RUSKO

 

   

Základné údaje

 

Názov krajiny :

Ruská Federácia (skrátene Rusko)

Rozloha :

17 075 200 km2 ( z toho súš 16 995 800 km2 a vodné plochy 79 400 km2 )

Poloha :

Severná Ázia a severo-východná Európa

Porovnanie :

348,2 krát väčšie ako Slovensko ; 31,4 krát väčšie ako Francúzsko ; 1,79 krát väčšie ako USA

Najvyššie hory :

Elbrus 5642 m n.m. (Kaukaz) , Narodnaja 1894 m n.m.(Ural) , Kyzyl 3121m n.m (Západný Sajan) , Pobeda m n.m. 3147 (Čerského chrbát) , Kľučevskaja 4750 m n.m. (Východné pohorie , Kamčatka)

Najdlhšie rieky :

Ob (s Irtyšom) 5410 km , Amur 4416 km , Lena 4400km , Jenisej 4092 km , Volga 3530 km

Najväčšie jazero :

Kaspické more

Dĺžka hraníc :

19 961 km (najdlhšie s Kazachstanom , Čínou , Mongolskom , Ukrajinou )

 

 

Počet obyvateľov :

145 470 197

Najväčšie mestá :

Moskva (takmer 9 miliónov obyvateľov ) , Petrohrad (takmer 5 miliónov ) , Nižný Novgorod (1,4 milióna) , Novosibirsk* (1,4 milióna ) , Jekaterinburg (1,3 mil.) , Samara (1,2 mil.) , Čeľjabinsk (1,1 mil.) , Omsk (1,1 mil.) , Ufa (1,1 mil) , Kazaň (1,1 mil.) , Perm (1,1 mil.) , Rostov na Done (1 mil.)

 

 

Mena :

rubeľ

Populácia:

145,470,197

Veková štruktúra:

0-14 rokov: 17.41%
15-64 rokov: 69.78%
65 rokov a viac: 12.81%

Populačný rast:

-0.35% (2001)

Narodených:

9,81 na 1000 ľudí

Zomretých:

13,85 na 1000 ľudí

Pôrodnosť:

1,27 na jednu ženu

HIV nakazených:

130 000 (!!!odhad 2001)

Národnosti a menšiny:

Rusi 81.5%, Tatári 3.8%, Ukrajinci 3%, Čuvaši 1.2%, Baškovia 0.9%, Bielorusi 0.8%, Moldovci 0.7%, iný 8.1%

Náboženstvá:

prevažne ruskí ortodoxní , moslimovia , iní kresťania

Národný jazyk:

Ruština

Jazykové skupiny:

Slovanská , ugrofínska(Sibír , Povolžie) , turkotatárska(Kaukaz , Povolžie) , kaukazská( Dagestan )

Zriadenie:

federácia

Štátne zriadenie:

Systém vlády Ruskej federácia možno považovať za prezidentský .Podľa ústavy má zákonodárnu moc dvojkomorový parlament .Hornú snemovňu - Radu federácie tvorí teraz 176 členov(vždy dvaja zástupcovia za každý z 89 regionálnych subjektov federácie , dve miesta sú rezervované pre Čečensko , kde sa voľby nekonali). Dolná snemovňa - Štátna duma má 450 poslancov (polovica je volená systémom pomerným , polovica väčšinovým). Výkonnú moc má vláda a prezident .Ten menuje premiéra a ministrov , má právo rozpustiť parlament , vetovať jeho zákony a radu ďalších právomocí..Formálne sú teda položené základy demokratického systému , jeho fungovanie je však v praxi problematické.

Nezávislosť dna:

12 jún 1990

Očkovanie : Pre oblasť Ruska nie je vyžadované žiadne povinné očkovanie . Odporúčané je byť zaočkovaný proti tetanusu (očkovanie proti tetanusu je na Slovensku zahrnuté v povinnom očkovaní , preočkovanie proti tetanu sa doporučuje po 10-15 rokoch od posledného očkovania) , detskej obrne (očkovanie proti detskej obrne je na Slovensku zahrnuté v povinnom očkovaní) , hepatitíde A a záškrtu (očkovanie proti diftérii je na Slovensku zahrnuté v povinnom očkovaní) . Pri dlhodobých pobytoch v jednoduchých podmienkach a styku s miestnymi obyvateľmi sa odporúča očkovanie proti týfusu , hepatitíde B , japonskej encefalitíde (južná – juhovýchoná Sibír) , besnote (styk zo zvieratmi) a európskej kliešťovej meningoencefalitíde (pobyt v lese).

