Nálepky z ovoce - The Stickers from fruits

My town

Omlouvám se, nyní nemám čas na sbírání nálepek.
I'm sorry, now shan't time on collection labels.

zeal.cz