčí nabídne do soutěže "O nejhezčí mašličku", kterou vyhodnotí vedoucí.


Moty moty

Vhodné prostředí: kdekoli
Počet hráčů: 4-10
Věková kategorie: 7-10
Pomůcky: obvazy
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 5 min.

Dvojice dostanou obvaz a mají za úkol jej celý co nejrychleji namotat na předloktí jednoho z hráčů. Obvaz však nesmí být nikde zašmodrchaný nebo překroucený.
Dalším úkolem, je smotat obvaz do původního stavu co nejlépe v limitu 2 minut. Limit se nesmí překročit, a aby to bylo napínavější musí jej hráči odhadnout bez použití hodinek.


Kimova divná lékárna

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 2-10
Věková kategorie: 8-13
Pomůcky: vybavení lékárny
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 7 min.

Na stole leží několik zdravotnických potřeb. (např.: sterilní obinadlo, pružné obinadlo, peroxid vodíku, paralen, endiaron, panthenol, náplast s polštářkem, škrtidlo, dlaha) Hráči si mohou půl minuty prohlížet a snaží si je zapamatovat. Pak napíší seznam. Mladší hráči napíší použitých zdravotnických potřeb. Starší hráči napíší seznam zdravotních potíží, při kterých se dané věci používají. Pro každou věc max. jedno použití. (silnější krvácení z otevřené rány, vymknutí kotníku, odřenina, horečka, průjem, popálenina, drobná řezná rána, tepenné krvácení, zlomenina). Kdo má více, vyhrává. Namátkou by se pak mělo zkontrolovat, zda hráč ví, jak daným prostředkem uvedené poranění ošetřit
Okamžik, kdy se hráčům oznámí, že nebudou psát věci, ale zranění či nemoci, lze zvolit - na začátku před prohlížením věcí nebo až po prohlédnutí těsně před psaním.


Lékárna v kruhu

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 4-10
Věková kategorie: 7-10
Pomůcky: -
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 7 min.

Hráči sedí v kruhu. První hráč řekne nějakou věc, která by mohla patřit do vybavení lékárny. Druhý zopakuje věc prvního hráče a přidá jednu vlastní. Každý další hráč opět zopakuje všechny věci, které už řekli hráči před ním (ve správném pořadí). Pak má 10 sekund na to, aby přidal další věc z lékárnické výbavy. Kdo se splete při jmenování věcí předcházejících hráčů nebo nestihne včas vymyslet další věc, vypadává a pokračuje další v řadě. Hraje se až do konečného vítězství některého z hráčů.


Uhoněná lékárna

Vhodné prostředí: plácek, louka
Počet hráčů: 4-10
Věková kategorie: 7-10
Pomůcky: -
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 7 min.

Hráči hrají honičku. Jeden honí ostatní a předává "babu". Když se chce honěný zachránit, dřepne si a řekne nějakou věc, která patří do lékárny. A protože se nejznámější věci rychle vyčerpají, budou muset hráči hodně běhat nebo hodně přemýšlet.


Písmenková lékárna

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 2-10
Věková kategorie: 8-10
Pomůcky: kartičky s písmeny, losovací klobouk
Čas na přípravu: 5 min
Čas na hru: 10 min.

Vedoucí losuje z klobouku písmenka a oznamuje dětem, jaké písmenko vylosoval. Hráči hledají v paměti nějakou věc, která patří do vybavení lékárny a začíná tímto písmenem. Kdo si vzpomene a řekne jako první, získává bod. Druhý bod získá, když dokáže říci, k čemu je taková věc v lékárně užitečná. Kdo získá více bodů vyhrává.


Poskládaná lékárna

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 2-10
Věková kategorie: 8-10
Pomůcky: kartičky s písmeny, losovací klobouk
Čas na přípravu: 5 min
Čas na hru: 10 min.

Vedoucí losuje z klobouku písmenka a pokládá je na stůl. Za chvíli s písmenka začnou hromadit. Jakmile někdo z hráčů objeví slovo, které lze poskládat z již vylosovaných písmenek a patří do vybavení lékárny, řekne jej. Za odměnu si vezme všechna použitá písmenka. Pak losování písmenek pokračuje. Na konci hry písmenka spočítají a kdo má nejvíce, vyhrává.