 

Bajkal - základné údaje , geológia , flóra a fauna


Jazero Bajkal je najhlbším jazerom sveta (1637m) a najväčšou zásobarňou pitnej vody (21 600 km kubických vody ) . V posledných desaťročiach dochádza k poškodzovaniu tohoto unikátu . Dúfajme , že človek sa bude snažiť s jazerom spolupracovať a nie mu vládnuť .

Oblasť Pribajkalska začala vznikať v období na rozhraní druhohôr a tretihôr ( pred 100 milíonmy rokov) . Teplé a vlhké počasie urýchlilo zvetrávanie hornín , ktoré vytvorili obrovské nánosy zvetralín . V období oligocénu sa z niekoľkých menších kotlín zaplavených vodou vytvorila stredná časť dnešného jazera. Subtropická vegetácia v južnej časti vytvorila uhoľné sloje . Búrlivejšie udalosti vo formovaní jazera začínajú koncom treťohôr (2 mil.rokov) . Pozdĺž hraníc so Sibírskym štítom vznikli poruchy zemskej kôry a poklesli celé bloky pevnín a tak už začiatkom štvrtohôr bola južná a stredná časť jazera takmer prepojená - avšak vodnú hladinu oddeľovalo pohorie , ktoré asi pred pol milíonom rokov tektonickými aktvivitami pokleslo a jazero sa podobalo súčasnému stavu . Neustále pokračovalo pretváranie riečnej siete (V tých dobách Bajkal odovzdával svoje vody aj rieke Lene) . No nielen vznik jazera a jeho formovanie zaujímajú vedcov . V okolí ako i v jazere sa vyskytuje rôznorodá fauna a flóra - 1550 živočíchov a 1085 rastlinných organizmov . Pre Bajkal je charakteristický endemizmus -1000 druhov živočíchov sa nevyskytuje nikde inde na svete . Odborníci sa stále zaoberajú pôvodom organizmov - podľa novších názorov sa mnohé dostali cez rieku Lenu z oceánu . Endemitické rastliny sú najviac zastúpené v riasach , nachádzajúcich sa v planktóne . Jazero je domovom mnohých nezvyčajných živočíchov - hlavne rýb ale asi aj najznámejšieho bajkalského tuleňa . Záhadmi opradená ryba Golomjanka , ktorá má bledo ružové priezračné telo , oranžové oči , obrovské hrudné plutvy tvorí 67 percent všetkých rýb Bajkalu . Golomjanky žijú v hĺbke približne 500m a ryby v noci migrujú bližšie k hladine , kvôli nedostatku potrave v nižších vrstvách . Ryba však dokáže prežiť iba pri teplote okolo 3.5C , pri 10 až 12 C už umiera . Daľšou zaujímavosťou je , že samíc je 93 % , kým samcov zvyšných 7 , samice sú trikrát väčšie a tuk v ich tele obsahuje veľa vitamínu A . Medzi najviac lovené ryby patria omul , síh , lipeň , jeseter , amurský sumec , pleskáč , mník . Tuleň bajkalský (po sibírsky nerpa) je mohutné zviera , dosahujúce dĺžku až 1 a pol metra a hmotnosť 100 kg . Pári sa v lete a brezivosť samíc trvá 9 mesiacov , v marci a apríli sa rodia malé tulene s bielo-šedou srsťou . Sami sa živia od tretieho mesiaca a ich rast sa končí v 17 až 19 roku . Tulene sa doživajú až 50 rokov (ojedinelé prípady)!!! Ich výskyt bol zaznamenaný na Uškaních ostrovoch a východnom pobreží severného Bajkalu . Jedinečný systém im umožňuje ponoriť sa aj do hĺbky 100 m a vydržať tam 20-30 minút . Živí sa rybami . Stále , napriek mnohým teóriam a výskumom sa nepodarilo jednoznačne určiť jeho pôvod .

