pso
Petr Porazil
Návrh hardware
adr
bvh

Knihovna RS232 pro PIC


Petr Porazil Home
peda
Linux a PIC
PIC32MX
Zavaděč (boot)
Programátor pprg
RS232 příklad
RS232 knihovna
TTL RS232
Solární systém
Ukázky aplikací PIC
Download

Úvod

Jak už jsem napsal jinde pro ladění programu a nastavování konstant různých regulátorů používám komunikaci RS232. Postupně jsem vytvořil "knihovnu" s jejíž pomocí se sériová komunikace realizuje poměrně snadno.

Slovo knihovna píšu schválně v uvozovkách, protože se vlastně o knihovnu nejedná. Ve skutečnosti je to jen jeden zdrojový soubor který se používá ve více projektech. Abych mohl soubor kompilovat pro různé procesory a různé nastavení a nemusel do něj zasahovat, vyřešil jsem konfiguraci přes soubor defs.h.

Knihovna má tři části. První část je inicializace a rutina která pod přerušením obsluhuje vysílání znaků. Druhá část jsou funkce pro výpis znaků, čísel a řetězců a třetí je funkce pro zpracování vstupních příkazů.

Použití je vidět na příkladu.

Funkce

RSInit

RSInt

SendB

SendH

SendD

SendS

RSCmd(C) Petr Porazil 2010-11, poslední úprava 20.04.2010