Katastrofa

Vhodné prostředí: louka, les
Počet hráčů: 6-20
Věková kategorie: 10-13
Pomůcky: zdravotnické potřeby
Čas na přípravu: podle obtížnosti
Čas na hru: 2 hod.

Zemětřesení, které postihlo naši zemi, způsobilo doslova spoušť - zničené domy, požáry, noci bez přístřeší atd. Všude je množství a mrtvých a zraněných. Záchranářské týmy ze všech sil pomáchají těm, kterým lze pomoci.
V blízkém okolí jsou na několika stanovištích rozmístěni vedoucí, kteří simulují nejrůznější poranění. (pokud možno zranění namodelují) Skupinky 2-4 dětí (podle věku) obcházejí jednotlivá stanoviště a ošetřují zraněné. Typ zranění musí závodníci buď zjistit sami (např. osoba svírající kabel ze sloupu el. vedení) nebo jim vedoucí poradí (omrzliny, vykloubeniny apod.) Zdravotnický materiál si skupinky nosí s sebou, nebo je "náhodou" poblíž raněného. Vedoucí mohou simulovat např. tato zranění: Zlomenina, vykloubenina, popálenina, omrzlina, zásah el. proudem, tonutí, klíště, tepenné a žilní krvácení, epileptický záchvat, úpal, poranění plic a hlavy. Výběr se musí přizpůsobit schopnostem účastníků.
Jakmile skupinka dokončí ošetřování, ohodnotí vedoucí správnost ošetření, pohotovost a spolupráci skupiny a vysvětlí, co scházelo k perfektnímu ošetření. Skupiny záchranářů získávají body, kdo má na konci hry více, vyhrává.


Nosítkový maraton

Vhodné prostředí: louka, les
Počet hráčů: 10 a více
Věková kategorie: 10-13
Pomůcky: Věci na přípravu překážek
Čas na přípravu: 30 min.
Čas na hru: 2 hod.

Při průzkumu amazonského pralesa, rozdrtil krokodýl jednomu průzkumníkovi vaší skupiny kolenní kloub. Honem vyrobit nosítka, naložit a ošetřit pacienta a vydat se na dvoudenní pochod do nemocnice.
Rozdělíte se na skupinky po 4-5 lidech (podle schopností). Skupinky mají za úkol ze všeho co mají a co najdou po okolí (neničit stromy!) vyrobit nosítka. Výroba nosítek zabere přibližně hodinu. Po té vyberou mezi sebou pacienta, uloží jej na nosítka, co nejlépe ošetří jeho koleno a připraví jej na cestu. Pak se vydají se zraněným po předem připravené trase do vzdáleného lazaretu. Cesta vede přes přírodní překážky (příkop, potok, prudké svahy, houští, 1m vysoký schod, bažina) i přes umělé překážky (přenést nosítka přes branku, podnést překážku, pronést pacienta vekou skruží apod.)
Na konci trasy se hodnotí důmysl konstrukce nosítek, konečná kvalita nosítek, bezpečí a pohodlí pacienta, kvalita ošetření, případně čas.


Lékárna na všechno

Vhodné prostředí: klubovna, louka
Počet hráčů: 4-20
Věková kategorie: 9-13
Pomůcky: stejně vybavené lékárničky
Čas na přípravu: -
Čas na hru: 45 min.

Hráči se rozdělí do skupin po 2-4 hráčích. Každá skupina dostane jednu lékárnu. V každé lékárně bude jen takové vybavení, které je možné k účelu hry použít. Úkolem skupin bude pomocí jedné lékárny ošetřit co největší množství různých zranění. Časový limit je půl hodiny. Druhy poranění si vymyslí sami hráči podle toho na co si troufnou a na co mají materiál.
Na konci hry vedoucí dvojicím vyhodnotí počet ošetřených poranění a jejich kvalitu.
Pro zpestření hry a zvýšení efektu je šikovné, když se současně s dětmi ošetřuje i dvojice vedoucích.