 

Rekordy ruskej prírody


Povrch
Najvyšším vrchom je Elbrus (5642 m.n.m.) v pohorí Kaukaz.
Najvyššou časťou Východoeurópskej nížiny sú Chibinské vrchy ležiace na polostrove Kola (najvyšší vrchol Časnačorr – 1191 m.n.m ) .
Najvyššou aktívnou sopkou je Kľučevská sopka (4750 m.n.m) nachádzajúca sa na polostrove Kamčatka .
Najväčším ostrovom patriaci Rusku je Sachalín rozprestierajúci sa v Tichom oceáne s rozlohou 76 400 km2 .
Najväčším súostrovím patriacim k Rusku je Nová zem v Severnom ľadovom oceáne s rozlohou 82 600 km2 .
Najväčším polostrovom je Tajmýr s rozlohou 400 000 km2, nasleduje ho Kamčatka s rozlohou 370 000 km2 a Jamal s 122 000 km2 .

Vodstvo
Najdlhšiou riekou je Ob spolu s Iryšom (5410 km) pretekajúci Západosibírskou nížinou .
Najväčšie povodie (2 990 000 km2) odvodňuje rieka Ob .
Najväčšou riekou Sibíri je Jenisej s premerným prietokom 18100 3/s a dĺžkou 4092 km .
Najväčšou európskou riekou je Volga s dĺžkou 3530 km a priemerným prietokom 8060m 3/s .
Najhlbším jazerom Ruska a zároveň aj sveta je Bajkal , ležiaci v hlbokej pevninovej depresii , dosahujúc hĺbku viac než 1620 m .
Najrozsiahlejším morom obmývajúcim pobrežia Ruska je Beringovo more s rozlohou 2 304 000 km2 a priemernou hĺbkou 1598 m .
Najväčšie množstvo vody (3 686 000 km3) sústreďuje vo svojich vodách Beringovo more .


Podnebie
Najsuchšou oblasťou Ruska je Kaspická nížina (menej než 200 mm zrážok za rok ) .
Najvlhšou oblasťou je južný cíp Kamčatky , severný Altaj , Prímorský Altaj , čiernomorské pobrežie pod Kaukazom .
Najnižšie teploty (až –70 C) boli namerané vo Verchojansku (vých.Sibír) .

Prírodné pásma
Najúrodnejšími pôdami sú černozeme vyskytujúce sa na území stepí a lesostepí . Oblasti stepí a lesostepí sú často nazývané aj obilnicami sveta .
Lesné pásmo zaberá obrovskú plochu Ruskej federácie a tvorí najväčší lesný komplex sveta .

 

 

Prírodné pásma - rastliny , živočíchy


Pre rozšírenie pôd , rastlín a živočíchov na území Ruska je typická zonálnosť :
Zonálnosť môže byť :
a , Horizontálna , ktorá sa prejavuje na rozsiahlych územiach mimo pohorí , napr.Východoeurópska nížina , Západosibírska nížina
b , Vertikálna , ktorá sa prejavuje v pohoriach a horských sústavách , napr. Altaj , Sajan (úzko súvisí s konkrétnymi geografickými podmienkami )

Rozloženie pásiem podľa horizontálnej zonálnosti : (od juhu na sever)
1.Polopúšte – rozprestierajú sa v prikaspickej oblasti . Sú to najsuchšie oblasti Ruska s ročným úhrnom zrážok okolo 200 mm . Gaštanové zeme polopúšti pokrývajú trávy a slanomilné rastliny .

2. Subtropické pásmo – oblasť vlhkých subtrópov sa v Rusku vyskytuje iba v krátkom páse pozdĺž Čierneho mora (Kolchidská nížina).

3.Stepné a lesostepné pásmo – obrovské pásmo , rozprestierajúce sa v južných častiach Východoeurópskej nížiny a v juhovýchodných častiach Západosibírskej nížiny . Prevažujú černozeme , ktoré južnejšie prechádzajú do menej úrodných gaštanových pôd , v súvislosti s ubúdaním vlahy . V lesostepiach sa striedajú úseky a lesa a stepi , v stepiach prevládajú trávnaté porasty . Zo živočíchov sa vyskytujú najmä hlodavce a poľné vtáky . Tieto oblasti sú dnes poľnohospodársky najvyužívanejšími oblasťami (obilnice sveta) .

