Vladivostok a Moskvu spojí nejdelší dálnice na světě dlouhá 10 tisíc km

Euroasijským dopravním koridorem spojujícím západní a východní regiony Ruska, je možno projíždět nejen železnicí, ale už i autem. Přes tisíc km dálnice Čita-Chabarovsk bude vyasfaltováno do r.2008. Pak se stane plnohodnotným článkem jednotného dopravního koridoru Vladivostok-Moskva-Berlín-Paříž.

 Stavbou, která by mohla být zapsaná do Guinnesovy knihy rekordů je 10 tisíc km dlouhá nejdelší dálnice na světě Vladivostok - Moskva. Nyní je euroasijským dopravním koridorem spojujícím západní a východní regiony Ruska, možno projet nejen po železnici, ale už i automobilem.

Dokončení stavby nové transkontinentální dálnice v Rusku dělí od otevření Transsibiřské železnice přesně 100 let. Až se zprovozní střední úsek této federální trasy bude možno jet autem od Tichého oceánu až k Baltskému moři. Tato část dálnice spojila západní úsek, který vede až k Bajkalu, s její východní částí.

Trojí dopravní koridor

Dálnice nedubluje Transsibiřskou železnici, nýbrž organicky doplňuje letecké a železniční "mosty" v relaci Východ-Západ. Podle názoru guvernéra Chabarovského kraje Viktora Išajeva, ukončení stavby této dopravní triády poskytuje východním regionům Ruska nové možnosti.

Dříve byl Dálný východ opravdu dálným. Dnes je spojen s Evropou už i dálnicí, což umožnuje dojet autem od Tichého oceánu do Moskvy a Petrohradu a odtud dále na západ. Poprvé v dějinách Dálného východu a celého Ruska existuje nyní trojí dopravní koridor.

Dopravní komplex je mimořádně důležitý pro Dálný východ a Zabajkalsko, protože v mnohém určuje sociálně ekonomický rozvoj vzdálených ruských území.

Dokončení střední části trasy od zabajkalského města Čity až do přímořského Chabarovska patří nyní mezi federální priority. V posledních letech sem směřuje téměř jedna třetina investic do všech silničních projektů v Rusku. Umožnilo to zvýšit tempo výstavby na 1 km denně.

Zbývá vyasfaltovat přes tisíc kilometrů dálnice

Přes tisíc km dálnice Čita-Chabarovsk bude vyasfaltováno do r.2008. Pak se stane plnohodnotným článkem jednotného dopravního koridoru Vladivostok-Moskva-Berlín-Paříž.

Podle světových norem se jedná o vysoké tempo, tím spíše přihlédneme-li k více než 50 složitým stavebním konstrukcím včetně 26 mostů.

Nová trasa se stavěla jak na bažinaté, tak i na věčně zmrzlé půdě a také v tajze, kde nikdy nebyla ani kolej. To všechno vytyčuje před inženýry závážné problémy, jak řekl hlavní inženýr Roman Novikov.

Bylo třeba projekty korigovat přímo v procesu výstavby, a s novými zkušenostmi používat i novétechnologie a materiály. Výstavba silnice, stejně jako souvisejících pozemních komunikací a objektů infrastruktury nemají v mnohém ve světě obdoby.

Již počáteční osvojení trasy Čita-Chabarovsk mělo značný sociálně ekonomický efekt, uvedl ředitel akciové společnosti Ruské železnice Gennadij Fadějev.

Dálnému východu to přineslo zvýšení objemu přeprav, práci námořním přístavům a pozemním pohraničním přechodům do Číny.

Růst objemů přeprav o 35 až 40% - to je také obrovská daňová základna. Jsou to značné příjmy regionálního rozpočtu. A současně i pracovní příležitosti. V tom je hlavní cíl.

Nová dopravní tepna podstatně zvýší konkurenceschopnost ekonomiky Ruska a ruského Dálného východu v rámci další integrace země do světové ekonomiky.

Napomáhá aktivizaci spolupráce ruských subjektů zahraničně ekonomické činnosti s dynamicky se rozvíjejícími zeměmi asijsko tichomořského regionu.

Obchodní partneři v Japonsku, Korei, Číně a Jihovýchodní Asii určitě ocení její atraktivitu a rentabilitu při tranzitu nákladů a kontejnerů z Asie do Západní Evropy.

Příspěvek zpravodaje "Golos Rossii", Konstantina Garibova, 11.03.2004