Nabídka služeb

Nabízíme překlady technických textů (příruček, návodů, norem, projektů) včetně tabulek, obrázků, schémat a grafů do a z němčiny, angličtiny a z ruštiny.

Naši překladatelé mají inženýrské znalosti z technických oborů jako strojnictví (včetně obrábění na NC strojích), elektrotechnika a elektronika, programování, měření a regulace, stavebnictví, řízení jakosti atd. a překládají se znalostí věci.

Vstup: Vázaný výtisk nebo volné listy; soubory formátu DOC (MS Word), PDF (Adobe Acrobat), HTML (obsahy www stránek), XLS (MS Excel), PPT (MS PowerPoint), TXT (Windows i MS-DOS). Po dohodě lze soubory přijmout jako přílohy e-mailu, volné listy faxem.

Výstup: Listy A4 volné nebo vázané (jiný formát na dotaz) nebo soubory formátu DOC (MS Word), HTML (překlady www stránek), XLS (MS Excel), PDF (Adobe Acrobat), PPT (MS PowerPoint), TXT (Windows nebo MS-DOS). Není-li dohodnuto jinak, překlad se podobá originálu, včetně umístění obrázků, tabulek, schémat a grafů. Výstupy lze odeslat poštou (soubory na CD nebo DVD), e-mailem nebo faxem.

Jsme plátci DPH


Kontakt
Ing. Věra Panenková, Svatopluka Čecha 2123, 470 01 Česká Lípa
487 524 502   723 654 739   profitext@volny.cz