4. Pásmo zmiešaného lesa a tajgy - V centrálnej časti Východoeurópskej nížiny , v juhovýchodnom Rusku a v Poamurí sa vyskytuje zmiešaný les . Sivé lesné pôdy pod listnatým lesom sú dnes väčšinou premenené na poľnohospodársku pôdu. Severozápadné časti Východoeurópskej nížiny a obrovské priestranstvá Západosibírskej nížiny a Stredosibírskej vysočiny zaberá tajga . Pod ihličnanmi sa vyskytujú podzoly . Medzi stromami v európskej časti prevláda smrek , borovica , v záp.Sibíri borovica limba a vo vých. Sibíri smrekovec . Fauna lesného pásma je pomerne bohatá : vyskytujú sa tu vlci , losi , sobi , medvede , soboli , veveričky , líšky , jelene , diviaky , tetrovy ...

5.Tundra sa rozprestiera v páse pozdĺž brehov Severného ľadového oceánu . Na rašelinovo-glejových pôdach sa vyskytujú machy a lišajníky , južnejšie môžete nájsť zakrpatenú vŕbu a brezu . Tundru obýva sob , polárna líška , snežná sova .

6.Pásmo trvalého ľadu a snehu zasahuje územie arktických ostrovov a severnú časť polostrova Tajmýr . Chudobná flóra (machy , lišajníky ) a fauna (ľadový medveď , mrož , tuleň , polárna líška).

 

 

Časové pásma


Vysvetlivky
GMT - čas poludníka 0 stupňov , prechádzajúceho cez Greenwich v Anglicku


+ 1 hodina GMT
Slovensko

+ 2 hodiny GMT
Kaliningrad

+ 3 hodiny GMT
Moskva , St.Peterburg , Nižnyj Novgorod , Smolensk , Murmansk , Archangeľsk , Smolensk , Rostov , Kursk , Voronež , Vologda , Pskov , Novgorod , Tula , Kaluga , Pskov , Krasnodar , Petrozavodsk , Groznyj , Naľčik , Vladikavkaz , Machačkala

+ 4 hodiny GMT
Samara , Iževsk

+ 5 hodín GMT
Perm , Jekaterinburg , Čeľjabinsk , Kurgan , Orenburg , Ťjumen , Chanty - Mansijsk , Salechard

+ 6 hodín GMT
Novosibirsk , Omsk , Tomsk , Barnaul

+ 7 hodín GMT
Krasnojarsk , Kyzyl , Kemerovo , Dudinka , Abakan , Tura

+ 8 hodín GMT
Irkutsk , Bratsk , Ulan Ude

+ 9 hodín GMT
Blagoveščensk , Čita , Jakutsk

+ 10 hodín GMT
Chabarovsk , Birobidžan , Vladivostok

+ 11 hodín GMT
Magadan

+ 12 hodín GMT
Anadyr , Petropavlovsk-Kamčatskij , Palana

 

 

 

 

Telefonovanie


Uskutočnenie hovoru zo Slovenska do Ruska :
Pri telefonovaní na pevnú sieť do Ruskej federácie z pevnej siete Slovenských Telekomunikácii a mobilnej siete Orange je potrebné pred volané číslo zadať predvoľbu krajiny – t.j. 00 7 , príslušnú predvoľbu mesta (predvoľby miest nájdete v Tabuľke 1) . Pri volaní zo siete Eurotel na pevnú sieť do Ruskej federácie s využitím služby Intercall je pred volané číslo potrebné zadať 33 , predvoľbu krajiny bez 00 (teda 7) a predvoľbu mesta .

Pri volaniach na mobilné siete do Ruskej federácie z pevnej siete Slovenských telekomunikácii a mobilnej siete Orange je potrebné pred volané číslo zadať predvoľbu krajiny (00 7) . Pri telefonovaní na mobilné siete do Ruskej federácie zo siete Eurotel s využitím služby Intercall je potrebné pred volané číslo zadať 33 a predvoľbu krajiny bez 00 (teda 7 )

Uskutočňovanie hovoru v rámci Ruska
Ak ste v Rusku a voláte do iného mesta (napr. z Moskvy do Petrohradu ) musíte vytočiť najprv 8 , počkať na dlhý tón , potom zadať predvoľbu mesta ktoré voláte a Nakoniec volané číslo .

