Drazí bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

radujeme se z Vašeho zájmu o nově založený brněnský pravoslavný věstník Dobrý pastýř. Protože časopis vychází v omezeném nákladu a ne všichni zájemci si jej stačili zakoupit, rozhodli jsme se vystavit jeho tištěnou podobu i na webových stránkách brněnské pravoslavné farnosti. K dispozici Vám zde budou jednotlivá čísla, jež by měla vycházet přibližně ve čtvrtletním intervalu. Přejeme si, aby se zdrojem našeho společného poučení a radostného vyznání stal sám Kristus Bůh, jediný Dobrý Pastýř: kéž nám tedy požehná a naši duši občerství, abychom neměli nikdy nedostatku!

Co Dobrý pastýř konkrétně přináší?

Ústředním motivem každého čísla je velký církevní svátek. Nedílnou součást Pastýře tvoří hagiografická zpracování životů svatých, počínaje sv. Václavem, patronem našeho brněnského chrámu. Nevyhýbáme se ani tématům bohosloveckým, církevně-politickým a asketickým, s obzvláštní oblibou nasloucháme poučením sv. Otců doby minulé i současné a připomínáme i životy lidí, kteří naší Církvi přinášeli po celý život velké oběti, často i ty největší. Nezapomínáme na „horké novinky“ z pravoslavného světa ani ze života naší farnosti. Závěrečná část věstníku je věnována našim nejmenším a místo tu nacházejí i postní recepty či jiné praktické rady pro pravoslavné hospodyně a hospodáře.

Při této příležitosti přeji za celou redakční radu všem Vám, našim čtenářům, hojnost Božího požehnání a vše dobré.

Michal Dvořáček, odpovědný redaktor
Kontakt na redakci:

Archív doposud vyšlých čísel Dobrého pastýře:


číslo 17 – říjen 2007 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 16 – červen 2007 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 15 – březen 2007 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v


číslo 14 – prosinec 2006 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 13 – říjen 2006 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 12 – červenec 2006 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 11 – duben 2006 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v


číslo 10 – prosinec 2005 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 9 – září 2005 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 8 – květen 2005 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 7 – březen 2005 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v


číslo 6 – prosinec 2004 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 5 – září 2004 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 4 – červen 2004 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 3 – duben 2004 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v

číslo 2 – únor 2004 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v


číslo 1 – prosinec 2003 l.P.      náhled obsahu        celé číslo ke stažení v