Nemocnice

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 4-12
Věková kategorie: 10-13
Pomůcky: připravené názvy oddělení s variantami, klobouk
Čas na přípravu: 15 min.
Čas na hru: 15 min.

Hráči se rozdělí do skupin po 2-4 hráčích. Vedoucí drží v ruce klobouk nebo jiné losovací osudí. V klobouku jsou kartičky s názvy jednotlivých oddělení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení (chirurgie, urologie, gynekologie, neurologie, hematologie, interna, ARO, onkologie, ortopedie, pediatrie, psychiatrie, logopedie, rehabilitace …). Skupinky si postupně losují kartičky. Pokud skupinka ví, k čemu dané oddělení slouží, získává dva body. Pokud neví, dostane od vedoucího tři možnosti, ze kterých si vybere. Takový úspěch je hodnocen jen jedním bodem. Pokud se netrefí, mohou se pokusit i další skupiny. Která skupinka získá více bodů, vítězí.


Poskládej ho

Vhodné prostředí: klubovna
Počet hráčů: 2 a více
Věková kategorie: 8-12
Pomůcky: obrázky lidského těla a kartičky s částmi těla
Čas na přípravu: 15 min.
Čas na hru: 10 hod.

Hráči nebo dvojice dostanou obrázek lidského těla a sadu kartiček. Na kartičkách jsou názvy nejrůznějších částí lidského těla úměrně schopnostem hráčů. Např.: srdce, plíce, žaludek, meniskus, bérec, Achilovka, slezina, průdušnice, zvukovod, ledviny, játra, pánev, lebeční báze, hrtan, bránice, slepé střevo, kostrč, mandle atd. Hráči položí kartičky na správná místa lidského těla. Kdo správně umístí více kartiček, vyhrává.


Vysvobození raněných

Vhodné prostředí: louka, les
Počet hráčů: 8-12
Věková kategorie: 10-14
Pomůcky: prostředky na vymezení území a na ošetření
Čas na přípravu: 15 min.
Čas na hru: 30-50 min.

Herní území je rozpůleno dělící čarou. Na každé polovině ve vzdálenosti asi 20 metrů od středové linie je kruh s průměrem 4m. To je lazaret. V každém lazaretu je jeden vedoucí, který dozírá na kvalitu ošetření a dodržování pravidel.
Hráči se rozdělí na dvě skupiny, každá skupina má jedno. Skupiny se rozdělí tak, že na vlastním území zanechají jednoho "svobodného" hráče a ostatní jdou do lazaretu na soupeřově území. Tam jsou zajatci. V lazaretu je k dispozici lékárna. Každý hráč v lazaretu si vylosuje jedno zranění. Cílem hry je ošetřit a zachránit kamarády z nepřátelského území.
Nejprve je potřeba se probít do lazaretu. To se podaří tehdy, jestliže se hráče při cestě za zajatými kamarády nedotkne žádný soupeř. Pokud se dotkne, musí chycený hráč zpět na své území a zkusit to znovu.
V lazaretu je třeba jednotlivé hráče ošetřit a odnést přes nepřátelské území na vlastní polovinu. Ošetřování a přenášení raněných mohou provádět pouze svobodní hráči. Po ošetření vedoucí zkontroluje kvalitu a propustí raněného z lazaretu. Při cestě na vlastní území se raněný hráč nesmí dotknout země. Při pádu je potřeba zahájit nový přenos z lazaretu. Skupina přenášející raněného již nemůže být obránci nijak ohrožena. Jakmile se raněný dostane na vlastní území, stává se zdravým a svobodným a připojí se k ošetřování a přenosu členů vlastního družstva nebo k bránění před soupeři.
Na počátku hry se příliš bránit nebude, protože nebude, kdo by bránil. Postupně se však rozložení sil mezi ošetřováním a obranou stane klíčovou záležitostí pro úspěch ve hře. Tu vyhrává družstvo, které bude celé nejdříve osvobozeno.


Nitkový blázinec

Tuto hru si nejlépe stáhněte: Nitky.doc


Univerzita

Tuto hru si nejlépe stáhněte: Univ.docMůj e-mail: martinpok@centrum.cz
Hlavní stránka: http://www.volny.cz/pokornymartin/
© Martin Pokorný ©