Uskutočnnenie hovoru z Ruska do inej krajiny
Pri volaniach z Ruska do inej krajiny treba vytočiť najprv 8 , počkať na dlhý tón , potom vytočiť 10 (medzinárodný prístup) , predvoľbu krajiny , (predvoľbu mesta ) a volané číslo .

Používanie mobilného telefónu v Rusku :
Obidvaja slovenskí mobilní operátori (Eurotel Bratislava a Orange Slovensko ) majú v Rusku viacero roamingových partnerov . Cestovateľom , ktorí nemajú aktivovaní roaming a neplatia paušál , odporúčame si aktivovať službu Easy Roaming alebo Easy SMS Roaming v sieti Eurotel alebo Prima Roaming v sieti Orange .


Dôležité upozornenie :
Podľa rozhodnutia vlády Ruskej federácie č. 908 zo 7.augusta 1998, hosťujúci roamujúci účastníci majú povolené dočasne priviezť a používať jeden mobilný telefón na osobu na území Ruskej federácie. Dovoz rádioleketronických zariadení je povolené s podmienkou ich opätovného vývozu a ich zaznamenaním do colnej deklarácie , vyplnenej pri colnej kontrole pri vstupe na územie Ruskej federácie. V colnej deklarácii musí byť zaznamený typ a výrobné číslo mobilného telefónu a identifikačné údaje majiteľa (podľa dokumentu, ktorý dokazuje jeho príslušnosť k jeho domácej krajine, napr.pasu). Colnú deklaráciu treba nosiť vždy spolu s mobilným telefónom, aby sa pri prípadnej kontrole mohlo dokázať, že mobilný telefón bol importovaný legálne.

Od 1.4.2001 je v Rusku zakázané telefonovanie počas vedenia motorového vozidla bez použitia súpravy "hands free".

Využitie volacích a predplatených kárt
Slovenské telekomunikácie ponúkajú všetkým cestovateľom využívať v zahraničí predplatenú kartu Echo a volaciu kartu Global . Predplatená karta Echo a volacia karta Global platia aj na území Ruska .

Predvoľby niektorých ruských miest
Angarsk 395 18
Astracháň 851 0
Barnaul 385 2
Bijsk 358 38
Blagoveščensk 416 22
Bratsk 395 31
Brjansk 083 2
Čeľjabinsk 351 2
Čita 302 2
Jekaterinburg 343 2
Grozny 871 2
Irkutsk 395 2
Ivanovo 093 2
Iževsk 341 2
Kaliningrad 011 2
Kaluga 084 2
Kazaň 843 2
Kemerovo 384 2
Chabarovsk 421 0
Kislovodsk 865 37
Kyzyl 394 22
Kostroma 094 2
Krasnodar 861 2
Krasnojarsk 391 2
Kursk 071 2
Magadan 413 00
Magnitogorsk 351 37
Minerálne vody 865 31
Moskva 0 95
Murmansk 815 2
Naľčik 866 00
Nižný Tagil 343 5
Nižný Novgorod 831 2
Noriľsk 3919
Novgorod 816 22
Novorosijsk 861 7
Novosibirsk 383 2
Omsk 381 2
Perm 342 2
Petropavlovsk Kamčatskij 415 00
Petrozavodsk 814 2
Pskov 811 2
Pjatigorsk 879 0
Rostov 085 36
Rostov na Done 863 2
Rjazaň 091 2
Samara 846 2
Smolensk 081 2
Soči 862 2
Petrohrad 812
Stavropoľ 865 22
Tomsk 382 2
Tula 087 2
Tver 082 2
Ťjumen 345 2
Ufa 347 2
Ulan Ude 301 22
Vladimír 092 2
Vladivostok 423 2
Volgograd 844 2
Voronež 073 2
Jakutsk 411 22
Jaroslavľ 085 2
Južno-Sachalinsk 424 00